Oświadczenie Porozumienia dla Praworządności

Porozumienie dla Praworządności
Gdzie są chłopcy z tamtych lat

Zbigniew Ziobro

POROZUMIENIE DLA
PRAWORZĄDNOŚCI
Warszawa, dnia 16 listopada 2021 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

My, sygnatariusze Porozumienia dla Praworządności wyrażamy poparcie dla przedstawionego 15 listopada 2021 roku przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” projektu ustawy, który spełnia znaczną część przedstawionych przez Porozumienie tez naprawczych wymiaru sprawiedliwości.

Rozwiązania zaproponowane wprojekcie realizują zalecenia wyroków trybunałów europejskich w sprawach, które rząd polski przegrał. Ich wdrożenie jest jedyną drogą do zaprzestania płacenia przez Polskę kar finansowych i przywrócenia podstawowych zasad państwa prawa. Są także koniecznym krokiem na drodze do odblokowania niezbędnych dla naszej gospodarki, przedsiębiorców oraz wszystkich Polek i Polaków funduszy europejskich z KPO.

Również 15 listopada 2021 roku Minister Sprawiedliwości i zarazem Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przedstawił założenia dalszych „reform”, które zmierzają do całkowitego podporządkowania sądów i sędziów władzy politycznej, co jest sprzeczne z interesem obywatelek i obywateli oraz niezgodne z polską racją stanu. Straci na tym zarówno budżet państwa, z którego już są płacone i nadal będą musiały być wypłacane kary za wprowadzenie tych zmian, a każdy sędzia w Polsce będzie musiał zostać zweryfikowany przez neoKRS. Tym samym każdy sędzia stanie się neosędzią, a każdy wyrok wydany przez polski sąd będzie mógł być zakwestionowany. Proponowana przez Ministra rozwiązania spowodują niewyobrażalny chaos prawny w kraju i na terenie UE. Stracą na tym wszyscy obywatele Polski niezależnie od preferencji partyjnych – przestaniemy być chronieni przed bezprawiem!

Jedynym możliwym krokiem w tejsytuacji jest natychmiastowe rozpoczęcie prac legislacyjnych w oparciu o zaproponowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” projekt ustawy i tym samym uruchomienie procesu naprawy wymiaru sprawiedliwości zgodnie z zaleceniami TSUE i ETPCz.

Akcja Demokracja
Komitet Obrony Demokracji Obywatele RP
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Inicjatywa #Wolne Sądy
Kongres Świeckości
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris

Poprzedni

Historyczna pamięć lewicy

Następny

Depresja Polaka