23 września 2023

loader

Gospodarka 48 godzin

Szachy dla polskiej nauki

Utworzony w tym roku rządowy Instytut De Republica zorganizował w Bydgoszczy panel naukowy zatytułowany „Królewska gra uwagi, wyobraźni i rozumu – szachy w polskiej historii i nauce”, w którym historycy opowiedzieli o znaczeniu szachów oraz ich naukowej i kulturotwórczej roli. Wydarzenie towarzyszyło Superpucharowi Polski w szachach, podczas którego mecz rozegrali Jan Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek (wygrał arcymistrz Duda). Profesorowie, wygłaszający wykłady poświęcone szachom mówili m.in. o historii szachów oraz ich rozwoju w naszym kraju. Panelowi towarzyszyło podpisanie deklaracji o wspólnych działaniach na rzecz rozwoju szachów w Bydgoszczy. Wśród jej sygnatariuszy byli m.in. prezydent miasta Rafał Bruski oraz minister Łukasz Schreiber (mąż Marianny, celebrytki i modelki znanej z rozbieranych zdjęć). Szachy oczywiście stoją wybitnymi graczami, których na naszych ziemiach było wielu. W pakiecie prasowym opublikowanym po tym panelu nie wymienia się jednak nazwisk takich arcymistrzów jak np. Akiba Rubinstein, Ksawery Tartakower, Mieczysław Najdorf, Dawid Przepiórka czy Izaak Appel. Warto dodać, że Instytut De Republica został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego, a głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskich nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów, które organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki. Temu właśnie służył panel naukowy dotyczący znaczenia szachów.

 

Na rzecz sprawiedliwości

Lewica ma konkretne propozycje, służące rzeczywistej reformie wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim uważa, że Minister Sprawiedliwości nie może być jednocześnie Prokuratorem Generalnym. Całą strukturę prokuratury należy wyjąć spod bieżącej kontroli polityków. Pracownicy sądów i prokuratur powinni otrzymać gwarancję podwyżek w kolejnych  latach. Trzeba przywrócić działającą sieć sądów rejonowych, scyfryzować procedury i udrożnić system. Dla przyspieszenia procedury w drobnych sprawach sądowych należy powołać sądy pokoju. Procedura rozwodowa bez orzekania o winie powinna zostać przyspieszona i uproszczona, co również udrożni pracę sądów. Lewica podkreśla, iż sędziowie nie mogą bać się orzekania niezgodnego z życzeniami polityków. Dlatego należy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i przywrócić niezależność Krajowej Rady Sądownictwa. System rekrutacji i awansowania sędziów musi być wolny od nacisków politycznych. Kryteria powołania i mianowania sędziów powinny być jasne i precyzyjne, a procedura – jawna i transparentna.

 

Brakuje pracowników

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club apelują o podjęcie natychmiastowych działań prowadzących do zwiększenia podaży osób dostępnych na rynku pracy. Bezrobocie w Polsce jest bardzo niskie ale równocześnie, ludzie pracujący i aktywnie poszukujący pracy to niespełna 56 proc. całej populacji zdolnej do pracy. Oznacza to, że 4 osoby na 10 nie podejmują pracy lub pracują na czarno. Dlatego BCC apeluje m.in. o doprowadzenie do wzrostu liczby bezpłatnych lub niskopłatnych żłobków oraz usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, a także promowanie w mediach publicznych pracy, jako sposobu na satysfakcjonujące życie.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Każdy powinien być gospodarzem we własnym domu

Następny

Rolnicy czekają na spełnienie obietnic