26 stycznia 2023

loader

Żądamy tarczy społecznej

Demonstracja

Związek Syndykalistów Polski i Federacja Anarchistyczna Wrocław zorganizowały w piątek 29 maja pierwszy od czasu ogłoszenia epidemii protest w Warszawie, pod hasłem obrony pracowników, bezrobotnych, lokatorów przed skutkami kryzysu. To oni, a nie przedsiębiorcy, stracili w ostatnich tygodniach najwięcej.

Pod budynkiem Sejmu zebrało się około 150-200 osób, w tym aktywiści socjalistyczni i anarchistyczni z Warszawy, Łodzi, Kielc, Krakowa. Połączył ich postulat wprowadzenia w życie Tarczy Społecznej, czyli prawdziwej polityki antykryzysowej. Jak podkreślali mówcy podczas demonstracji, dotychczasowe „tarcze antykryzysowe” nie przewidywały praktycznie żadnego wsparcia dla osób tracących zatrudnienie, symboliczną pomoc dla samozatrudnionych i pracowników na umowach śmieciowych. Otwierały też drogę do obniżania wynagrodzeń nawet w tych firmach, które posiadają rezerwy na trudne czasy

Prowadzący demonstrację Jakub Żaczek stwierdził, że potrzebny jest taki program antykryzysowy, który zagwarantuje, że pomoc ze środków publicznych trafi bezpośrednio do najbardziej potrzebujących, a nie posłuży do utrzymywania wysokich zysków. Przemawiający zaznaczali również, że prawdziwy „rynek pracownika” nigdy w Polsce nie zaistniał.

Owszem, przed kryzysem koniunktura w gospodarce była dobra, ale to nie świat pracy najwięcej na tym korzystał. Plagą pozostawały umowy cywilnoprawne stosowane zamiast etatów, coraz powszechniejsze było wymuszone samozatrudnienie, a Państwowa Inspekcja Pracy w obliczu łamania prawa pracy często okazywała się bezsilna. Drogą do poprawy tej sytuacji, mówiono, jest samoorganizacja pracowników w odważnych i demokratycznie zarządzanych związkach zawodowych.

Pozostałe postulaty, które powinny składać się na Tarczę Społeczną, to:
– wynagrodzenie postojowe w wysokości 100% dla wszystkich. Świadczenia awaryjnego dla wszystkich, o których rząd zapomniał (bezrobotni, poszukujący pracy).

– płatne zwolnienia chorobowe dla wszystkich chorych, niezależnie od warunków zatrudnienia. Darmowa opieka zdrowotnej i leków.

Udostępnienie środków bezpieczeństwa potrzebującym. Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia. Podwyżki dla pracowników służby zdrowia i poprawa ich warunków pracy.

– Solidarność społeczna z pracownikami kluczowych sektorów! Zwiększenie zatrudnienia zamiast zmuszania pracowników do pracy w nadgodzinach.

– Wycofanie nowych mechanizmów prawnych, które ułatwiają firmom pogarszanie warunków pracy bez zgody pracowników. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów zaskarżania zmian warunków pracy.

– Podwyżki i poprawa warunków pracy dla wszystkich nisko opłacanych pracowników. Godna płaca dla wszystkich!

– Specjalne wsparcie dla osób bezdomnych i osób żyjących w trudnych warunkach sanitarnych i mieszkaniowych (w tym w zagęszczeniu). Solidarność społeczna z ludźmi o wysokim ryzyku zachorowania. Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie. Wakacje czynszowych i większe wsparcie dla lokatorów.

– Dostęp do świadczeń dla osób na umowach śmieciowych bez pośrednictwa zleceniodawców. Nowe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy, pomoc prawna i ułatwienia dla pracowników zatrudnionych na umowach śmieciowych w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy.

– Natychmiastowe zdjęcie zakazu zgromadzeń publicznych i protestów, gdy przestrzegane są normy sanitarne.

Do protestujących dołączyli przed Sejmem posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz poseł Maciej Konieczny.

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Pisarskie i życiowe gry Jerzego Pilcha

Następny

Na ratunek małym browarom

Zostaw komentarz