21 maja 2024

loader

Chińska obietnica i praktyka otwarcia

(201104) — SHANGHAI, Nov. 4, 2020 (Xinhua) — Photo taken on Nov. 3, 2020 shows a view of the National Exhibition and Convention Center (Shanghai), the main venue of the 3rd China International Import Expo (CIIE), in east China’s Shanghai. (Photo by Wu Kai/Xinhua)

Chińskie Międzynarodowe Targi Importu (CIIE), chwalone jako „innowacja w historii światowego handlu”, zostały po raz trzeci rozpoczęte w wielkim chińskim ośrodku handlu, Szanghaju, 5 listopada.

Jako pierwsze na świecie narodowe targi skupione na kwestii importu, CIIE uosabiają uroczystą zapowiedź otwarcia złożoną przez Chiny i unaoczniają ich stanowcze zaangażowanie we wspieranie globalizacji gospodarczej i budowanie gospodarki otwartego świata.
W czasie, gdy wciąż szaleje pandemia COVID-19, a cała światowa gospodarka się chwieje, chińska jasna obietnica i praktyka otwarcia współbrzmi z wysiłkami wszystkich, którzy są zaangażowani w walkę z koronawirusem i wspiera ją. Przyspiesza wspólny rozwój i budowanie lepszej przyszłości ludzkości.
Idąc od swoich początków od sukcesu do sukcesu, CIIE pokazuje chińską niezachwianą determinację, by otwierać się na świat, niezależnie od tego, jak zmienia się sytuacja zewnętrzna.
CIIE ujrzały światło dzienne po dekadzie od światowego kryzysu finansowego 2008 r., gdy odbicie światowej gospodarki wytracało rozpęd, wzrastały tendencje protekcjonistyczne i unilateralistyczne, a gospodarcza globalizacja napotkała przeciwne wiatry.
Światowy handel jest ważnym czynnikiem wspierającym globalny wzrost. Gdy przed światową gospodarką stanęły poważne wyzwanie, Chiny, jako największy uczestnik handlu dobrami, dobrowolnie stworzyły CIIE jako platformę dla firm z całego świata, aby dalej kierować je na swój ogromny, rosnący rynek. Według szacunków z 2018 r. Chiny miały importować towary warte ponad 30 bln dolarów amerykańskich i warte ponad 10 bln dolarów usługi, w ciągu najbliższych 15 lat.
W ciągu ostatnich dwóch lat CIIE stało się głównym kanałem odnajdywania drogi na rynek chiński dla produktów z całego świata. Oficjalne statystyki pokazują, że wstępne umowy warte odpowiednio 57,83 mld i 71,3 mld dolarów zostały zawarte podczas dwóch poprzednich edycji.
Obok konkretnych kroków Chin na rzecz stworzenia światowej klasy środowiska dla biznesu i wzmocnienia współpracy dwu- i wielostronnej, CIIE są nie tylko świadectwem niezachwianego chińskiego przywiązania do realizacji nowej rundy otwarcia na wysokim poziomie, ale też pokazują chińską odpowiedzialność, by jako wiodące państwo dzielić się swoimi możliwościami rozwojowymi i podnosić gospodarkę światową na wyższy poziom.
Otwarcie najnowszej edycji CIIE zamyka również wątpliwości na temat postawy Chin w kwestii otwarcia, jakie mógł budzić nowy model rozwoju, w którym kluczowy jest rynek wewnętrzny, a rynki wewnętrzny i międzynarodowy wspierają się nawzajem. Model „podwójnego obiegu” nie oznacza, że gospodarka chińska będzie działać za zamkniętymi drzwiami. Przeciwnie – Chiny otworzą drzwi jeszcze szerzej.

-Naszym celem jest przekształcenie rynku chińskiego w rynek dla całego świata, rynek dzielony przez wszystkich, rynek dla wszystkich dostępny – powiedział prezydent Chin Xi Jinping w swojej mowie wygłoszonej na odległość i wyświetlonej uczestnikom ceremonii otwarcia CIIE. – W ten sposób będziemy w stanie wnieść więcej pozytywnej energii do globalnej społeczności.
CIIE, które odbyły się zgodnie z planem tak jak co roku, pokazują, że Chiny szanują swoją obietnicę otwarcia i wykonują konkretne ruchy, by podzielić się zyskami z rozwoju z resztą świata i wesprzeć wspólny wzrost.
W ciągu ostatnich czterech dekad Chiny stanowczo posuwały się drogą reform i otwarcia niezależnie od zmiennych wiatrów na globalnym horyzoncie. Droga ta nie tylko odpowiada chińskim potrzebom rozwojowym, ale wpisuje się w trendy epoki, czasu globalizacji.
Jak powiedział prezydent podczas otwarcia pierwszej edycji CIEE, „otwartość stała się znakiem rozpoznawczym Chin”. Wskazał, że „Chiny rosły, przyjmując świat, a świat również korzystał na chińskim otwieraniu się.
Chiny od dawna czynią wielkie wysiłki na rzecz rozszerzenia polityki otwarcia. Utworzyły szereg specjalnych stref ekonomicznych, w tym strefę Shenzhen, powołały ponad 20 pilotażowych stref wolnego handlu w całym kraju. Są gospodarzem licznych ważnych wydarzeń dotyczących handlu, w tym CIIE, 63-letnich Targów Kantońskich i Chińskich Międzynarodowych Targów Handlu Usługami (CIFTIS). Wprowadziły ponadto nowe prawo dotyczące inwestycji zagranicznych.
Chiny bez wahania kierują się korzystną dla wszystkich strategię otwarcia, dzięki której państwo może czerpać siłę ze świata i lepiej służyć światu swoim rozwojem – powiedział prezydent XI w październikowym przemówieniu na wielkim zgromadzeniu w 40. rocznicę otwarcia specjalnej strefy ekonomicznej w Shenzhen – awangardy i symbolu chińskiego otwarcia.
Od załamania finansowego w roku 2008 chiński import stanowi 1/6 światowego wzrostu importu i służy jako główny czynnik sprzyjający światowemu odbiciu gospodarczemu. Raport opublikowany przez chińskie Ministerstwo Handlu w tym roku pokazuje, że przez ostatnie 11 lat z rzędu Chiny są drugim rynkiem na świecie i wypada na nie 10 proc. całego światowego importu.
Chiny stały się również największym partnerem handlowym ponad 120 krajów i regionalnych. Podpisały 200 porozumienia o współpracy z 138 państwami i 30 organizacjami międzynarodowymi, zrealizowały ponad 2000 projektów w ramach inicjatywy Jeden pas i jedna droga.
Oprócz budowania bliższych ekonomicznych i handlowych relacji partnerskich, które dają namacalne korzyści zarówno Chinom, jak i ich partnerom, Chiny pracują z innymi państwami, by reagować na brak równowagi i nierówności w światowym rozwoju gospodarczym i społecznym, ulepszyć światowe systemy zarządzania, uczynić globalizację gospodarczą bardziej inkluzywną i zrównoważoną.
W swoim przemówieniu podczas pierwszej edycji CIIE Christine Lagarde, wówczas dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego, stwierdziła, że CIIE jest symbolem wysiłków Chin na rzecz budowy „mostu ze światem”, „mostu do pomyślności” i „mostu ku przyszłości”.
CIIE, które odbywają się mimo wielu szkód wywołanych przez COVID-19, nie tylko są dowodem wielkiego postępu Chin w zakresie powstrzymywania epidemii, ale niosą jakże potrzebną nadzieję na wzrost i rozwój świata po pandemii.
Zachowując zasadę, by na pierwszym miejscu stawiać życie ludzkie, Chiny toczą stanowczą i ostrą walkę przeciwko nowemu koronawirusowi, opanowały epidemię i stworzyły solidne podstawy do powrotu do pracy i produkcji w normalnym trybie oraz do powrotu do normalnego życia.
Gospodarka chińska odnotowuje odbicie – przez dwa kwartały z rzędu rosła. Chiny, według szacunków IMF z października, w 2020 r. odnotują wzrost gospodarczy o 1,9 proc. i będą jedyną spośród głównych światowych gospodarek, które jeszcze w tym roku powrócą na ścieżkę wzrostu.
Oddane idei otwarcia i dzielenia się możliwościami rozwoju, Chiny w ostatnich miesiącach przeprowadziły kilka wielkich targów, w tym CIFTIS 2020 w Pekinie – wszystko w celu ożywienia na nowo światowego handlu i przyczynienia się do wyciągnięcia światowej gospodarki z krateru wyrytego przez COVID-19. Chiny zgromadziły tym samym cenne doświadczenie w organizacji wydarzeń offline, gdy konieczne jest utrzymywanie środków kontroli epidemii.
Aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne podczas CIIE, wdrożono tak rygorystyczne procedury jak pełne testowanie, ścisła inspekcja i procedury kwarantanny, standaryzowane próbkowanie żywności z łańcucha chłodniczego. Od lutego organizatorzy wprowadzili również „rejestrację w chmurze”, „podpisy w chmurze” i „prezentacje w chmurze”, co lepiej służy wystawcom podczas pandemii.
Dzięki nowym gwarancjom bezpieczeństwa i perspektywom nowych możliwości biznesowych, firmy z całego świata wyraziły niespotykany entuzjazm i zaufanie dla targów. Według organizatorów, obszar wystawienniczy w tym roku znacznie przewyższy ten z roku ubiegłego.
By odpowiedzieć na oczekiwania w zakresie sprzętu medycznego i rozwiązań dla zdrowia publicznego, CIIE obejmą w tym roku specjalną podsekcję o tematyce zdrowia publicznego i zapobiegania epidemii. Ponad 300 wystawców będzie mogło zaprezentować klientom chińskim i zagranicznym swoje maski, stroje ochronne, odczynnik do testów, aparaty do pozaustrojowego utleniania krwi oraz respiratory.
W dzisiejszym świecie, gdzie międzynarodowy podział pracy wciągnął wiele gospodarek w skomplikowane globalne łańcuchy dostaw i wartości, rozwój poszczególnych państw stał się wzajemnie zależny jak nigdy wcześniej.
Ponadto, jak zauważył prezydent Xi podczas dyskusji plenarnej na 75 Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu, pandemia COVID-19 „przypomina nam, że gospodarcza globalizacja jest niewątpliwym faktem i trendem historycznym”. – Chowanie głowy w piasek jak ostryga w obliczu globalizacji gospodarczej lub próby walki z nią przy użyciu lancy Don Kichote’a to ruch wbrew historycznym prądom – powiedział.
Z otwartym umysłem i marzeniem o rozwoju, przedsiębiorcy ze wszystkich końców ziemi zgromadzą się w Narodowym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, budynku na planie czterolistnej koniczyny, w Szanghaju, pragnąc powodzenia i sukcesu na największym światowym rynku konsumenckim.
Dopóki wszystkie kraje stoją po właściwej stronie historii i pracują razem, by zabezpieczyć system wolnego i wielostronnego handlu, rozwijać innowacyjną i inkluzywną światową gospodarkę, zbudować społeczeństwo oddane idei wspólnej przyszłości ludzkości, lepsza przyszłość dla wszystkich nie będzie kwestią szczęścia, a jedynie kwestią czasu.

Agencja Prasowa Xinhua

Poprzedni

Sadurski na dzień dobry

Następny

50 lat temu zmarł Jacek Woszczerowicz

Zostaw komentarz