26 września 2023

loader

Kategoria: Gospodarka

Nie wszędzie nas przybędzie

Program Rodzina 500 plus ma wiele zalet, ale nie jest w stanie zapobiec temu, że niektóre regiony  naszego kraju będą coraz bardziej się wyludniać. Oczywiście zwłaszcza w tzw. Polsce B. Są gminy w Polsce, które do 2030 r. utracą około jedną czwartą mieszkańców Prognozy Głównego Urzędu…

Niekorzystny sygnał dla gospodarki

Przedsiębiorstwom niby wiedzie się coraz lepiej, ich właściciele stają się coraz bogatsi – ale liczba upadłości jest coraz większa. Z jednej strony, przedsiębiorstwa w Polsce wręcz śpią na kasie. Ponieważ nie chcą inwestować – bo koniunktura naszym kraju i na świecie jest tak dobra,…

Praca oznacza stres

Nie da się go uniknąć, jednak należy z nim walczyć – nie tylko dla dobra zatrudnionych, ale i dla ich przedsiębiorstw. Nadużywanie alkoholu, narkotyki, agresywne zachowanie, depresje, zaburzenia lękowe – to często skutek nadmiernego i długofalowego stresu w pracy. Często jest to temat tabu, o którym lepiej nie dyskutować.…

Podzielić, żeby uszczelnić

Rząd podejmuje kolejną próbę poradzenia sobie z wyłudzeniami VAT-u. Dotychczas, wbrew oficjalnej propagandzie sukcesu, niezbyt dobrze mu to wychodziło. Obecny rząd z jednej strony chwali się osiągnięciami w uszczelnianiu systemu podatkowego, ale z drugiej, po cichu przyznaje, że idzie to bardzo ciężko, a przestępcy niemal zawsze…

Wiedzą, co w kasie piszczy

Księgowi spodziewają się stopniowej poprawy koniunktury w polskiej gospodarce, ale planują coraz większe cięcia inwestycyjne. To ograniczy możliwości rozwojowe. Jest kolejne potwierdzenie faktu, iż mijający rok był bardzo dobry dla przedsiębiorstw w Polsce. Według badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych –…

Obywatele! Brońcie się!

Gdy ktoś zabije człowieka, który chce mu obrabować mieszkanie, zawsze pojawi się wątpliwość, czy miał do tego prawo. Trudno precyzyjnie wyznaczyć granice obrony koniecznej. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w ministerstwie sprawiedliwości projekt zmiany w kodeksie karnym. „Nowelizacja rozszerza prawo obywateli do skutecznej obrony…

Gdy brakuje nam do pierwszego

Szukając tanich pieniędzy, niekiedy pożyczamy najdroższe pieniądze w życiu. Wrzesień to pora, gdy wielu polskim rodzicom trudno związać koniec z końcem. Kończą się wakacje, które pochłonęły dużą część naszych oszczędności, dzieci idą do szkoły, a i pracodawcy opóźniają się z wypłatami wynagrodzeń, tłumacząc…

Polskie grubasy szkolne

Liczba uczniów z otyłością stale rośnie. Polskie dzieci zaliczane są do tyjących najszybciej w Europie. Daleko nam na szczęście jeszcze do USA, gdzie na ulicach nagminnie widać osoby obojga płci i w różnym wieku, które łączy monstrualna otyłość. Niestety, dość szybko zmierzamy w tym zgubnym…

Nie wchodźcie do piramidy

Powstał kolejny prosty sposób na to, jak szybko stracić oszczędności całego życia. Po aferze Amber Gold trzeba dmuchać na zimne. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, choć jeszcze nie zakończył postępowania wyjaśniającego, już ostrzega: firma OneLife Network może być piramidą…

Nam uczyć się nie kazano

Nauka to sukcesu klucz. Nie tylko osobistego ale i ogólnokrajowego, gospodarczego. Wiadomo, że będzie nam się lepiej powodzić, staniemy się zdrowsi i zaczniemy dłużej żyć, jeśli będziemy lepiej wykształceni. Wszelkie badania wiążą ogólny poziom dobrobytu, a nawet i tempo rozwoju gospodarki, z poziomem wykształcenia obywateli,…