24 stycznia 2023

loader

Ku wiecznej pamięci wielkiego przywódcy wyprzedzającego epokę

Testowy długi podpis zdjęcia

Każdego roku dnia 10 maja obchodzimy urodziny najwybitniejszego męża stanu Azerbejdżanu, światowej sławy przywódcy, założyciela nowoczesnego państwa azerbejdżańskiego Hejdara Alijewa, który pozostawił niezatarte ślady w naszej narodowej pamięci.

Kiedy naród azerbejdżański w 1993 roku stanął w obliczu zagrożenia wojną domową i utratą niepodległości, powstał z żądaniem o doprowadzenie do władzy Hejdara Alijewa, co stało się wówczas prawdziwym ruchem narodowym. W trudnym okresie okupacji terytoriów Azerbejdżanu, na żądanie narodu azerbejdżańskiego w 1993 r. w wyniku ogólnokrajowych wyborów Hejdar Alijew został wybrany na stanowisko Prezydenta Republiki Azerbejdżanu. Hejdar Alijew, który ponownie objął władzę nad niepodległym Azerbejdżanem, de facto uratował Azerbejdżan przed wielką przepaścią i w bardzo krótkim czasie zdołał rozwiązać trudne problemy społeczne, z którymi kraj domagał się w tamtych latach. Wraz z powrotem do władzy Hejdara Alijewa nastąpił przełom w życiu społeczno-politycznym, socjalnym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym kraju, w stosunkach międzynarodowych, a wraz z tym rozpoczął się proces budowania niepodległego państwa zgodnie z zasadami naukowymi, normami i zasadami międzynarodowymi.

[FMP]
Hejdar Alijew, który w okresie najtrudniejszych historycznych i geopolitycznych przejść prowadził niezależną politykę energetyczną, mającą na celu zapewnienie eksportu azerbejdżańskich surowców energetycznych na rynek światowy i tym samym, zapewnienie dobrobytu przyszłym pokoleniom i bezpieczeństwa energetycznego w Europie, ukształtował również wieloaspektową koncepcję polityki zagranicznej. Właśnie w wyniku jego sukcesywnej i konsekwentnej polityki energetycznej dnia 20 września 1994 r. w Baku podpisano „Kontrakt Stulecia” z 11 największymi światowymi koncernami naftowymi, wnosząc tym samym ogromny wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju, regionu oraz Europy.
Wraz z rozszerzeniem stosunków z krajami sąsiednimi, Hejdar Alijew prowadził także aktywną politykę pogłębiania stosunków we wszystkich obszarach z krajami zachodnimi, w tym też z Polską. I tak w dniach 26 – 28 sierpnia 1997 roku na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydent Republiki Azerbejdżanu Hejdar Alijew złożył pierwszą oficjalną wizytę w Polsce. Podczas owocnej wizyty podpisano „Deklarację o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Republiką Azerbejdżanu a Rzeczpospolitą Polską”, a także osiem dokumentów, co niewątpliwie wzmocniło współpracę między dwoma krajami.
W wielokulturowym Azerbejdżanie, swobodna i sprzyjająca działalność wyznawców religii katolickiej, tak samo jak innych wyznań, zawsze była w centrum uwagi przywódcy narodowego. W 2002 roku na zaproszenie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hejdara Alijewa odbyła się w Azerbejdżanie historyczna wizyta papieża Jana Pawła II, wybitnej postaci społecznej i religijnej całego świata i Polaków. Podczas tej historycznej wizyty na polecenie przywódcy narodowego Hejdara Alijewa, przeznaczono teren pod budowę nowego kościoła w Baku dla katolików potrzebujących świątyni religijnej, a następnie w 2008 roku na tym terenie wzniesiono Kościół Najświętszej Maryi Panny.
Nieprzypadkowo w Gnieźnie, pierwszej stolicy i ośrodku religijnym Polski, w 2013 roku został wzniesiony Pomnik Przyjaźni ku czci przywódcy narodowego Azerbejdżanu Hejdara Alijewa i świętego całego świata chrześcijańsko-katolickiego papieża Jana Pawła II. Pomnik, który stał się miejscem pielgrzymek wielu Polaków i Azerbejdżan mieszkających w Polsce, przedstawia nieśmiertelne słowa Jana Pawła II o Azerbejdżanie i Hejdara Alijewa o Polsce, a mapy obu krajów przedstawiają się jako wyraz wzajemnego szacunku dla integralności terytorialnej i suwerenności.
W celu utrwalenia imienia przywódcy narodowego w 2004 roku została założona “Fundacja Hejdara Alijewa”. Na czele Fundacji stoi Pierwsza Wiceprezydent Republiki Azerbejdżanu Mehriban Alijewa. Fundacja Hejdara Alijewa przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i świata, realizując różnorodne projekty z zakresu edukacji, zdrowia, kultury, sportu, nauki i techniki, ekologii, w sferze socjalnej i innych dziedzin, zarówno w kraju, jak i za granicą. Do tej pory Fundacja zrealizowała projekty o różnej treści w ponad 20 krajach.
Dziś możemy z dumą powiedzieć, że pod przewodnictwem prezydenta Ilhama Alijewa, który kontynuuje właśnie politykę ustanowioną przez Hejdara Alijewa, Azerbejdżan stał się regionalnym centrum władzy o dużym prestiżu i zróżnicowanej gospodarce wśród światowych mocarstw.
Choć śp. Prezydenta nie ma wśród nas od 19 lat, nie został on zapomniany, lecz na zawsze zostanie w naszej pamięci. Niewątpliwie doświadczenie w wyjątkowym zarządzaniu przywódcy Hejdara Alijewa wejdzie do podręczników i będzie przedmiotem badań, a założona przez niego państwowość w Azerbejdżanie, droga do stabilności i rozwoju oraz dziedzictwo duchowe, przykład przywództwa, jaki zademonstrował krajom i narodom świata, pozostaną kartą wiecznego sukcesu w historii świata.

[/FMP]

dr Nargiz Gurbanova - Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce

Poprzedni

Chiny na Wyspach Salomona

Następny

Middle-class Londoners join homeless heading to food bank amid rocketing living costs