9 lipca 2024

loader

Sukces związkowców z Avon Distribution

Sukcesem zakończyły się długie negocjacje między Komisja Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Avon Distribution w Garwolinie a kierownictwem zakładu.

Porozumienie w sprawie warunków pracy i wynagrodzenia podczas epidemii pokazuje, że zabezpieczenie miejsc pracy i uchronienie pracowników przed radykalnymi obniżkami płac jest możliwe, choć niełatwe.

Garwolińskim związkowcom udało się zmniejszyć wielkość proponowanej obniżki wymiaru pracy i wynagrodzeń z zaproponowanych początkowo przez pracodawcę 20 proc.– czyli maksymalnego wymiaru przewidywanego przez ustawę – do poziomu 5 proc. Ponadto pracownicy zakładów otrzymują wraz z porozumieniem czteromiesięczną gwarancję utrzymania zatrudnienia.

Koszty solidarnie rozłożone

Co niezwykle ważne, udało się zablokować bardzo niekorzystną propozycję pracodawcy by przedłużyć okres rozliczeniowy do końca roku kalendarzowego. Jest to rozwiązanie, które samo w sobie otwierałoby furtkę do nadużyć w rozliczaniu czasu pracy i wynagrodzeń pracowników, deregulujące warunki pracy i wprowadzające niepewność i niestabilność zatrudnienia.

Porozumienie przewiduje rozłożenie kosztu kryzysu na wszystkich pracowników solidarnie: obejmuje prócz pracowników operacyjnych także kadrę kierowniczą. Wprowadzono także korzystne zapisy dotyczące sposobu naliczania wynagrodzeń i dodatków: naliczenie premii czy naliczania ewentualnych odpraw na podstawie wynagrodzenia sprzed obniżki, a także zapis o zachowaniu przez pracowników pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Pracowniku, nie poddawaj się

Udane negocjacje przeprowadzone przez działaczki i działaczy OZZ IP powinny być inspiracją dla pracowników i związkowców w całym kraju. Nikt inny oprócz zorganizowanych przedstawicieli świata pracy nie obroni ich interesu, a jak pokazuje praktyka – ze względu na niski poziom uzwiązkowienia w Polsce bardzo często przedsiębiorcy podpisują porozumienia w takiej postaci, w jakiej jest to dla nich wygodne, nie pytając pracowników o zdanie. Wyłaniają „reprezentację pracowniczą”, która zaakceptuje wszystko, o co się ją poprosi.

Dzięki staraniom związkowców z Avon Distribution, przy wsparciu Komisji Krajowej IP, powstało porozumienie, w którym tarcza broni nie tylko przedsiębiorstwo, ale i pracującą w nim dzień w dzień podczas trwającej epidemii załogę. I jest to rozwiązanie, które ani nie rujnuje zakładu pracy, ani nie wpędza pracowników w desperackie położenie.

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Zamrożą płacę minimalną?

Następny

Kto zbuduje otwartą Polskę?

Zostaw komentarz