Żegnamy

Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci

Krzysztofa Brzezińskiego

Posła na Sejm II kadencji z okręgu gdańskiego.

Rodzinie, bliskim i współpracownikom składam wyrazy współczucia.

Włodzimierz Czarzasty
Wicemarszałek Sejmu