10 sierpnia 2022

loader

Gospodarka 48 godzin

Optymizm NBP

W opinii dyrektora i wicedyrektora departamentu analiz Narodowego Banku Polskiego inflacja w czwartym kwartale tego roku wyniesie 6,7 proc., a w pierwszym kwartale przyszłego roku 7 proc. Potem będzie już spadać. Na konferencji prasowej, na której dyrektorzy przedstawili ten pogląd, nie pojawił się prezes NBP Adam Glapiński. Dzięki temu uniknął pytań, dlaczego prezentowany przez niego wcześniej cel inflacyjny był dużo, dużo niższy i całkowicie sprzeczny z rzeczywistością?. Żeby inflacja nie przekroczyła tych 6,7 proc., ceny muszą do końca roku rosnąć wolniej niż w październiku, kiedy poszły w górę o 6,8 proc. Trudno jednak uwierzyć, że tak się stanie. Dyrektorzy z NBP wykazują też optymizm, jeżeli chodzi o odblokowanie  pieniędzy unijnych dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Uważają, że opóźnienie w przyznaniu tych środków będzie niewielkie i już od 2022 r. nasza gospodarka będzie ptrzymywać z tego tytułu nawet 25 miliardów złotych rocznie.

 

Dziennikarze są niepotrzebni

W Warszawie obradował X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. W swojej Deklaracji Programowej uznał, że media publiczne już nie są publiczne, degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego trwa, dziennikarze w redakcjach stają się mniej potrzebni natomiast coraz ważniejsi są „pracownicy medialni”, poddawani naciskom politycznym i wykonujący polecenia szefów redakcji zależnych od dyspozytorów politycznych. SDRP za cel  podstawowy stawia sobie krzewienie wśród dziennikarzy zasad poszanowania i przestrzegania podstaw warsztatu dziennikarskiego jakim są: rzetelność, obiektywizm i odpowiedzialność za publikowane  informacje – kierując się  świadomością, jak   społecznie fatalne skutki przynosi upowszechniane kłamstwo, manipulacja faktami, insynuacja i plotka. W uchwałach zjazdowych wyrażono zdecydowany protest przeciwko uporczywemu blokowaniu dziennikarzom dostępu do terenów objętych stanem wyjątkowym. Uznano, iż stanowi to jawne pogwałcenie gwarantowanych zarówno w Konstytucji RP jak i prawie prasowym podstawowych zasad wolności słowa oraz dostępu do informacji. Przewodniczącym SD RP został Jerzy Domański, redaktor naczelny Tygodnika Przegląd.

 

Gaz popłynie później

Niemiecka agencja rządowa wstrzymała certyfikację gazociągu Nord Stream 2 biegnącego pod dnem Bałtyku z Rosji do Niemiec. Powód jest formalny – spółka Nord Stream AG jest zarejestrowana w Szwajcarii (w mieście Zug), a według prawa RFN, niemiecka część gazociągu powinna należeć do firmy zarejestrowanej w Niemczech. Konieczność tej modyfikacji sprawi, że gaz najprawdopodobniej nie popłynie drugą nitką tego gazociągu w styczniu 2022 r., co zapowiadano wcześniej. Opóźnienie nie będzie zbyt wielkie, ponieważ spółka Nord Stream 2 AG zdecydowała już, że powoła niemiecką spółkę-córkę. Tym niemniej ów poślizg może oznaczać, że magazyny gazu w Europie nie zostaną w styczniu wypełnione do poziomu, potrzebnego na spokojne przetrwanie ostrej zimy. Gaz zaczął więc drożeć, z czego naturalnie cieszy się jego rosyjski dostawca.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Sadurski na weekend

Następny

Boją się, ale są już przyzwyczajeni