Gospodarka 48 godzin

Rośnie import i deficyt
Rząd zakłada, że polski eksport wzrośnie o 5,3 proc. w bieżącym roku i o 4,8 proc. w przyszłym. Jednak import będzie na pewno rosnąć jeszcze szybciej: wedle ostrożnych przewidywań Rady Ministrów zwiększy się o 6,0 proc. w 2019 r i o 5,1 proc w 2020 r. W rezultacie, wkład eksportu w nasz produkt krajowy brutto będzie ujemny. A ponieważ eksport jest ważnym elementem salda rachunku obrotów bieżących więc i polski deficyt będzie coraz większy. W tym roku wyniesie 1,2 proc. PKB, a w przyszłym 1,4 proc. PKB.

Kto chce ten oznaczy
Prezydent podpisał ustawę o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Znakowanie „wolne od GMO” będzie dobrowolne. Do jego użycia są zachęcani producenci i przetwórcy żywności, pasz i przedsiębiorstwa handlujące produktami rolno-spożywczymi. Polska dołączy tym samym do grupy krajów znakujących produkty wolne od GMO.
– W Austrii ten system świetnie działa od 20 lat, w Niemczech od 10 lat. Miejmy nadzieję, że także w Polsce znakowanie „wolne od GMO” pomoże producentom wyróżnić swoje produkty na rynku, a konsumentom zapewni pełną informację o sposobie produkcji żywności (i pasz) oraz pozwoli na dobry wybór żywności na rynku – uważa Dorota Metera, ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich.

Wiemy co to brak leków
Coraz więcej Polaków obawia się braku leków w aptekach, a wśród obawiających się, aż 74 proc. doświadczyło takiej sytuacji. Prawie 85 proc. badanych uważa, że nasz rząd powinien wspierać rozwój przemysłu farmaceutycznego, bo produkcja leków w kraju jest gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego – taki wynik .przyniosło niedawne badanie Civita Polska.

Nowa srebrna moneta
Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu efektowną srebrną monetę o nominale 20 zł. To szóstak Jana Sobieskiego. Widać na niej awers i rewers szóstaka, trzy tarcze z herbami Polski, Litwy i Janiny (Sobieskich) oraz napis, który w tłumaczeniu oznacza „Groszy srebrnych sześć Królestwa Polskiego”. Powyżej widać fragment płaskorzeźby z pałacu w Wilanowie przedstawiającej Jana Sobieskiego na koniu tuż przed koronacją królewską. Z drugiej strony jest popiersie króla w todze i wieńcu laurowym, otoczone napisem: „Jan III z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski”. Pod popiersiem znajdują się inicjały Tytusa Liwiusza Boratiniego, dzierżawcy polskich mennic. Moneta wyemitowana została w nakładzie do 13 000 sztuk. Jej cena to 180 zł.