Gospodarka 48 godzin

Autobusowe załamanie

W lutym 2019 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie zaledwie 163 nowe autobusy. To rezultat zdecydowanie niższy (mniej o 66 sztuk) niż w lutym rok temu. Powodem takiego regresu jest dużo słabsze zapotrzebowanie ze strony rynku autobusów miejskich, a zwłąszcza turystycznych. W sumie od początku 2019 r. zarejestrowano łącznie 351 nowych autobusów, głównie z napędem dieslowskim (o 16 proc. mniej niż w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r.). Tylko 30 z nich stanowiły elektrobusy.

Duże rodziny w aptekach

Organizacje pracodawców: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych, apelują o umożliwienie aptekom udziału w programie Karta Dużej Rodziny. Organizacje te wystosowały wspólny list do wicepremier Beaty Szydło, szefów resortów zdrowia, rodziny i sprawiedliwości, jak również do parlamentarzystów, w którym wyrażają sprzeciw wobec usunięcia z projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego zmiany, umożliwiającej aptekom udział w programie KDR. Dla dużych sieci aptecznych przywrócenie tego zapisu będzie korzystne, bo pozwoli im na znaczące zwiększenie sprzedaży. Organizacje pracodawców podkreślają, że dla wielu osób w Polsce, szczególnie seniorów (mimo, że mają oni już prawo do niektórych darmowych lekarstw), a także osób przewlekle chorych i rodzin wielodzietnych, nadal istotną barierę w dostępności do leków stanowi cena. Wskazują też, że obniżenie wydatków ponoszonych na produkty nieobjęte refundacją jest dla rodzin wielodzietnych korzystających z Karty Dużej Rodziny istotne i oczekiwane. 45 proc. uczestników badań, którychwyniki zostały przytoczone w raporcie NIK w 2016 r., uznało bowiem brak możliwości zakupu tańszych leków za jeden z ważniejszych mankamentów rządowego programu KDR. Organizacje pracodawców zgłaszały Ministerstwu Zdrowia oraz Ministerstwu Rodziny gotowość uczestniczenia aptek w programie KDR. Obecnie nie jest to jednak możliwe. Przyczyną jest brzmienie art. 94a prawa farmaceutycznego, zakazującego reklamy aptek. W praktyce sądowo-administracyjnej każda informacja czy wyróżnienie się apteki i punktu aptecznego jest uznawane za niedopuszczalną i podlegająca karze reklamę. Apteki nie mogą zachęcać więc do korzystania z organizowanych przez siebie akcji promujących zdrowie czy różne działania profilaktyczne, takich jak np. pomiary ciśnienia czy poziomu cukru (i przy okazji zwiększajacych sprzedaż lekarstw).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *