10 lipca 2024

loader

Każdy powinien być gospodarzem we własnym domu

mmexport1634325461568

Niedawno Stany Zjednoczone, których własna demokracja jest zagrożona, były gospodarzem tak zwanego „ szczytu demokratycznego”, co wywołało kolejną wielką dyskusję na temat demokracji na świecie. Skoro rozmawiamy o demokracji, nie powinniśmy słuchać jedynie słów Stanów Zjednoczonych, gdyż kraj ten twierdza, że jest „sojusznikiem demokracji”, ale stosuje „podwójne standardy”, doszło nawet do tego, że zinstrumentalizowano kwestię demokracji, aby tłumić inne kraje, co samo w sobie jest skrajnie niedemokratyczne.

Biorąc udział w dyskusji na temat prawdziwej drogi demokracji, chciałbym podzielić się z moimi polskimi przyjaciółmi niektórymi z moich przemyśleń i pomysłów dotyczących demokracji.
Po pierwsze, demokracja jest wartością wspólną dla całej ludzkości. Demokracja nie jest domeną żadnego kraju, ale prawem wszystkich narodów. Tak jak bogate i różnorodne są cywilizacje, tak bogata jest demokracja. W przypadku Chin rozwój demokracji ludowej nastąpił na pełną skalę w oparciu o warunki krajowe, a więc demokracja ta posiada charakterystyczne cechy chińskie, a także odzwierciedla wspólne dążenie całej ludzkości do demokracji. Najważniejszą rzeczą, jaką należy zrozumieć w kwestii demokracji ludowej na pełną skalę, jest zrozumienie instytucjonalnego kodu realizacji demokracji w Chinach – Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, który łączy w sobie demokratyczne wybory, demokratyczne konsultacje, demokratyczne podejmowanie decyzji, demokratyczne zarządzanie i demokratyczny nadzór. Do końca 2020 roku w Chinach było 2,62 mln reprezentantów OZPL – oni wszyscy zostali wybrani przez wyborców. Reprezentanci w pełni wykorzystują swój atut w postaci ludowych korzeni i gorliwie wykonują swoje zgodne z prawem obowiązki oraz słuchają i wyrażają poglądy i sugestie ludzi za pośrednictwem różnych form i kanałów. Coroczne zgromadzenie przedstawicieli ludowych na wszystkich szczeblach odbywają się oddolnie, po kolei, co umożliwia rzeczywiste wyrazenie i przekazanie na wyższy poziom życzeń i głosów ludu. Od czasu reform i otwarcia kraju, na corocznym zgromadzeniu przedstaw icieli ludowych, prawie 3000 deputowanych dyskutuje o rozwoju kraju i kwestiach bytowych, a przywódcy partyjni i państwowi osobiście słuchają ich opinii i sugestii, tak aby myśli i oczekiwania ludzi zostały włączone na najwyższym szczeblu do projektu rozwoju kraju.
Po drugie, demokracja w Chinach jest demokracją ludową, a bycie gospodarzem we własnym domu jest istotą i rdzeniem demokracji w Chinach. Demokracja nie jest ornamentem, nie służy do ozdoby, ale ma być wykorzystywana do rozwiązywania problemów, które muszą być rozwiązane. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Chiny zbudowały największy na świecie system zabezpieczenia społecznego dla ponad 1,3 mld osób objętych podstawowym ubezpieczeniem medycznym i ponad 1 mld osób objętych podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym. Chiny raz na zawsze wydobyły z absolutnego ubóstwa ponad 800 milionów ludzi, tworząc cud ograniczenia ubóstwa, jakiego nie dokonano nigdzie indziej na świecie. Od czasu XVIII Krajowego Zjazdu Komunistycznej Partii Chin do konsultacji społecznych przedłożono łącznie 187 projektów ustaw, a około 1,1 miliona osób przedstawiło ponad 3 miliony sugestii. W procesie formułowania XIV Planu Pięcioletniego rząd chiński przeprowadził szerokie konsultacje społeczne i zebrał 1 018 000 opinii i sugestii za pośrednictwem samych tylko konsultacji internetowych. Takich przykładów jest o wiele więcej. Praktyka wyraźnie pokazała, że demokracja ludowa na pełną skalę jest zgodna z chińskimi warunkami krajowymi i że jest to demokracja szeroka, pełna, rzeczywista, konkretna i skuteczna.
Po trzecie, ludzie mają najwięcej do powiedzenia na temat tego, czy dana forma demokracji jest dobra, czy nie. To, czy dany kraj jest demokratyczny, czy nie, powinni oceniać jego mieszkańcy, a nie garstka osób z zewnątrz. Według najnowszych wyników międzynarodowego sondażu przeprowadzonego przez Uniwersytet Harvarda, Chińczycy są zadowoleni z działań Komunistycznej Partii Chin i rządu odpowiednio w 95% i 98%, co jest najprawdziwszym odzwierciedleniem silnej żywotności demokracji w Chinach. W przeciwieństwie do tego, „szczyt demokratyczny” w Stanach Zjednoczonych jest w rzeczywistości podziałem pod hasłem demokracji. Od wymykającej się spod kontroli epidemii do „upadku” Kapitolu, od krzyku Afroamerykanów, że „nie mogą oddychać” do ponurego wycofania wojsk z Afganistanu, Stany Zjednoczone mają swoje własne piętrzące się problemy systemowe, a mimo to twierdzą, że są „ liderem demokracji”. Wielką ironią jest to, że Stany Zjednoczone intensywnie przygotowywały „szczyt demokratyczny”. A przecież to Stany Zjednoczone wyznaczają granice według własnych standardów i sztucznie dzielą świat na tak zwane obozy „demokratyczne” i „niedemokratyczne”. Ta praktyka sama w sobie narusza ducha demokracji. W rzeczywistości opiera się na mentalności z czasów zimnej wojny i spowoduje jedynie większy chaos na świecie i więcej nieszczęść dla mieszkańców wszystkich krajów.
W czasach, gdy epidemia wciąż powraca, a gospodarka światowa głęboko odczuwa jej skutki, świat nie potrzebuje zwoływania tak zwanego „szczytu demokratycznego” w celu wywołania podziałów, ale wzmocnienia globalnej koordynacji i współpracy oraz połączenia sił, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Chiny są gotowe współpracować z innymi krajami, w tym z Polską, aby praktykować prawdziwy multilateralizm, promować wspólne wartości pokoju, rozwoju, równości, sprawiedliwości, demokracji i wolności dla całej ludzkości, szanować się wzajemnie, współpracować dla wzajemnych korzyści, działać na rzecz ludzkiego postępu oraz razem budować wspólną przyszłość dla ludzkości.

Redakcja

Poprzedni

Dlaczego konflikt między niemiecką konstytucją a prawem europejskim stanowi zagrożenie dla Unii?

Następny

Gospodarka 48 godzin