Atak oszustów od prądu

„Nie znasz, nie otwieraj!” oraz „Tauron nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz” to hasła akcji, która ma chronić klientów przed nieuczciwymi praktykami na rynku energii oraz zwiększać ich wiedzę na temat praw, jakie przysługują im przy zawieraniu umów. Liczba oszustw rośnie bowiem lawinowo. Codziennie pojawiają się zgłoszenia od klientów, którzy podpisali umowę z przedstawicielem handlowym, który odwiedził ich w domu i twierdził, że przyszedł „w sprawie umowy z Tauronem” Dlatego akcja przypomina, że nie chodzi on po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz”.
Klienci relacjonują, że nieuczciwi akwizytorzy uzyskują podpis na nowych umowach na zakup energii elektrycznej wykorzystując różne, podstępne sposoby. Na przykład podają się za pracowników „zakładu energetycznego” i przekazują klientom nieprawdziwe informacje, np. „trzeba podpisać nową umowę, bo zmienia się system rozliczeń” lub „trzeba podpisać nową umowę, bo wynika to z przepisów prawa”. Zdarza się również, że wpływają pisma wypowiadające umowę na zakup energii z podrobionymi podpisami klientów.
Ofiarą oszustów padają przede wszystkim osoby starsze, dlatego działania informacyjne skierowane są głównie do nich. W 2018 roku – aby dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców – wyemitowane zostanie także słuchowisko radiowe, którego scenariusz ma poruszać problemy ważne z perspektywy seniorów m.in. problem nieuczciwych sprzedawców energii czy prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą firmy, czyli np. w domu klienta. Stosowne komunikaty zostaną też zamieszczone w prasie, radiu czy Internecie.
Najważniejsze jednak, aby klienci sprawdzali przedstawicieli handlowych, którzy pukają do ich drzwi. Trzeba upewnić się, czy osoba podająca się za pracownika danej firmy naprawdę nim jest.
Ważne też, żeby przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów dokładnie zapoznawać się z przedstawianą ofertą.
Każdemu klientowi przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy podpisanej w domu w ciągu 14 dni – bez podawania przyczyn i bez ponoszenia konsekwencji. Zanim podejmie się decyzję o zmianie sprzedawcy, trzeba porównać oferty i sprawdzić wszystkie stawki. Należy też przeczytać dokładnie umowę i nie podpisywać jej pod presją czasu – oraz koniecznie zachować kopię podpisanych dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *