25 stycznia 2023

loader

Osiągnięcia Chin w zakresie praw człowieka zasługują na szacunek

Realizacja pełni praw człowieka jest wspólnym celem ludzkości oraz nieustannym dążeniem Komunistycznej Partii Chin i chińskiego rządu.

Po ustanowieniu Nowych Chin naród chiński dokonał bezprecedensowego cudu w zakresie rozwoju, a w sprawie ochrony praw człowieka w Chinach dokonano znacznych osiągnięć, które przyciągnęły uwagę całego świata. Podjęliśmy wysiłki, których punktem wyjścia oraz celem było zwiększanie dobrobytu, zapewnienie, by obywatele mogli sami decydować o własnym życiu oraz promowanie wszechstronnego rozwoju ludzi. Od początku do końca realizowaliśmy nasz cel, jakim jest dobrobyt obywateli. Z powodzeniem podążaliśmy odpowiadającą warunkom narodowym Chin ścieżką rozwoju praw człowieka. Niedawno członek Rady Państwa ChRL i minister spraw zagranicznych Wang Yi wziął udział w 46. sesji Rady Praw Człowieka ONZ i wygłosił przemówienie, w którym przedstawił światu rzeczywistą sytuację przestrzegania praw człowieka w Chinach, a także metodycznie objaśnił i podsumował chińską politykę w tym zakresie.

 1. Uważamy, że w koncepcji ochrony praw człowieka najważniejsi są właśnie ludzie.
  Istotą praw człowieka są ludzie. Zwiększanie poczucia spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa jest podstawowym zadaniem praw człowieka i głównym celem władz na szczeblu krajowym. Chiny podkreślają najwyższą pozycję ludzi w kontekście praw człowieka i stawiają ich interesy na pierwszym miejscu tak, aby owoce rozwoju tych praw przyniosły wszystkim więcej sprawiedliwych korzyści. Generalne zwycięstwo Chin w walce z ubóstwem jest kamieniem milowym dla respektowania praw człowieka. Wniosło ono również istotny wkład w rozwój praw człowieka w kontekście międzynarodowym. Od czasu rozpoczęcia reform i otwarcia 770 mln mieszkańców wsi w całym kraju wyszło z ubóstwa, liczba ta stanowi ponad 70 proc. ówczesnej światowej populacji ubogich wychodzących z ubóstwa. Chiny tym samym osiągnęły cel redukcji ubóstwa 10 lat przed terminem określonym w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, zyskując szerokie uznanie społeczności międzynarodowej. Chiny działają na rzecz szybkiego rozwóju gospodarczego i długoterminowej stabilności społecznej. Chiński PKB przekroczył 100 bln juanów. Państwo to stworzyło największy na świecie system zabezpieczeń społecznych, obejmujący wszystkie aspekty życia, takie jak emerytury, opieka medyczna, zapomogi i mieszkania socjalne. Cały czas zwiększa się dobrobyt mieszkańców i pogłębiana jest realizacja gwarancji dotyczących ochrony praw człowieka, co zyskało szczere poparcie wszystkich Chińczyków.
 2. Uważamy, że powszechność praw człowieka jest nierozerwalnie związana z sytuacją danych państw.
  Poszczególne kraje różnią się historią i kulturą, systemami społecznymi oraz poziomami rozwoju gospodarczego i społecznego. Różnią się także zadania związane z rozwojem praw człowieka i metody ich ochrony. Ochrona praw człowieka musi postępować zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami i potrzebami danego narodu. Jako największy kraj rozwijający się na świecie, Chiny od dawna borykają się z problemem niezrównoważonego i niewystarczającego rozwoju, dlatego uważamy prawa do życia i rozwoju za podstawowe prawa człowieka. Dla kraju takiego jak nasz (o populacji 1,4 mld osób) oraz rządzącej nim Komunistycznej Partii Chin głównym obowiązkiem jest rozwiązać problem zaspokajania podstawowych potrzeb. Na takich podstawach możemy lepiej się rozwijać i sprawić, by życie obywateli było szczęśliwsze. Jak zauważył Przewodniczący Xi Jinping: „Proces, w którym Chińczycy realizują marzenie Chin o wielkim odrodzeniu narodu chińskiego, w swej istocie jest procesem urzeczywistniania sprawiedliwości społecznej oraz ciągłego rozwoju praw człowieka”.
 3. Będziemy systematycznie propagować różnego rodzaju prawa człowieka.
  Definicja praw człowieka jest wszechstronna i obejmuje nie tylko prawa obywatelskie i polityczne, ale również prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Wszystkie rodzaje praw człowieka należy rozpatrywać globalnie i rozpowszechniać w sposób wszechstronny. Ich zakres podlega ciągłej ewolucji, w chwili obecnej prawa do zdrowia i czystego środowiska powinny zajmować coraz ważniejsze miejsce. Aktywnie promując rozwój społeczny i gospodarczy, Chiny nieustannie poprawiają poziom ochrony praw człowieka. Wskaźnik edukacji powszechnej znacznie wzrósł, a z publicznych usług kulturalnych korzysta coraz więcej osób. Wybory demokratyczne, konsultacje, systemy podejmowania decyzji i nadzoru są stale ulepszane. Prawa grup, takich jak kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne, są skutecznie gwarantowane. Stawiając czoła epidemii COVID-19 na pierwszym miejscu umieściliśmy bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Dokładamy wszelkich starań, aby bronić godności życia ludzkiego i wartości, jaką ono przedstawia.
 4. Podtrzymujemy dialog międzynarodowy i współpracę w kontekście praw człowieka.
  Ochrona i propagowanie praw człowieka jest wspólną sprawą ludzkości. Globalne zarządzanie prawami człowieka musi być negocjowane i tworzone przez wszystkie państwa, a owoce rozwoju praw człowieka muszą być rozdzielane na wszystkich. Chiny zawsze były uczestnikiem, twórcą i ofiarodawcą międzynarodowego systemu zarządzania prawami człowieka oraz aktywnie promowały jego zdrowy rozwój. Podczas walki z epidemią przeprowadzono największą na świecie akcję humanitarną w historii Chińskiej Republiki Ludowej. To Chiny, jako pierwsze, zadeklarowały, iż nowa szczepionka przeciw COVID-19 stanie się globalnie dostępnym produktem. Do tej pory w zakresie szczepień udzieliły pomocy sześćdziesięciu dziewięciu znajdującym się w potrzebie krajom i dwóm organizacjom międzynarodowym. Chiny eksportują szczepionki do dwudziestu ośmiu krajów, które wyraziły chęć ich zakupu. Podejmują nieustanne wysiłki, aby zapewnić dostępność i przystępną cenę szczepionek w krajach rozwijających się, a także działają w celu realizacji koncepcji wspólnoty ludzkiej w kontekście zdrowia i higieny.
  Jednocześnie zwracam uwagę, iż Chiny wspierają wysiłki poszczególnych państw, których działania – oparte o zasady wzajemnego szacunku, prowadzą do umacniania wymiany i współpracy w zakresie ochrony praw człowieka. Równocześnie Chiny sprzeciwiają się stosowaniu podwójnych standardów oraz atakom i dyskredytowaniu innych krajów. Sprzeciwiają się ingerowaniu w wewnętrzne sprawy innych państw pod pretekstem ochrony praw człowieka. Ostatnio politycy i media w niektórych krajach wysunęli bezpodstawne oskarżenia o „ludobójstwo”, „pracę przymusową” i „ucisk religijny” w Xinjiangu w Chinach. Są to bezpodstawne i czysto złośliwe pomówienia natury politycznej. Szerzenie tych kłamstw ma na celu niszczenie stabilności społecznej w Xinjiangu, co samo w sobie jest rażącym naruszeniem praw człowieka. Prawdą jest natomiast to, że ​​od 2010 do 2018 roku populacja Ujgurów w Xinjiangu wzrosła o prawie 2,55 mln, co oznacza wzrost o 25 proc. , znacznie wyższy niż wzrost całej populacji w Xinjiangu (13,99 proc. ) i dwuprocentowy wzrost populacji Han w tym samym okresie. Osoby pracujące w Xinjiangu – bez względu na pochodzenie etniczne, wybierają swe zawody zgodnie z własnymi życzeniami, korzystają z wielu praw pracowniczych, a ich wolność osobista nigdy nie została ograniczona. Xinjiang w granicach prawa gwarantuje wolność wyznania ludziom wszystkich grup etnicznych, istnieje ponad 24 tys. meczetów, a na jeden meczet przypada średnio 530 muzułmanów. Mieszkańcy Xinjiangu żyją i pracują w pokoju, cechuje ich harmonijna jedność etniczna, a dobrobyt i rozwój społeczny są najpotężniejszymi narzędziami obalającymi rozpowszechniane kłamstwa.
  Jaka jest więc sytuacja praw człowieka w Chinach? To Chińczycy mają najwięcej do powiedzenia na ten temat. Na terytorium Chin nie trzeba obawiać się wojny, czy konieczności poszukiwania bezpiecznego schronienia. Ponad miliard Chińczyków prowadzi szczęśliwe życie dzięki ciężkiej pracy i właśnie to jest realizacja największego projektu w dziedzinie praw człowieka, jak również najlepsze urzeczywistnienie ich ochrony. Wszystko to w pełni pokazuje, że ścieżka rozwoju praw człowieka w Chinach jest odpowiednia i prawidłowa. Chiny będą nadal wspierać różnorodność cywilizacji oraz ducha wymiany i wzajemnego uczenia się, a na podstawie równości i wzajemnego szacunku będą wzmacniać wymianę i współpracę w dziedzinie ochrony praw człowieka ze wszystkimi stronami, promować rozwój poprzez współpracę i ochronę praw człowieka poprzez rozwój oraz wspólnie budować wspólną przyszłość dla ludzkości.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Czerwona róża, biała flaga

Następny

Zdelegalizować ONR!

Zostaw komentarz