30 listopada 2023

loader

Rozmowy między chińskim ministrem handlu i sekretarz handlu USA

fot. Portal Ministerstwa Handlu Chin

Artykuł partnerski

28 sierpnia minister handlu Chin Wang Wentao odbył rozmowy w Pekinie z sekretarz handlu USA Giną Raimondo. Koncentrując się na realizacji ważnego konsensusu osiągniętego na szczycie na Bali między przywódcami Chin i USA, obie strony przeprowadziły rozsądną, szczerą i konstruktywną komunikację na temat stosunków gospodarczych i handlowych między Chinami a USA oraz kwestii gospodarczych i handlowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Wang Wentao powiedział, że stosunki gospodarcze i handlowe są podstawą stosunków chińsko-amerykańskich. Handel między tymi dwoma krajami jest ważny zarówno dla ich gospodarek, jak i gospodarki światowej. Chiny są gotowe razem ze stroną amerykańską czynić wysiłki na rzecz przestrzegania zasad wzajemnego szacunku, pokojowego współistnienia i wzajemnie korzystnej współpracy, aby stworzyć dobre środowisko polityczne dla współpracy biznesowej między dwoma krajami w celu promowania dwustronnego handlu i inwestycji.

Wang Wentao powiedział, że uogólnienie bezpieczeństwa narodowego nie sprzyja normalnej wymianie gospodarczej i handlowej, a wdrożenie jednostronnych i protekcjonistycznych środków nie jest zgodne z zasadami rynkowymi i zasadą uczciwej konkurencji, a jedynie zaszkodzi bezpieczeństwu i stabilności globalnego łańcucha przemysłowego i łańcucha dostaw. Strona amerykańska wielokrotnie powtarzała, że nie dąży do oddzielenia się od Chin i Chiny mają nadzieję, że strona amerykańska wdroży swoje oświadczenie.

Uznając znaczenie otwartego i efektywnego dialogu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie gospodarki i handlu, Wang Wentao i Gina Raimondo ogłosili ustanowienie nowych kanałów komunikacji między ministerstwami handlu obu krajów. Oboje zgodzili się regularnie komunikować i spotykać co najmniej raz w roku. Ponadto obie strony uruchomiły mechanizm wymiany informacji dotyczących kontroli eksportu, który ma służyć wyjaśnieniu stosowanych przez nie systemów kontroli eksportu i poprawie komunikacji. Strony będą wymieniać informacje dotyczące kontroli eksportu zgodnie z ich odpowiednimi przepisami.

Redakcja

Poprzedni

Gloria victis

Następny

Mieszkaniowe fiasko PiS