12 lipca 2024

loader

Chiny wejdą w nowy etap rozwoju w ramach nowego planu pięcioletniego

Pięć lat może wydawać się kroplą w morzu historii, ale jest to wystarczający czas na realizację kluczowych planów rozwojowych Chin.
W latach 2016-2019 średnie roczne tempo wzrostu gospodarki Chin wyniosło 6,7 proc. , oczekuje się, że w 2020 roku chiński PKB przekroczy 100 bilionów juanów (około 15 bilionów dolarów). W tym okresie 55,75 mln ludzi na wsiach wyszło z ubóstwa. Liczba osób objętych podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym przekroczyła 1,3 mld, a osób objętych podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym prawie miliard.
Te widoczne efekty i zmiany w pełni pokazały, że w okresie realizacji trzynastego planu pięcioletniego Chiny weszły na wyższy poziom w dziedzinie gospodarki, technologii i państwowości.
Rozwoju gospodarczego i społecznego nie można oceniać tylko na podstawie jego całkowitej wielkości, tempa i skali. Jakość, wydajność i struktura są także ważnymi wskaźnikami. Należy wziąć pod uwagę zarówno wielkość, jak i jakość wzrostu gospodarczego. W latach 2015-2019 wartość dodana wschodzących branż strategicznych w Chinach odnotowała średni roczny realny wzrost o 10,4 proc. , co wskazuje na ciągłą optymalizację struktury gospodarczej. W tym okresie Chiny zwiększyły wysiłki w zakresie zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz znacząco poprawiły stan środowiska naturalnego. Chiny podjęły działania w celu zapobiegania i usuwania skutków zanieczyszczeń na świecie. W ciągu ostatnich pięciu lat Chiny ukończyły budowę lotniskowców, dużego samolotu pasażerskiego i systemu nawigacji satelitarnej Beidou-3. Jednocześnie pojawiają się nowe branże i nowe formy działalności biznesowej takie, jak duże zbiory danych, przetwarzanie w chmurze i usługi komunikacyjne 5G. Kształtuje się system gospodarczy i tryb rozwoju oparty o innowacje.
Osiągnięcia gospodarcze pociągają za sobą szereg dogłębnych zmian instytucjonalnych. Przy zachowaniu zalet systemowych, tworzy się sprzyjające warunki dla długoterminowego wzrostu. Koncentrując się na reformie strukturalnej po stronie podaży, Chiny podjęły działania wielostronne. Kompleksowe reformy przyczyniły się do przełomu w wielu obszarach i zdecydowały o wynikach w kluczowych sektorach, również w zakresie praworządności. Chiny zintensyfikowały wysiłki na rzecz merytorycznego ustawodawstwa, ścisłego egzekwowania prawa, bezstronności sądów i powszechnego przestrzegania prawa. Państwo prawa stanowi siłę napędową rządu i społeczeństwa opartego na praworządności.
Chiny kończą trzynasty i rozpoczynają czternasty plan pięcioletni (2021-2025). Państwo Środka przechodzi od budowania umiarkowanie zamożnego społeczeństwa do budowy nowoczesnego państwa. Ciągłość etapów rozwoju kraju i spójność celów świadczy o żywotności i trwałości procesu modernizacji Chin. Czternaście planów pięcioletnich wpisuje się we wspaniałą historię rozwoju współczesnych Chin. Niewiele krajów na świecie może formułować cele rozwoju gospodarczego i społecznego na każdym etapie w tak długofalowej perspektywie i z takim rozmachem jak Chiny oraz zjednoczyć setki milionów ludzi w podejmowaniu wspólnych wysiłków dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Umiejętność planowania, przewodzenia i promowania rozwoju, wykazana w perspektywie długofalowej, stanowi instytucjonalną przewagę Chin w stabilnym kierowaniu Państwem Środka ku przyszłości.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Dąbrowszczacy uwolnieni od IPN

Następny

Chiński załogowy statek głębinowy „Fendouzhe” przeszedł próby morskie na 10 000 metrów

Zostaw komentarz