13 czerwca 2024

loader

Europejskie marzenie lewicy

Profesor Tadeusz Iwiński, w Trybunie z 8 marca, w artykule „Europejskie marzenie prezydenta Francji” opisał różne marzenia polityków, które były zrealizowane oraz plan prezydenta Francji Emanuela Macrona zaprezentowany w tekście „Na rzecz europejskiego odrodzenia”. Zachęca do poważnej dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej.

Nasuwa się pytanie: Jakie jest marzenie lewicy o przyszłości Unii Europejskiej?

Nie spotkałem publikacji dającej odpowiedź na to pytanie, a jest ona bardzo potrzebna, szczególnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Najwyższy czas żeby polska lewica sformułowała polskie i zaproponowała europejskie marzenia lewicy.
Polskie marzenie lewicy i drogę do niego zaproponowałem w opracowaniu: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego, opublikowanym w czerwcu 2016 roku na stronie internetowej Pomorskiego Klubu Współczesnej Myśli Politycznej
Od Października 2018 roku, pod tym adresem, dostępne jest 2 wydanie tego opracowania, zaktualizowane i udoskonalone. Jest ono oparte o polskie i międzynarodowe doświadczenia oraz zawiera projekty i uzasadnienia:
1 Uchwał Kongresu Polskiej Lewicy, inicjujących nowe otwarcie lewicy, określone w polityce lewicy, którą można uznać za polskie marzenie lewicy.
2 Polskiej Społecznej Gospodarki Rynkowej, zgodnej z Art. 20 Konstytucji, która zastąpi kapitalizm.
3 Sposobów jej wprowadzania i wykorzystania, w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz działań lewicy w tym zakresie.
Opracowanie to przesłałem do znanych mi kierownictw krajowych i terenowych organizacji i działaczy lewicowych oraz naukowych, związanych z polityką.
W opracowaniu tym, w rozdziale 5 Polityka lewicy, zaproponowałem treść Uchwał Kongresu Polskiej Lewicy, a w tym polityki lewicy, określającej zamierzenia i kierunki działań lewicy, działającej w interesie milionów pracowników i twórców, ich rodzin oraz grup społecznych wyzyskiwanych i dyskryminowanych przez właścicieli, niedemokratyczne władze i przestępców. Działanie takie może zapewnić lewicy szerokie poparcie społeczne.
Zachęcam kierownictwa polskich organizacji lewicowych do:
– Zorganizowania Kongresu Polskiej Lewicy na początku kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz uchwalenie proponowanej polityki lewicy – polskiego marzenia lewicy, szeroko rozpowszechnionej w kręgach lewicy i nauki, wraz z jej uzasadnieniem.
– Zaproszenia na Kongres przedstawicieli organizacji lewicowych z innych krajów Unii Europejskiej, w celu umożliwienia lewicy europejskiej wykorzystanie polskiej inicjatywy dla sformułowania europejskiego marzenia lewicy.
– Szerokiego rozpowszechnienia wśród wyborców do Parlamentu Europejskiego informacji o kongresie, polityce i inicjatywie europejskiej polskiej lewicy.

Władysław Bujwid

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Koniec kryzysu?

Następny

„Pedał” zastąpił „Żyda”

Zostaw komentarz