27 lutego 2024

loader

Czy nadajesz się na premiera?

Sprawdź się! Mateusz Morawiecki miałby 100 proc. trafień. Ale na pewno możesz być lepszy!

1. Twój minister kontestuje w mediach ustalenia władz partii, która cię desygnowała na premiera. Co robisz?
a) dymisjonujesz w trybie natychmiastowym
b) udajesz, że nic się nie stało
c) wymieniasz po paru miesiącach, znajdując mu robotę z trzykrotnie wyższym uposażeniem
d) zgłaszasz go do prokuratora pod byle pretekstem

2. Jesteś pewien, że absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych z zakresu religioznawstwa, który studiował również filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej, najbardziej nadaje się do kierowania:
a) Ministerstwem Edukacji Narodowej
b) Ministerstwem Infrastruktury
c) Ministerstwem Finansów
d) Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

3. Trzeba powołać Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Który resort powinien się tym zająć?
a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
b) Ministerstwo Środowiska
c) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
d) Ministerstwo Infrastruktury

4. Musisz zrealizować skierowany do odbiorcy zagranicznego i realizowany poza granicami Polski, projekt promujący polską kulturę o nazwie „Kultura inspirująca”. Do wydania na to jest 6 300 tys zł. Komu powierzysz prowadzenie akcji?
a) Ministerstwu Spraw Zagranicznych
b) Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
c) Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju
d) Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

5. Partia decyduje, że matematyk z wykształcenia musi być ministrem. Stawiasz go na czele:
a) Ministerstwa Środowiska
b) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
c) Ministerstwa Edukacji Narodowej
d) Ministerstwa Cyfryzacji

6. Na zainaugurowanie serwisu szukajwarchiwach.gov.pl, który publikuje w internecie opisy oraz zdigitalizowane skany ponad 40 mln archiwaliów przechowywanych w Polsce i na świecie wysyłasz:
a) Ministra Cyfryzacji
b) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
c) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
d) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

7. Chcesz w świetle fleszy zwiedzić wystawę, poświęconą Annie Walentynowicz. Wiesz, że są na niej eksponaty pochodzące z archiwów IPN, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, zbiorów państwowych, Kancelarii Prezydenta RP, muzeów, bibliotek, a także zbiorów prywatnych oraz pamiątek rodziny bohaterki ekspozycji. Informujesz media, że udajesz się do:
a) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
b) Europejskiego Centrum Solidarności
c) Ministerstwa Sprawiedliwości
d) siedziby IPN

8. W Londynie ma się odbyć spotkanie przedstawicieli biznesu z Europy Centralnej i Wielkiej Brytanii.
a) lecisz na nie sam,
b) wysyłasz ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
c) wysyłasz ministra Inwestycji i Rozwoju
d) wysyłasz minister Przedsiębiorczości i Technologii

9. Uważasz, że najlepszą osobą do bycia Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii jest absolwent:
a) Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
b) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
c) Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

10. Na zainaugurowanie w Nadarzynie, największych w Europie targów poświęconych globalnej pomocy humanitarnej oraz rozwojowej i związanemu z tym biznesowi, które reklamują się zdaniem „Weź udział i zdobądź kontrakty o wartości setek milionów Euro”, a noszą nazwę Warsaw Humanitarian Expo 2019 – wysyłasz:
a) Szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza
b) Szefową resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz
c) Zajmującego się po Beacie Kempie kwestiami humanitarnymi ministrowi Michałowi Wosiowi
d) Szefa resortu zdrowia Łukasza Szumowskiego

11. Szykujesz tzw. pakiet prosumencki, mający ułatwić funkcjonowanie producentom energii ze źródeł odnawialnych. Pakiet przewiduje łatwiejsze rozliczenia z dystrybutorami energii, magazynowanie nadwyżek w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych i definicję, że prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji o mocy do 50kW. Przygotowanie wszystkich regulacji prawnych zlecasz:
a) Ministerstwu Infrastruktury
b) Ministerstwu Energii
c) Ministerstwu Środowiska
d) Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii

12. Rząd zatwierdza 15 mln zł na pomoc dla dzieci z terenów objętych klęską żywiołową. Pieniędzy tych każesz szukać w budżecie:
a) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
c) Ministerstwa Sportu i Turystyki
d) Ministerstwa Edukacji Narodowej

13. Na podłączenie wszystkich Gminnych Ośrodków Kultury do szybkiego Internetu masz 100 mln zł. Na program wspierania uczniów i studentów o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki, programowania oraz projektowania gier zapanowałeś wydać 82 mln. A do tego dziesiątki milionów złotych na budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli dostępu dla wszystkich szkół bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu. Wydaniem tych pieniędzy obarczysz:
a) Ministra Edukacji Narodowej
b) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
c) Ministra Infrastruktury
d) Ministra Cyfryzacji

14. Twoim zdaniem najlepsze kwalifikacje na stanowisko ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma osoba, która ukończyła:
a) Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Filozoficzno-Historycznym i studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
b) Wydział prawa i administracji UW oraz studia podyplomowe retoryki na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
c) Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
d) Administrację na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego na tej samej uczelni

15. Napisanie ustawy zapobiegającej zatorom płatniczym, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój,czyli skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory; ulga na złe długi w PIT i CIT powierzasz:
a) Ministerstwu Sprawiedliwości
b) Ministerstwu Finansów
c) Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii
d) Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju

16. Do Jasionki pod Rzeszowem, na Forum Miast i Regionów, przyjeżdżają ministrowie i eksperci reprezentujący kilkanaście krajów, Komisję Europejską, Komitet Regionów, Europejski Bank Inwestycyjny. Razem kilkuset gości. Do reprezentowania rządu na tym międzynarodowym spędzie wyznaczasz:
a) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
b) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
c) Ministra Inwestycji i Rozwoju
d) Ministra Spraw Zagranicznych

17. Rząd wesprze samorządy borykające się z plagą komarów po majowych podtopieniach. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, które uzyskają pozytywne opinie Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzkich Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Kogo zobligujesz do przekazania gminom pieniędzy?
a) Ministerstwo Zdrowia
b) Ministerstwo Środowiska
c) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
d) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

18. W szpitalu na Szaserów ma być oddana do użytku zmodernizowana Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej. Powstały komfortowe, klimatyzowane sale chorych wyposażone w łazienki, a pracownie wyposażono w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy oraz informatyczny i audiowizualny. Kogo powinieneś desygnować do przecięcia wstęgi?
a) Ministra Zdrowia
b) Ministra Edukacji Narodowej
c) Ministra Innowacji i Rozwoju
d) Ministra Obrony Narodowej

19. Najbezpieczniej czujesz się, gdy komendantem Służby Ochrony Państwa jest oficer, który jednostkach zapewniających bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie służy od:
a) 25 lat
b) 10 lat
c) 5 lat
d) 1,5 roku

20.Twój Minister Energii jest nazwany przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność KWK „Pniówek” „Pijaną małpą z brzytwą”. W związku z tym każesz mu:
a) złożyć stosowne zawiadomienie do prokuratury
b) oddać się do dyspozycji premiera
c) złożyć dymisję ze względu na stan zdrowia
d) napisać im list kończący się słowami: „Drodzy Górnicy, przypisywanie mi złej woli napawa mnie smutkiem”.

Odpowiedzi
1 – c
2 – c
3 – c
4 – b
5 – a
6 – c
7 – c
8 – d
9 – c
10 – a
11 – d
12 – d
13 – d
14 – a
15 – c
16 – c
17 – d
18 – d
19 – d
20 – d

Jeśli uzyskałeś 0 – 5 punktów, to nie masz szans na zostanie premierem. Jesteś na to za inteligentny, a na dodatek znasz prawo i kierujesz się w życiu logiką. Te cechy uniemożliwiają bycie Prezesem Rady Ministrów w jakimkolwiek kraju demokratycznym.

Jeśli masz wynik pomiędzy 5 a 15, to bycie szefem ministrów stoi przed tobą otworem. Nie przejmujesz się sensem działań. Nie interesuje cię, co myślą wyborcy. Ważne, żeby popierali cię właściwi ludzie. Skądinąd tacy sami oportuniści jak ty.

Gdy jednak masz od 16 do 20 poprawnych odpowiedzi, to oczywiście na premiera się nie nadajesz, ale w try miga poszukaj kogoś, kto zna Jarosława Kaczyńskiego. Dla niego osoba mająca gdzieś rozsądek, szacunek do wiedzy i kompetencji, ale za to umiejąca robić dobre wrażenie, jest idealna do rządzenia krajem.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Konstytucja art. 20

Następny

Niesłychanie ciepły człowiek

Zostaw komentarz