25 czerwca 2024

loader

Tag: społeczna gospodarka rynkowa

Wolność, równość i ple, ple

Hasło Rewolucji Francuskiej „wolność, równość, braterstwo” ma już ponad 230 lat. W różnych wersjach od pięciu lat wykrzykiwane jest z wielkim zapałem na wszystkich zdarzających się manifestacjach. Tylko że nie chwyta. Pojawiają się więc wśród nas teorie, że widać Polacy to taki naród, który sobie równości i wolności nie ceni.…

Społeczna własność środków produkcji

Uważam, że są trzy działalności, które powinny być zarządzane przez obywateli z pominięciem rządu. Należy do nich zarządzanie: majątkiem narodowym, NFZ-tem i ZUS-em dlatego, że rząd patrzy często na te obszary przez pryzmat polityki i krótko okresowo, a społeczeństwo co najmniej w okresie pokolenia. Dziś chcę opisać moje spojrzenie na zarządzanie…

O demokratyczny socjalizm w Polsce

Przed II wojną światową w Polsce był kapitalizm. Władze były częściowo demokratyczne, a częściowo autorytarne, po przewrocie Piłsudskiego. Organizacje lewicowe dążyły do socjalizmu, sposobami opisanymi w dokumentach historycznych. Określenie kapitalizm stosuję dla ustroju, w którym kierownictwa organizacji gospodarczych są sprawowane lub powoływane przez właścicieli i zarządzają autorytarnie…

List otwarty: Demokratyczny socjalizm i kongres Lewicy

Lewica w czasie kampanii prezydenckiej nie wiele różniła się od partii nie lewicowych. Zaledwie ok. 2 proc. wyborców dostrzegło i poparło te różnice. Jeżeli nie zmieni swojego postępowania, to komu będzie potrzebna? Może znowu nie wejść do parlamentu. Każdy człowiek ma potrzeby i jest konsumentem zasobów naturalnych oraz wyrobów, w tym…

Do Lewicy i nauki polskiej

Społeczna gospodarka rynkowa ukształtuje demokratyczne stosunki wzajemne pracowników, właścicieli, władzy i konsumentów w sposób zmierzający do ich twórczej współpracy. W niniejszym liście chciałbym zwrócić się do Lewicy i Nauki polskiej oraz do zainteresowanych Obywateli i Młodzieży. Polska Lewica zorganizowała opracowanie i przyjęcie w referendum polskiej Konstytucji,…

Konstytucja art. 20

Konstytucja przyjęta w 1997 roku dość jednoznacznie w artykule 20 określa ustrój gospodarczy naszego kraju: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. W dobie wyborów trzeba to przypominać,…