5 października 2023

loader

Chiny motorem regionalnego wzrostu gospodarczego

fot. Wang Chun / Xinhua

Artykuł partnerski

Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała 25 stycznia raport „Światowa sytuacja gospodarcza i perspektywy na 2023 rok, z którego wynika, że tempo światowego wzrostu gospodarczego w 2023 roku spadnie z około 3 proc. w 2022 roku do 1,9 proc. Raport przewiduje również, że gospodarka Chin będzie napędzać regionalny wzrost gospodarczy.

Dynamika wzrostu gospodarek rozwiniętych znacznie się obniży

W raporcie stwierdzono, że w 2022 r. epidemia koronawirusa, kryzys ukraiński, wysoka inflacja i inne czynniki zadały ciężki cios gospodarce światowej, która w 2023 roku nadal będzie znajdować się pod presją. Według prognoz, tempo światowego wzrostu gospodarczego spowolni z około 3 proc. w 2022 r. do 1,9 proc. w 2023 r., do najniższego poziomu w ostatnich dekadach.

W raporcie przewiduje się, że dynamika wzrostu gospodarek rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone i Unia Europejska, znacznie osłabnie. Oczekuje się, że w Stanach Zjednoczonych PKB wzrośnie w tym roku o zaledwie 0,4 proc., po szacunkowym wzroście o 1,8 proc. w zeszłym roku.

Wraz z trwającym kryzysem na Ukrainie krótkoterminowe perspektywy gospodarcze Europy gwałtownie się pogorszyły. Oczekuje się, że wiele krajów europejskich doświadczy łagodnej recesji, a rosnące ceny energii, wyższa inflacja i surowsze warunki finansowe obniżą konsumpcję gospodarstw domowych i inwestycje. Przewiduje się o 0,2 proc. wzrostu gospodarki w UE w tym roku, w porównaniu z około 3,3 proc. w 2022 r. Gospodarka Japonii, pomimo powolnego wzrostu, będzie jedną z lepiej radzących sobie gospodarek rozwiniętych w tym roku, notując wzrost PKB o 1,5 proc., trochę niższy niż jej 1,6 proc. wzrostu w 2022 roku.

Chiny motorem wzrostu gospodarczego Azji Wschodniej

Według prognoz wzrost gospodarczy w Azji Wschodniej osiągnie 4,4 proc., w porównaniu z szacowanymi 3,2 proc. w 2022 r., przy czym przyspieszenie regionu będzie napędzane przez poprawę warunków gospodarczych w Chinach.

Oczekuje się, że w 2023 r. wzrost gospodarczy Chin osiągnie 4,8 proc.. Wraz z optymalizacją i dostosowaniem polityki zapobiegania i kontroli epidemii przez chiński rząd pod koniec 2022 roku oraz złagodzeniem polityki walutowej i finansowej wzrost gospodarczy Chin przyspieszy w 2023 r.

W raporcie wskazano, że wzrost gospodarczy Chin ma bardzo ważny wpływ na wiele krajów Azji Wschodniej, a ożywienie gospodarcze Chin sprzyja wzrostowi w całym regionie.

Hamid Rashid, dyrektor Centrum Monitorowania Gospodarki Globalnej Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, powiedział, że w przeciwieństwie do innych krajów rozwijających się, Chiny utrzymują silną politykę finansową i walutową, więc zarówno z perspektywy finansowej, jak i walutowej Chiny mają silne wsparcie.

Niektórzy eksperci i uczeni są jeszcze bardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw gospodarczych Chin. W zeszłym miesiącu Yao Yang – dziekan Narodowego Instytutu Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Pekińskiego przewidywał, że tempo wzrostu gospodarczego Chin osiągnie 6 proc. w 2023 r., a może nawet sięgnąć 8 proc.. W ekskluzywnym wywiadzie dla CGTN profesor Yao Yang wyjaśnił trzy powody swojej prognozy. Po pierwsze, Chiny wyszły z pierwszej fali pandemii, a aktywność gospodarcza została wznowiona. Po drugie, potencjalna stopa wzrostu gospodarczego Chin nadal wynosi od 5 do 6 procent, mimo że średnia stopa wzrostu gospodarczego Chin w ciągu ostatnich trzech lat wynosiła tylko 4,6 procent. Wreszcie, widoczne ożywienie konsumpcji będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego Chin w tym roku.

Ekspansywna polityka fiskalna i współpraca to wyjście z kryzysu

W rezultacie przyszłość polityki pieniężnej stoi przed poważnymi wyzwaniami i kompromisami, które wymagają od decydentów ostrożnego dostosowania polityki makroekonomicznej w celu osiągnięcia równowagi między stymulowaniem produkcji a ograniczaniem inflacji.

Raport ONZ zaleca, aby rządy różnych krajów unikały polityki zaciskania pasa, bo może to hamować wzrost gospodarczy i poważnie wpływać na słabsze grupy społeczne. Zaleca również, tworzenie miejsc pracy i ożywiania wzrostu gospodarczego poprzez realokację wydatków publicznych, zmianę priorytetów i bezpośrednie interwencje polityczne. Jednocześnie zwiększenie puli strategicznych inwestycji publicznych w edukację, zdrowie, infrastrukturę cyfrową, nowe technologie oraz łagodzenie i przystosowanie się do zmiany klimatu, w ramach dostępnej przestrzeni fiskalnej, może przynieść duże korzyści społeczne, przyspieszyć wzrost produktywności i zwiększyć odporność na wstrząsy gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Wolniejszy globalny wzrost, rosnąca presja inflacyjna i rosnąca podatność na zadłużenie grożą dalszym podważeniem ciężko wywalczonych celów zrównoważonego rozwoju. Współpraca międzynarodowa nigdy nie była ważniejsza w rozwiązywaniu globalnych kryzysów i przywracaniu świata na drogę do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Li Junhua, zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych, powiedział, że obecny kryzys najmocniej uderza w najsłabszych, często nie z ich winy.

Społeczność międzynarodowa musi wzmocnić współpracę, aby uniknąć ludzkiego cierpienia i wspierać tworzenie integracyjnej i zrównoważonej przyszłości dla całej ludzkości.

Redakcja

Poprzedni

Czerniak z lakieru do paznokci

Następny

Sucha zaprawa