10 lipca 2024

loader

List otwarty

Do Wojewody Mazowieckieg Pana Konstantego Radziwiłła

Panie Wojewodo!
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej składamy zdecydowany protest przeciwko decyzji o likwidacji patrona Szkoły Podstawowej Nr 8 w Legionowie, jakim przez długie lata jest „I Warszawska Dywizja Piechoty”.
Powyższą decyzją Pana jesteśmy oburzeni. Patronat I Warszawskiej Dywizji Piechoty jest chwalebną historią Polskich Sił Zbrojnych. Historia tej Dywizji wyrosła z korzeni dążeń tego pokolenia wojennego Polaków do odzyskania Niepodległej Ojczyzny, które pierwsze – jako pokolenie Sybiraków II wojny światowej – doświadczyło eksterminacji Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. I Warszawska Dywizja Piechoty była najważniejszą formacją Polskich Sił Zbrojnych powołaną do życia i walczącą na Froncie Wschodnim, formacją szanowaną zarówno przez Polaków którzy szli do Polski ze Wschodu, jak i Polaków walczących na Froncie Zachodnim. Była formacją jednoznacznie uznaną przez dowódców i żołnierzy Frontu Zachodniego, gdyż to właśnie I Warszawska Dywizja Piechoty jako jedyna formacją Wojska Polskiego w krwawych bojach uczestniczyła w zdobyciu Berlina, a pierwszą flagę Zwycięzców Berlińskich – flagę biało-czerwoną – zawiesili, na Kolumnie Zwycięstwa Państwa Pruskiego Siegessaule w Berlinie, Żołnierze I Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.
Przez lata powojenne I Warszawska Dywizja Piechoty wrosła w historię miasta Legionowo, jako miasta łączącego dzieje odzyskania niepodległości Polski po I wojnie światowej – miasta Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego z analogicznymi dziejami wyzwolenia Ojczyzny po II wojnie światowej. Pytamy Pana – jakie podstawy faktyczne przyjął Pan za uzasadnienie swej decyzji?
Jeśli ktoś nie pojmuje analogii i łączności dziejów, ten zasługuje na miano rozbijacza idei konsolidacji narodowej. Czy Pan zastanowił się nad tym podejmując tę nikczemną decyzję? Czy zasługuje Pan na pełnienie funkcji i godności Wojewody – wysokiej rangi urzędnika Państwa Polskiego? Czy ma Pan świadomość, że swą decyzją przykłada Pan rękę do dzielenia Polaków na „lepszych” i „gorszych”? Czy wie Pan, że działanie takie, jak i wiele innych doświadczanych przez współczesne pokolenia Rodaków, w ostatecznym wariancie i w prostej linii mogą prowadzić do wojny domowej?
I czy wie Pan co takim przekazem funduje młodym pokoleniom Polaków, poczynając od uczniów polskich szkół podstawowych? Czy wie Pan co myślą i czują uczniowie tej Szkoły – Szkoły Podstawowej Nr 8 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie? Wśród tych uczniów są wnukowie i prawnukowie Żołnierzy – Kombatantów II Wojny Światowej i Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty z lat powojennych. Znają oni dobrze historię swych Dziadków i Ojców.
Przez zmianę patrona tej Szkoły już dziś wznosi Pan jeszcze jedną barykadę dzielącą cały Naród Polski. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Legionowie nie staną po Pańskiej stronie tej barykady. Staną przeciwko Panu i Pana mocodawcom.
Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej wystąpi do Władz Miasta Legionowo z wnioskiem o przeprowadzenie Referendum w sprawie Pańskiej nikczemnej decyzji. Jaki będzie tego skutek – niechaj Pan wspomni Referendum z 27.03.2017 roku, kiedy to Pańskie ugrupowanie partyjne „zamarzyło”, aby Miasto Legionowo włączyć w skład obszaru Miasta Stołecznego Warszawy. Przypominamy, że Mieszkańcy Miasta Legionowo wynikiem 94,27 % odrzuciło te antydemokratyczne oczekiwania.
W słowie końcowym akcentujemy brak podstaw prawnych Pańskiej decyzji. Czyżby nie zasięgał Pan opinii prawników zatrudnionych w Urzędzie Wojewódzkim? Czyżby nie wiedział Pan, że prawo takie leży w gestii Prezydenta i Samorządu Miasta Legionowo?
Protestujemy przeciw Pańskiej decyzji o likwidację patrona Szkoły Podstawowej Nr. 8 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie. Decyzję Pana potępiamy, gdyż stanowi ona przykład współczesnego barbarzyństwa.

 

Redakcja

Poprzedni

Zachowali się jak trzeba

Następny

Pytania, pytania … (cz. II), stan wojenny -„ popłynęły… krople polskiej krwi”