„Cztery kroki wytrwałości” na drodze socjalizmu o chińskiej charakterystyce

YAO DONGYE, zastępca Ambasadora Chin
„Cztery kroki wytrwałości” na drodze socjalizmu o chińskiej charakterystyce

Jak powiedział Przewodniczący Xi Jinping „dopóki nie przymierzy się butów, nie wiadomo, czy będą pasować”. Dlatego też tylko obywatele danego kraju mogą wypowiadać się na temat drogi jego rozwoju. Ponad 70 lat temu, wraz z powstaniem Nowych Chin, weszliśmy na drogę socjalizmu o chińskiej charakterystyce.

Droga ta niesie idee i odkrycia kilku pokoleń członków KPCh oraz ucieleśnia walkę i poświęcenie setek milionów ludzi, pozwalając Chinom w krótkim czasie wykonać daleki skok od stanięcia na własnych nogach do stania się krajem bogatym i silnym, pozwalając liczącej 5 tysięcy lat cywilizacji starożytnego narodu odzyskać pełnię sił.
KPCh nieustannie prowadzi drogą socjalizmu o chińskiej charakterystyce.
Rola przywódcza KPCh na drodze socjalizmu o chińskiej charakterystyce jest podstawową jego cechą. To właśnie pod przywództwem KPCh obalony został imperializm, feudalizm i biurokratyczny kapitalizm i powstały Nowe Chiny. To właśnie pod przywództwem KPCh Chiny zaczęły aktywnie poszukiwać własnej ścieżki budowy socjalizmu i mimo iż rozpoczęły ją na słabych i biednych fundamentach zbudowały niezależny i stosunkowo kompletny system przemysłowy oraz system gospodarki narodowej.
To właśnie pod przywództwem KPCh Chiny zaczęły aktywnie rozwijać podstawowy system gospodarczy, oparty o własność publiczną i różnego rodzaju środki produkcji, stworzona została strategia stopniowego dojścia do poziomu społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu oraz modernizacji, tworząc i rozwijając socjalizm o chińskiej charakterystyce. Od XVIII Zjazdu Krajowego KPCh, Komitet Centralny Partii z towarzyszem Xi Jinpingiem na czele jednoczy i wiedzie całą partię i obywateli ze wszystkich grup etnicznych ku dalszemu wszechstronnemu rozwojowi socjalizmu o chińskiej charakterystyce. Marzenie 1,4 mld ludzi o życiu w społeczeństwie umiarkowanego dobrobytu zostało w pełni zrealizowane, a socjalizm o chińskiej charakterystyce wkroczył w nową erę.
Człowiek jest w centrum drogi socjalizmu o chińskiej charakterystyce.
Przewodniczący Xi Jinping powiedział: „Kraj to ludzie, a ludzie to kraj”, „Zaspokojenie tęsknoty ludzi za lepszym życiem jest naszym podstawowym celem”, w każdym działaniu zawsze stanowisko ludzi jest podstawowym stanowiskiem socjalizmu o chińskiej charakterystyce. Chiny, dążąc do realizacji odwiecznego pragnienia Chińczyków – wyjścia z ubóstwa, rozpoczęły twardą z nim walkę, w efekcie której 850 mln ludzi zostało wydźwigniętych z ubóstwa. Drastycznie zmienił się poziom życia Chińczyków – ich dochód rozporządzalny osiągnął 32 000 juanów, średnia długość życia mieszkańców przekracza 77,3 lat, a podstawowym ubezpieczeniem medycznym objętych zostało 1,3 miliarda ludzi. To realne owoce rozwoju socjalizmu o chińskich cechach, z których korzystają wszyscy Chińczycy. W obliczu nagłego wybuchu epidemii COVID-19, które miało miejsce w ubiegłym roku, Komitet Centralny Partii z towarzyszem Xi Jinpingiem na czele niezmiennie trzymał się zasady „ludzie i zdrowie na pierwszym miejscu”. Priorytetowa była pomoc medyczną, zebrano najlepszej jakości materiały i sprzęt medyczny potrzebny do leczenia najcięższych przypadków, jednocześnie wprowadzono ścisłe restrykcje, dzięki czemu Chiny stały się krajem, który najszybciej poradził sobie z epidemią i zapobiegły masowym zarażeniom w kolejnych ośrodkach. Było to właśnie działanie zgodne z zasadą głos ludzi jest głosem nadrzędnym.
Polityka reform i otwarcia pozostaje ważną częścią drogi socjalizmu o chińskiej charakterystyce.
Droga socjalizmu o cechach chińskich nie zdezaktualizowała się, jest otwarta i idzie z duchem czasu. W grudniu 1978 r. podczas 3. sesji plenarnej XI Komitetu Centralnego KPCh podniesiono kurtynę do przeprowadzenia reform wewnętrznych i otwarcia na świat zewnętrzny. W ciągu minionych 40 lat w Chinach dokonała się historyczna przemiana od zamknięcia, do połowicznego zamknięcia, do wszechstronnego otwarcia. W tym czasie ustanowione zostały specjalne strefy ekonomiczne, „planowa gospodarka towarowa”, polityka „państwo reguluje rynek, a rynek kieruje przedsiębiorstwami”, tworzony i doskonalony był socjalistyczny system gospodarki rynkowej. W ciągu ostatnich 40 lat reform i otwierania się, chińska gospodarka utrzymywała średnią roczną stopę wzrostu na poziomie ponad 9 proc. . W porównaniu z 1978 r. PKB (liczone na podstawie porównywalnych cen) wzrosło prawie 40-krotnie. Jest to trwały wpis w światową historię szybkiego wzrostu gospodarczego. Przewodniczący Xi Jinping powiedział: „Reformy i otwarcie to proces, który nigdy się nie kończy”. Kolejne pokolenia Chińczyków będą działać niestrudzenie nieustannie podnosząc je na nowy poziom.
Obustronnie korzystna współpraca pozostaje ważną częścią drogi socjalizmu o chińskiej charakterystyce.
Droga socjalizmu o chińskich cechach zawsze obejmuje zasady wzajemnego szacunku, równości, obopólnie korzystnej współpracy i wspólnego rozwoju oraz łączy interesy narodu chińskiego ze wspólnymi interesami ludzi wszystkich krajów. Chiny przez ponad 10 następujących po sobie lat odpowiadały za 30 proc. światowego wzrostu gospodarczego i przyczyniły się do redukcji ubóstwa na świecie o ponad 70 proc. . W obliczu globalnej epidemii COVID-19 Chiny dostarczyły pilnie potrzebnych materiałów do walki z epidemią do ponad 150 krajów i 13 organizacji międzynarodowych, m.in. 300 mln dawek szczepionek, ponad 280 mld masek, ponad 3,4 mld odzieży ochronnej oraz ponad 4 mld testów. Dążąc do budowy społeczności wspólnej przyszłości i osiągnąć wspólny rozwój, Chiny zaproponowały inicjatywę „Pas i Szlak”. W ciągu ostatnich siedmiu lat łączny wolumen handlu z krajami partnerskimi przekroczył 7,8 bln dolarów, a inwestycje bezpośrednie przekroczyły 110 mld dolarów, przynosząc liczne korzyści wielu europejskim firmom. Według raportu Banku Światowego, do 2030 r. dzięki inicjatywie „Pas i Szlak” 7,6 mln ludzi na całym świecie wydobędzie się ze skrajnego ubóstwa, a 32 mln ludzi z umiarkowanego ubóstwa. Droga socjalizmu o chińskiej charakterystyce jest historycznym i pragmatycznym wyborem dokonanym przez Chińczyków. Obejmuje ona długi czas, ma głębokie tło historyczne i wykazuje się potężną siłą napędową. Będziemy zatem niezmiennie trzymać się tej drogi. Warto pamiętać, że „istnieje wiele rzeczy, które się nie krzywdzą, drogi biegną równolegle i nie zwracają się przeciw sobie”. Chiny wspierają wszystkie kraje świata w ich wysiłkach czynionych dla poszukiwania ścieżki rozwoju, która odpowiada ich własnym uwarunkowaniom narodowym, w dzieleniu się wiedzą i dążeniu do wspólnego postępu, by na naszej planecie każdy mógł cieszyć się swoim indywidualnym pięknem, a ze wszystkich powstanie jedno, wspólne piękno!

Poprzedni

Sadurski na dzień dobry

Następny

Lodołamacz Fedor

Zostaw komentarz