13 czerwca 2024

loader

Wspólnie działajmy na rzecz utrzymania pokoju

Obecny świat doświadcza największych od stulecia zmian. Mimo że pokój, rozwój, współpraca i wzajemne korzyści stają się coraz silniejszymi kierunkami dziejowymi, to konkurencja między wielkimi państwami z dnia na dzień staje się coraz bardziej zażarta.

Mentalność zimnowojenna i duch polityki siły nie odeszły, a hegemonizm i unilateralizm zdają się iść pod prąd historii. Konflikty regionalne i wojny lokalne pojawiają się jeden po drugim. Przez cały czas rozprzestrzeniają się nietradycyjne zagrożenia, z którymi mierzyć się musi międzynarodowy system bezpieczeństwa. Wszystkie kraje nieustannie zwiększają integrację, łączność i wzajemne zaangażowanie w bezpieczeństwo. Nie istnieje państwo, które mogłoby samodzielnie stawić czoła tym zagrożeniom, skupiając uwagę jedynie na sobie. Cały świat dzieli wspólną przyszłość, a nasze losy są połączone.
Stawiając czoła globalnym zagrożeniom, które z każdym dniem stają się coraz bardziej skomplikowane, Przewodniczący Xi Jinping przedstawił następujące chińskie propozycje: stworzenie wspólnoty ludzkości, którą łączy ta sama przyszłość oraz wspólne zbudowanie struktury bezpieczeństwa, z której korzystać będą wszyscy. Chińczycy wierzą, że jednostkę łatwo obalić, ale wielu trudno pokonać, a więc wszystkie państwa na świecie powinny stworzyć wspólną, kompleksową i zrównoważoną koncepcję bezpieczeństwa opartą o współdziałanie, aby poprzez współpracę międzynarodową w dziedzinie bezpieczeństwa stworzyć świat powszechnie wolny od zagrożeń. Polska jest dużym i odpowiedzialnym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, który w kwestiach bezpieczeństwa dzierży sztandar współpracy międzynarodowej. W niedawno opublikowanej „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” wyraźnie zaznaczono kształtowanie współpracy opartej na solidarności oraz ładu międzynarodowego mającego podstawy w prawie międzynarodowym, rozwijanie bilateralnej, regionalnej i globalnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz działanie na rzecz wzmacniania prawa międzynarodowego, reżimów kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nieproliferacji broni masowego rażenia.
Wzmocnienie międzynarodowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wymaga, by każde państwo aktywnie wypełniało swe międzynarodowe zobowiązania tak, by zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby zapewnić społeczności międzynarodowej rozwiązania dla powszechnego pokoju. Od ponad 10 lat jestem zaangażowany w pracę nad utrzymywaniem pokoju na świecie. Uczestniczyłem w operacjach pokojowych ONZ, koordynowałem zadania związane z utrzymywaniem pokoju w kwaterze głównej ONZ, pełniłem funkcję zastępcy dyrektora Biura ds. Utrzymania Pokoju przy Ministerstwie Obrony Narodowej ChRL. Byłem więc naocznym świadkiem, doświadczającym na własnej skórze, historycznych zmian w włączaniu się Chin do utrzymywania pokoju na świecie – począwszy od momentu wysłania 5 pierwszych obserwatorów aż po formowanie oddziałów, od pojedynczej jednostki inżynieryjnej po jednostki różnych specjalizacji, od misji w jednym regionie po misje w wielu różnych miejscach świata. W ciągu 30 lat Chiny uczestniczyły w 25 misjach pokojowych ONZ, łącznie uczestniczyło w nich ponad 40 tys. chińskich żołnierzy pokojowych, z których 15 oddało życie dla sprawy pokoju na świecie. Obecnie pośród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ Chiny są krajem posiadającym największy kontyngent oraz drugim państwem pod względem wpłacanych funduszy na misje pokojowe ONZ. Ponad 2,5 tys. chińskich żołnierzy pokojowych wypełnia misje ONZ w 7 regionach, a Chiny utrzymują w gotowości liczące 8 tys. osób jednostki pokojowe. Równocześnie oddziały chińskie pełnią ważną role w Zatoce Adeńskiej oraz niosąc pomoc humanitarną w różnych częściach świata. Od wybuchu epidemii COVID-19 oddziały chińskie udzieliły materialnej pomocy w zwalczaniu epidemii w ponad 40 krajach i poprzez wideokonferencje wymieniały doświadczenia związane z walką z epidemią z jednostkami wojskowymi z kilkunastu innych krajów, wnosząc w ten sposób pozytywny wkład w ochronę globalnego bezpieczeństwa zdrowia i tworząc wspólnotę ludzkości w zakresie zdrowia i higieny. Również godne podziwu jest to, że Polska będąc krajem założycielskim ONZ, już od wielu lat bierze udział w budowaniu systemu pokoju na świecie, aktywnie uczestniczy w misjach pokojowych ONZ, a od lat 90-tych ubiegłego stulecia jej jednostki pokojowe były obecne w Libanie, Syrii, Czadzie itd. W 2019 roku Polska po raz kolejny wysłała do Libanu kontyngent składający się 250 żołnierzy.
Wzmocnienie międzynarodowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wymaga, by każde państwo stosowało zasady multilateralizmu opartego na równości i konsultacjach oraz sprzeciwiało się użyciu przez silniejszego siły wobec słabszych. Przewodniczący Xi Jinping podkreśla, iż od setek lat suwerenna równość jest najważniejszą normą regulującą wzajemne relacje państw, a jej istotą jest brak podziału na kraje małe i duże, silne i słabe, bogate i biedne. Z szacunkiem musi być traktowana ich suwerenność i godność, a więc nie można ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw. Skuteczną strategią łagodzenia nieporozumień są konsultacje i komunikacja, podstawową drogą rozwiązywania konfliktów są negocjacje polityczne. Prezydent Andrzej Duda podczas 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ podkreślił, że oparty na prawie porządek światowy musi być budowany na filarach suwerennej równości wszystkich państw, a pozytywny i korzystny jest jedynie multilateralizm równych praw i proporcjonalnych obowiązków państw. Naprzeciw temu stoi negatywny i szkodliwy multilateralizm, kiedy mocarstwa walczą o władzę i dzielą się strefami wpływów. Niestety obecnie są kraje, które kierując się hegemonizmem i zimnowojennymi koncepcjami, używają siły swego państwa i przymuszają innych do wyboru jednej strony w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa, czym poważnie szkodzą stabilności i pokojowi na świecie. Wszystkie państwa powinny wspólnie przeciwstawić się takim szykanom, tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku oraz współpracy w zakresie międzynarodowego bezpieczeństwa opartego o zasady równości i konsultacji.
Wzmocnienie międzynarodowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wymaga szczerej komunikacji i wymiany na płaszczyźnie dwustronnej państw, by zwiększać ich zaufanie strategiczne. Należy skupić się na korzyściach płynących ze wspólnego bezpieczeństwa, nieustannie poszerzać obszary współpracy, aby poprzez współpracę poszukiwać i działać na rzecz pokoju. Chiny i Polskę dzielą ogromne połacie ziem kontynentu euroazjatyckiego, w naszej historii nie zdarzyły się żadne zatargi, czy rzeczywiste konflikty, a nasza tradycyjna przyjaźń ma głębokie korzenie. Od XIX wieku oba kraje – Chiny i Polska, doświadczyły głębokich cierpień ze strony najeźdźców, więc tym bardziej cenią pokój i bezpieczeństwo. Podczas wizyty Przewodniczącego Xi Jinpinga w Polsce oba kraje ustanowiły wszechstronne strategiczne partnerstwo. W ostatnich latach aktywnie biorą również udział w tworzeniu „Pasa i szlaku” oraz we współpracy w ramach formuły „17+1”, obie strony wkroczyły więc na drogę szybkiego rozwoju. Chińsko-polskie relacje wojskowe są ważną częścią stosunków chińsko-polskich, obie strony pogłębiają współpracę w zakresie edukacji, szkoleń, sprzętu, logistyki, utrzymywania pokoju itd. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza jest gotowa do dalszego wzmacniania dwustronnych relacji wojskowych z Siłami Zbrojnymi RP i wspólnego pogłębiania stosunków między dwoma krajami. Wierzymy, że chińsko-polska współpraca wojskowa w zakresie bezpieczeństwa nie tylko korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo Chin i Polski, ale również pozytywnie wpłynie na pokój i stabilizację w całym regionie.
Maria Skłodowska-Curie powiedziała kiedyś, że „człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale patrzy na to, co ma przed sobą do zrobienia.” Stojąc w zupełnie nowym punkcie historycznym, ChALW chce wspólnie z siłami zbrojnymi wszystkich państw, a w tym Polski, budować globalny system bezpieczeństwa, wspólnie dzielić się owocami pokojowego rozwoju oraz łącząc siły, ramię w ramię i z odwagą działać na rzecz stworzenia wspólnej przyszłości dla ludzkości.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Sadurski na weekend

Następny

Sonda marsjańska „Tianwen” to pierwszy chiński krok w eksploracji międzyplanetarnej

Zostaw komentarz