25 maja 2024

loader

Chiny: 5,5 proc. wzrostu PKB w 2022 r.

5 marca w Pekinie otwarto piątą sesję OZPL XIII kadencji. Podczas sesji przedstawiono do rozpatrzenia sprawozdanie z prac chińskiego rządu, w którym podsumowano osiągnięcia rozwoju Chin w minionym roku oraz określono kluczowe zadania na 2022 rok, gdzie wyraźnie wskazano, że „stały wzrost chińskiej gospodarki należy umieścić na bardziej eksponowanym miejscu”. Jak rozumieć należy cele i zadania na 2022 rok określone w sprawozdaniu z prac chińskiego rządu?

W sprawozdaniu z prac chińskiego rządu określono oczekiwany cel wzrostu PKB Chin w 2022 roku na ok. 5,5 proc. .
5,5 proc. wzrostu PKB w 2022 r., dlaczego?

W ubiegłym roku całkowita wartość PKB Chin wyniosła 114,4 biliona juanów (17,7 bilionów USD), w przeliczeniu na dolary amerykańskie, ubiegłoroczny wzrost wyniósł 3 biliony USD. Wyznaczanie celu wzrostu gospodarczego powinno uwzględniać nie tylko bieżący rok, ale także brać pod uwagę bazę z poprzedniego roku oraz zrównoważony rozwój w przyszłości i starać się unikać zbyt dużych wahań wielkości PKB pomiędzy latami. Wzrost PKB w 2020 roku wyniósł 2,3 proc. , a ubiegłoroczny 8,1 proc. . W obliczu tak wysokiej bazy, należy odpowiednio obniżyć zakładany cel wzrostu w bieżącym roku.
Wyznaczenie docelowej stopy wzrostu na poziomie około 5,5 proc. uwzględnia głównie potrzebę stabilizacji zatrudnienia, zapewnienia stabilnych warunków życia obywateli i zapobieganie potencjalnym występowaniu zagrożeń. Jeżeli planowy cel wzrostowy PKB w 2022 roku zostanie osiągnięty, bez większego wysiłku zostaną zrealizowane takie zakładane cele jak zwiększenie zatrudnienia i dochodów, a gospodarka chińska będzie utrzymywana w rozsądnym zakresie.

Ustabilizowanie zatrudnienia

W ubiegłym roku przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie, borykały się z wieloma trudnościami, zwłaszcza z wysokimi cenami surowców oraz pojawiającą się epidemią, co miało duży wpływ na stabilizację zatrudnienia. W ubiegłym roku w chińskich miastach powstało 12,69 mln nowych miejsc pracy, a poziom bezrobocia w miastach wynosił średnio 5,1 proc. , co potwierdziło dobrą realizację oczekiwanego celu wyznaczonego na początku ubiegłego roku.
Według sprawozdania z prac rządu, poziom bezrobocia w 2022 roku w chińskich miastach, będzie kontrolowany w ciągu całego roku i według zakładanych celów ma utrzymywać się w granicach 5,5 proc. , czyli osiągnie wyższy poziom niż w ubiegłym roku.
W raporcie z prac rządu zaproponowano poprawę jakości i siły w priorytetowej polityce zatrudnienia, a także podczas formułowania innych działań, takich jak wsparcie podatkowe, pomoc dla branż wrażliwych i narażonych na szczególne trudności, zatrudnienie kluczowych grup w celu osiągnięcia stabilizacji zatrudnienia. Nacisk kładziony będzie na głęboki rozwój przedsiębiorczości i innowacji całego społeczeństwa.

Zwiększenie konsumpcji

Biorąc średnią z dwóch ostatnich lat, tempo wzrostu konsumpcji w 2021 r. jest nadal niższe niż przed epidemią. Ze względu na utrzymujący się wpływ epidemii, konsumpcja usług związanych z codziennym życiem rośnie nadal relatywnie wolno, a przychody z turystyki, hotelarstwa, czy dochodzi branży kinowej są nadal niższe w porównaniu z 2019 rokiem.
W sprawozdaniu proponuje się „promowanie ciągłego ożywienia konsumpcji” i ustalenia konkretnych środków w tym celu. Pierwszym jest promowanie ożywienia konsumpcji usług związanych z codziennym życiem, które są największym „problemem” i mają największy potencjał ożywienia konsumpcji. Drugim jest wsparcie zakupów pojazdów energii alternatywnej i zachęcanie do zwiększenia zakupów ekologicznych i inteligentnych urządzeń domowych na wsi oraz wprowadzanie programów wymiany starych urządzeń na nowe. Ponadto należy dążyć do poprawy jakości produktów i usług w celu lepszego zaspokojenia potrzeb życiowych mieszkańców.

Przyciągania inwestycji zagranicznych

W ubiegłym roku faktyczne wykorzystanie przez Chiny bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosło 1,1 biliona juanów (około 173,5 mld USD), przekraczając po raz pierwszy 1 bilion juanów.
Jak w dalszym ciągu przyciągać i wykorzystywać kapitał zagraniczny w 2022 roku? Według sprawozdania z prac chińskiego rządu, należy dogłębnie wdrożyć Listę negatywną, czyli model dostępu inwestycji zagranicznych do niektórych chińskich branż lub obszarów oraz narodowe traktowanie dla przedsiębiorstw zagranicznych i zapewnić uczciwą oraz sprawiedliwą konkurencję między wszystkimi rodzajami przedsiębiorstw. Konieczne jest rozszerzenie zakresu obszarów inwestycji dla przedsiębiorstw zagranicznych. Należy rozwijać chińskie platformy otwierające się na inwestycje zagraniczne, takie jak Pilotażowe Strefy Wolnego Handlu i Port Wolnego Handlu na wyspie Hajnan.

Wydawanie „pieniędzy”

W 2022 roku Chiny zwiększą skuteczność aktywnej polityki fiskalnej. Według raportu z prac rządu, skala wydatków fiskalnych w tym roku wzrośnie o ponad 2 biliony juanów (około 317 mld USD) w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Jednym z głównych aspektów wzrostu wydatków fiskalnych jest wspieranie obniżek i zwrotów podatkowych. Obniżenie podatków i opłat jest kluczowym środkiem innowacyjnej makrokontroli, a także sposobem na zapewnienie sprawiedliwego, bezpośredniego, skutecznego oraz korzystnego wsparcia dla wszystkich uczestników rynku. Z drugiej strony, środki rządowe powinny być wykorzystywane do napędzania ekspansji efektywnych inwestycji.
Ogólnie rzecz biorąc, w tym roku Chiny uwzględnią potrzeby stabilnego wzrostu i wysokiej jakości rozwoju zgodnie z kierunkiem nowych koncepcji rozwoju. Fundamenty chińskiej gospodarki nie zmienią się w perspektywie dłuższego czasu. Chiny, jako druga co do wielkości gospodarka na świecie, nadal będzie „stabilizatorem” gospodarki globalnej.

Redakcja

Poprzedni

Mój dziennik politycznie niepoprawny

Następny

Czarna kredka Putina