Gospodarka 48 godzin

Wolny wzrost, szybkie ceny

W tym roku wzrost produktu krajowego brutto Polski wyniesie 4,5 proc., w przyszłym 4,0 proc., a w 2021 r. już tylko 3,5 proc. – podaje Narodowy Bank Polski. Wzrośnie natomiast inflacja, do 2,9 proc. Za większą inflację odpowiada głównie wzrost cen żywności, uderzający w najuboższych Polaków. Ta polityka gospodarcza stanowi powód tego, że po kilkuletnim okresie poprawy dobrobytu, teraz w naszym kraju rozszerza się strefa nędzy.

Podnieść wiek emerytalny

Polska gospodarka wkracza na ścieżkę stopniowego spadku tempa wzrostu – oświadczyła organizacja przedsiębiorców BCC. Jej zdaniem, w takich warunkach deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 3 proc. produktu krajowego brutto. W ostatnich latach – czasie niewątpliwie dobrej koniunktury – rośnie relacja wydatków publicznych w stosunku do produktu krajowego brutto. Dlatego, według przedsiębiorców rząd powinien szczególnie zadbać o to, by nie wzrastał już bardzo wysoki udział w budżecie tzw. wydatków sztywnych, których w ostatnich latach znacznie przybyło.
Organizacja chce zaapelować do rządu o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wzrostu poziomu innowacyjności polskiej gospodarki oraz wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców naszego kraju. Obniżenie ustawowego wieku emerytalnego oraz program 500+ zachęciły bowiem ich część do opuszczenia rynku pracy. Przedsiębiorcy chcą zwłaszcza usprawnienia procedur legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, bo im można płacić mniej niż Polakom. Pracodawcom zależy na tym zwłaszcza w obliczu otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Ukraińców od 2020 r. Ponadto BCC chce zachęcać do zwiększenia aktywności zawodowej poprzez stworzenie łatwo dostępnej opieki nad dziećmi. Proponuje również podwyższenie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę do 65 lat dla kobiet i mężczyzn.
Najważniejsze jest jednak podniesienie wciąż niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, czemu, zdaniem BCC , nie sprzyjają biurokracja, skomplikowane procedury administracyjne, niejasne prawo i jego opresyjność (np. projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zagrażający przedsiębiorstwom i ich szefom). Niezbędne jest stabilne otoczenie prawne oraz zachęty dla firm do podejmowania inwestycji wspierających innowacje, infrastrukturę energetyczną (zwłaszcza czystą energię), opiekę zdrowotną i transport. Powinna nastąpić poprawa jakości regulacji, a zwłaszcza zwiększenie roli konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym.