28 lutego 2024

loader

Nasz wybór

Obywatele RP – mający „serce po lewej stronie” – za dwa dni pójdą do urn z silną wolą, aby odsunąć od władzy formację narodowo-katolicką, jaką jest PiS.

Mamy z nią swoje porachunki, są nimi:zaprzeczanie dorobku pokoleń powojennych (odbudowa zniszczonych miast i wsi, masowy awans społeczny, zagospodarowanie Ziem Zachodnich i Północnych, walka outrzymanie granicy na Odrze i Nysie), gloryfikowanie zbrodniczych formacji wojskowych („żołnierzy wyklętych” , czy „tradycji” NSZ, w tym Brygady Świętokrzyskiej ) oraz nienawistne odbieranie godności ludziom lewicy (lewactwo, gorszy sort, odbieranie praw nabytych służbom mundurowym).Do porachunków tych należy doliczyć „zasługi”, wywodzące się z współczesnej praktyki politycznej, jak niszczenie konstytucyjnych fundamentów III RP, osłabianie parlamentaryzmu i praworządności, prowadzenie ostrej walki światopoglądowej (genderyzm, ideologia LGBT, podważanie świeckości państwa,ograniczanie praw kobiet), z nieszczęsnym udziałem Kościoła hierarchicznego.
To wszystko sprawiło,że w Polsce zostały zburzone zaufanie i wiara w moc demokracji, w wartości, które sprzyjają rozwiązywaniu naszych problemów drogą negocjacji i kompromisu; przekonanie, że politycy traktują Rzeczpospolitą z należnym szacunkiem i powagą; że Polacy potrafią się rządzić, wznosząc się ponad podziały polityczne przy zgodnym kształtowaniu nadrzędnych interesów narodu i państwa, w szczególności w dziedzinie polityki zagranicznej i obronnej, w kwestiach podziału zasobów budżetowych, w kwestiach praw człowieka i obywatela.
Polska jest dziś członkiem NATO i Unii Europejskiej, część z nas należy do wielkiej rodziny partii socjaldemokratycznych, które w najnowszej historii przyczyniły się do utrwalania pokoju na naszym kontynencie. Podążajmy dalej tą drogą i pamiętajmy o niej, idąc w niedzielę do urn wyborczych!

Danuta WANIEK jest prezesem Rady Krajowej Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Danuta Waniek

Poprzedni

Głosować z głową

Następny

Po czterech latach wracamy do Sejmu!

Zostaw komentarz