Zrodzona dla ludu i kwitnąca dzięki niemu

W lipcu 2020 r. badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda wykazało, iż w latach 2003-2016 zadowolenie Chińczyków z rządu wzrosło, a satysfakcja związana z władzą rządu centralnego osiągnęła 93,1 proc. W maju tego roku badanie przeprowadzone przez Uniwersytet York w Kanadzie wykazało, że zaufanie Chińczyków do rządu po doświadczeniach związanych z epidemią COVID-19 osiągnęło zaskakujący poziom 98 proc. Jak to możliwe, że rząd chiński cieszy się tak dużym poparciem i zaufaniem?

Jest to nierozerwalnie związane z faktem, że Komunistyczna Partia Chin hołduje filozofii rządów, w których ludzie znajdują się na pierwszym miejscu, a Partia prowadzi ich w kierunku tworzenia lepszego życia.
Komunistyczna Partia Chin stoczyła krwawą walkę, by ocalić kraj i ludzi.
Po wojnie opiumowej w 1840 r. Chiny znalazły się pod presją barbarzyńskiej inwazji zachodnich mocarstw, skorumpowanej feudalnej autokracji i chaosu spowodowanego rządami watażków. Naród chiński pogrążył się w otchłani trudności wewnętrznych i związanych z obcą agresją, a ludność chińska wpadła w głęboką nędzę. Wielu wspaniałych ludzi mających wzniosłe ideały nie ustawało w wysiłkach, poszukując drogi ratunku dla kraju i narodu, ale nigdy nie udało im się osiągnąć zamierzonych celów. To właśnie w tym okresie narodziła się Komunistyczna Partia Chin, która prowadziła naród chiński w jego niepokornej walce, zmiotła chaos panujący przez watażków, odparła inwazję mocarstw, obaliła reakcyjne rządy, zyskała narodową niepodległość i wyzwolenie ludu oraz ustanowiła Chińską Republikę Ludową, kończąc tym samym najbardziej rozległą i głęboką transformację społeczną w historii narodu chińskiego, który to naród dopiero wtedy naprawdę się podniósł.
Komunistyczna Partia Chin nie ustaje w dążeniach do odrodzenia kraju i wzbogacania ludzi.
Powstałe po długiej wojnie Nowe Chiny były pełne problemów i potrzebowały odbudowy. Komunistyczna Partia Chin bezzwłocznie poprowadziła naród chiński do aktywnego zaangażowania się w rozwój gospodarczy i budowę narodu, tworząc niezależny i stosunkowo kompletny system przemysłowy i krajowy system gospodarczy. Po trudnych i żmudnych poszukiwaniach, w 1978 r. podjęto historyczną decyzję o reformach i otwarciu. Przez ponad 40 lat Chiny stworzyły i ugruntowały socjalistyczny system gospodarki rynkowej , kładąc nacisk na skoncentrowany na ludziach, wszechstronny, skoordynowany i zrównoważony rozwój, przyczyniając się do stworzenia rzadkiego na świecie cudu szybkiego rozwoju gospodarczego i długotrwałej stabilności społecznej, czyniąc z własnego kraju drugą, co do wielkości, gospodarkę świata i „fabrykę świata”, a także umożliwiając swoim obywatelom ucieczkę od niedostatku oraz dążenie ku lepszej przyszłości, w której można żyć i pracować w pokoju i szczęściu. Długo cierpiący naród chiński wszedł na właściwą dla niego drogę – socjalizmu z chińską charakterystyką, witając świt wielkiego renesansu.
Komunistyczna Partia Chin kontynuuję walkę o silny kraj dla dobra obywateli.
W nowej erze socjalizmu o chińskiej charakterystyce Komunistyczna Partia Chin poprzez realne działania praktykuje swoją pierwotną misję „pracy na rzecz szczęścia ludu chińskiego i odrodzenia narodu chińskiego”. Wsłuchuje się w głosy ludu, rozumie jego uczucia, gromadzi jego mądrość, rozwiązuje jego problemy oraz nieustannie zaspokaja rosnące potrzeby co do lepszego życia. Komunistyczna Partia Chin poprowadziła naród chiński do wszechstronnego zwycięstwa w największej i najokrutniejszej w historii ludzkości wojnie z ubóstwem, sprawiając, że problem nędzy, który nękał naród chiński od tysięcy lat, zniknął raz na zawsze. W obliczu napierającej epidemii COVID-19 Komunistyczna Partia Chin, przestrzegając idei stawiania ludzi i ich życia na pierwszym miejscu, szybko i zdecydowanie podjęła najbardziej wszechstronne, rygorystyczne i gruntowne środki w celu osiągnięcia ważnych strategicznych wyników w zakresie zapobiegania i kontroli epidemii. Partia silnie chroniła bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego. Zgodnie z nową koncepcją rozwoju, opartą na innowacyjności, koordynacji, ekologii, otwartości i dzieleniu się, dochód narodowy Chin cały czas wzrasta, bezpieczeństwo socjalne staje się solidniejsze, środowisko ekologiczne się poprawia, życie duchowe i kulturalne staje się coraz bogatsze, a poczucie spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa ludzi znacznie wzrosło.
To ludzie są twórcami historii i źródłem siły przywództwa i rządów Komunistycznej Partii Chin.
Partia poprowadziła naród chiński od udźwignięcia się, wzbogacenia się, aż po uzyskanie sił i osiągnięcie wielkiego przełomu. Przy zdecydowanym poparciu, zaufaniu i miłości, jakimi darzył ją lud, urosła z partii liczącej zaledwie trochę ponad 50 osób do największej na świecie partii rządzącej, liczącej dziś ponad 91 milionów członków. W miarę jak rzeka stuletniej historii płynie dalej, sumienna służba ludziom jest nieustającą i podstawową ideą przyświecającą Komunistycznej Partii Chin, a dążenia obywateli do lepszego życia są nieprzerwanym celem walki Partii. Sekretarz Generalny Xi Jinping powiedział: „Zapomnę o własnym ja, nie zawiodę ludu”. To krótkie zdanie zwięźle wyraża priorytety w życiu chińskiego komunisty. Komunistyczna Partia Chin będzie niezachwianie realizować filozofię władzy, według której ludzie stoją na pierwszym miejscu, będzie ściśle polegać na ludziach, w dalszym ciągu działać na ich korzyść i zwiększać poczucie szczęścia obywateli, aby w przyszłości osiągnąć nowe, historyczne przełomy.