4 marca 2024

loader

W pogoni za sztucznym rozumem

W naszym kraju tylko około 200 przedsiębiorstw zajmuje się obszarem sztucznej inteligencji. Wypadamy gorzej niż dużo mniejsze od nas państwa europejskie.

Unia Europejska jest na trzecim miejscu pod względem liczby przedsiębiorstw opartych na sztucznej inteligencji. Na czele są Stany Zjednoczone, a za nimi Chiny. Szkoda, że UE nie jest na pierwszym czy drugim miejscu – ale ciągną ją w dół takie kraje jak Polska.

Wspólne Centrum Badawcze będące zapleczem badawczo-naukowym Komisji Europejskiej w marcu tego roku wskazało na wzrost znaczenia państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie usług, czerpiących z mechanizmów sztucznej inteligencji.  Jednocześnie UE planuje w najbliższych latach znaczące inwestycje w jej rozwój. Wyniki badań WCB wskazują, że w UE-27 do końca bieżącej dekady nakłady na rozwój sztucznej inteligencji będą wynosić 20 miliardów euro rocznie. Może więc wkrótce uda się poprawić dzisiejsze trzecie miejsce?.

Badanie realizowane w ramach Europejskiego Obserwatorium Sztucznej Inteligencji (AI Watch Index) wskazało, że w latach 2009-2020 rozwojem sztucznej inteligencji na obszarze EU-27 zajmowało się łącznie około 5,6 tys. przedsiębiorstw, liczba rozwiązań zgłoszonych do ochrony patentowej związanych z sztuczną inteligencją wyniosła 1,9 tys., a liczba publikacji dedykowanych tej tematyce w wiodących czasopismach naukowych sięgnęła 900 – wskazuje Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

W Stanach Zjednoczonych było w tym czasie 13,7 tys podmiotów gospodarczych aktywnych w obszarze sztucznej inteligencji , a w Chinach 11,3 tys. Na tym tle wyniki charakteryzujące Polskę wypadły skromnie. Obszarem sztucznej inteligencji zajmowało się łącznie około 200 przedsiębiorstw, liczba związanych z sztuczną inteligencją złożonych wniosków patentowych wyniosła 30, a opublikowanych, istotnych w środowisku artykułów naukowych było raptem 9.

TEP zwraca uwagę, że względnie cieszyć mogłaby informacja, że łączna liczba przedsiębiorstw zajmujących się sztuczną inteligencją w Polsce w badanym okresie była wyższa niż w Austrii, Czechach, Estonii, Danii czy Irlandii.  Względnie, ponieważ w tych krajach znacznie korzystniejsza jest relacja między liczbą podmiotów zajmujących się sztuczną inteligencją, a produktem krajowym brutto.  Najwyższą wartość w całej UE (27 państw) odnotowano w Estonii.

Od 2018 r. w UE funkcjonuje plan rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji, który został zrewidowany w ubiegłym roku. Przewiduje on przyspieszenie inwestycji w rozwój technologii SI wspierających odbudowę społeczno-gospodarczą UE. Polska uczestniczy w tym procesie w ramach przyjętej w 2020 r. „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020″.

Działania zaplanowane na 2022 r. wiążą się m.in. z inwestycjami publicznymi w wysokości 1 mld EUR rocznie. Będą one zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską w ramach programów Horyzont Europa oraz Cyfrowa Europa – zauważa TEP.

Główne działania zaplanowane w UE na 2022 r., to konkurs w ramach programu Horyzont Europa dotyczący opracowania zrównoważonych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, utworzenie centralnej platformy europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji,  uruchomienie stosownych programów i modułów rozwijających kompetencje i umiejętności w społeczeństwie oraz utworzenie infrastruktury umożliwiającej połączenie europejskich baz danych zawierających dane dla rozwoju sztucznej inteligencji w diagnostyce i leczeniu.

Dodatkowego impulsu do rozwoju rozwiązań opierających się na sztucznej inteligencji może dostarczyć Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który zakłada przeznaczenie 134 mld euro na cyfryzację.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Gospodarka 48 godzin

Następny

Demiurg polskich finansów szykuje się na drugą kadencję