15 lipca 2024

loader

Kogo nie szczepimy?

Drogi czytelniku, zanim przeczytasz poniższy tekst musisz wiedzieć, że to tylko moja sarkastyczna reakcja na propagandową histerię wywołaną przez ostatnie wydarzenia związane ze szczepieniami.

Cały czas liczę naiwnie, iż polskie władze potraktują szczepienia poważnie. W przeciwieństwie do propozycji zawartej w niniejszym tekście, który jest tylko logicznym wnioskiem wyciągniętym z zachowania wielu osób, które uważają, iż mają coś ważnego w tej sprawie do powiedzenia. A więc zanurzymy się w oparach absurdu ….

Rozliczne komentarze użytkowników portali społecznościowych a także stanowcze reakcje władz państwowych oraz TVP wyraźnie pokazują, iż zdaniem wyżej wymienionych podmiotów najważniejsza nie jest maksymalizacja liczby zaszczepionych. Ważne jest ustalenie listy tych, których szczepić nie należy.

Dlatego władze państwowe powinny natychmiast powołać Nadzwyczajną Komisję Kontroli Szczepień Narodowych, w skrócie Nadkomkonszczepnar. Najważniejsze są kadry i dlatego na szefa Komisji z tytułem Naczelnego Komisarza proponuję ministra Michała Wosia, a na jego zastępcę Pana Jana Śpiewaka. Obaj wydają się szczególnie zasłużeni w tropieniu tych, których szczepić nie należy.

W pierwszym etapie działalności Komisja powinna zawiesić program szczepień. Ponieważ dalsze utrzymywanie sytuacji, w której na przykład zaszczepieni w grupie seniorów są ludzie reprezentujący patointeligencję lub łżeelity, jest niedopuszczalne. Następnie Komisja powinna rozliczyć dotychczas zaszczepionych oraz Leszka Millera. Za niezbędne należy uznać publiczne przesłuchania wyżej wymienionych zbrodniarzy szczepionkowych. Przesłuchania należy oczywiście transmitować w TVP. Z zastrzeżeniem, iż materiał będzie zmontowany, jako że taki Miller może jeszcze coś Komisji odpyskować. Dla członków Komisji, jako materiał szkoleniowy należy wykorzystać filmy dokumentalne z okresu rewolucji kulturalnej w Chinach, w których można obejrzeć chińskich studentów rozliczających swoich profesorów z braku rewolucyjnego zapału.

Po zakończeniu pierwszego etapu Komisja będzie mogła przystąpić do ustalenia listy osób, których w żadnym przypadku nie należy szczepić. Skorzystać trzeba z doświadczenia systemu punktów za pochodzenie, który obowiązywał w PRL-u przy egzaminach na studia wyższe. Tyle, że tym razem będzie to system punktów ujemnych, które będą eliminowały z listy do szczepienia. Punkty ujemne Komisja będzie przyznawała za wykształcenie oraz za zasługi na polu kultury i nauki. Dodatkowo Komisja we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zbadać powinna wszystkich chętnych do szczepienia pod kątem ich działalności w okresie minionych 60 lat, a także zanalizować postępowanie przodków tych osób do trzeciego pokolenia. W ten sposób skonstruowana zostanie lista osób, których szczepić, pod żadnym pozorem, nie należy.

Po ustaleniu listy osób, które nie zasługują na prawo do szczepienia Komisja w etapie trzecim może ustalić kolejność osób do szczepienia. Na podstawie analizy wpisów w portalach społecznościowych wydaje się, że pierwszeństwo powinno przysługiwać osobom, które przynajmniej trzy razy odmówiły udziału w szczepieniu. Dodatkowym kryterium oceny będzie aktywność w mediach społecznościowych polegająca na krytykowaniu patointeligencji i łżeelit.

Wydaje się także zasadne, aby członkowie Komisji, w ramach rekompensaty za społeczną pracę, mieli do dyspozycji pulę talonów na szczepienie poza kolejnością. Jest to o tyle ważne, iż powszechnie wiadomo, że entuzjazm w gromieniu patointeligencji i łżeelit może w członkach Komisji szybko wygasnąć. Dlatego trzeba mieć dla nich także marchewkę, która w sprzyjających warunkach może stać się również kijem.

Biorąc pod uwagę konieczność starannego prowadzenia prac Komisji, należy oczekiwać, że jej działania, w optymistycznym wariancie, zakończą się około grudnia bieżącego roku. Wtedy będzie można rozpocząć w Polsce w pełni przygotowany program szczepień. O ile oczywiście jeszcze kogoś będzie można zaszczepić. Jeśli komuś to nie odpowiada niech jedzie do Izraela.

Jan Czubak

Poprzedni

Najwyższy czas

Następny

Państwo z papier mâché

Zostaw komentarz