13 czerwca 2024

loader

Czas rozpocząć nową podróż i ruszyć naprzód

Kilka dni temu w Pekinie odbyło się piąte posiedzenie plenarne XIX kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. To ważne spotkanie odbyło się w czasie, gdy Chiny wchodzą w nowy etap rozwoju oraz w kluczowym momencie realizacji planu Wielkiego Renesansu Narodu Chińskiego.

Miało ono znaczenie o charakterze wszechstronnym i historycznym oraz wzbudziło szerokie zainteresowanie ze strony społeczności międzynarodowej. Podczas posiedzenia przedyskutowano i zatwierdzono „Rekomendację Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w sprawie sformułowania czternastego pięcioletniego planu krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz celów długoterminowych do 2035 r.”, wyjaśniono przewodnią ideologię, podstawowe zasady, docelowe wymagania, główne zadania i najważniejsze działania w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego na najbliższe 5 lat, wytyczono długoterminowy cel, którym jest zasadnicza realizacja planów modernizacji socjalistycznej do roku 2035. Chciałbym wstępnie przedstawić polskim przyjaciołom Rekomendację na czternasty plan pięcioletni za pomocą 4 „nowości”, co pomoże Państwu lepiej zrozumieć kierunek, w jakim zmierzać będą Chiny.
Po pierwsze, wkroczenie w NOWY etap rozwoju.
Komunistyczna Partia Chin wraz z rządem przez cały czas kieruje się ideologią rozwoju, której centralnym punktem są ludzie tak, by stworzyć ludziom jeszcze lepsze warunki życia. Podczas realizacji trzynastego planu pięcioletniego chińska siła gospodarcza, technologiczna i ta ogólnonarodowa osiągnęły nowy, wyższy stopień, poziom życia obywateli wyraźnie się podniósł, a 55.75 mln mieszkańców wsi wydźwignęło się z ubóstwa. Dręczący naród chiński od tysięcy lat problem biedy doczekał się pierwszego w historii rozwiązania, a decydujące o całkowitym wykształceniu społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu osiągnięcia zostały uzyskane. Wszystko to, począwszy od przyszłego roku, stworzy korzystne warunki dla wszechstronnej budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego. Przewodniczący Xi Jinping podkreśla: „ Nowy etap rozwoju to wszechstronna budowa nowoczesnego państwa socjalistycznego zmierzająca do realizacji drugiego celu na stulecie”. W przyszłości Chiny będą kontynuować realizowanie, ochranianie i rozwijanie podstawowych interesów jak największej rzeszy obywateli, działać, by wartość PKB na mieszkańca osiągnąła poziom krajów średnio rozwiniętych oraz by kluczowe technologie osiągnęły przełomowe rezultaty. Zostanie ustanowiony nowoczesny system gospodarczy, ukształtowany ekologiczny styl życia, zasadniczo zrealizowana budowa pięknych Chin, dzięki czemu nastąpi bardziej oczywisty i rzeczowy postęp w zakresie wspólnego dobrobytu wszystkich ludzi.
Po drugie, kierowanie się NOWĄ ideą rozwoju.
Rozwój jest kluczem i podstawą do rozwiązywania wszelkich problemów. W ciągu ostatnich 5 lat chińska gospodarka działała stabilnie, jej struktura stale się poprawiała, a PKB na mieszkańca przekroczyło 10 tys. USD. Wkład Chin w światowy rozwój gospodarczy osiągnął wartość 30 proc.. Stawienie czoła epidemii COVID-19 okazało się nie lada wyzwaniem, ale gospodarka chińska wykazała się dużą wytrzymałością i utrzymała swój ogromny potencjał. W trzecim kwartale tego roku wzrost gospodarczy wyniósł 4.9 proc., całkowicie wznowiono produkcję, inwestycje i konsumpcję. Wiele opiniotwórczych organizacji międzynarodowych przewiduje, że będzie to jedyna gospodarka z tych największych na świecie, która w tym roku zanotuje wzrost. Rozpoczynając okres realizacji czternastego planu pięcioletniego, Chiny będą wprowadzać w życie nową ideologię rozwoju, w której głównym zagadnieniem będzie promocja wysokiej jakości rozwoju, a główną linią działań pogłębienie reformy strukturalnej po stronie podaży. Będą rozwijać się w sposób zrównoważony i zdrowy w oparciu o wyraźną poprawę jakości i wydajności, podwyższą poziom modernizacji łańcuchów produkcyjnych i dostaw, przyspieszą rozwój strategicznych branż wschodzących i nowoczesnych usług, będą sprzyjać głębokiej integracji gospodarki cyfrowej i realnej, jak również poprawią jakość i wydajność gospodarczą oraz najważniejsze aspekty konkurencji. Przyspieszymy również rozszerzanie ekologicznego i niskoemisyjnego rozwoju, będziemy promować zieloną transformację kluczowych gałęzi przemysłu i innych ważnych dziedzin, jak również nadal poprawiać jakość środowiska, wszechstronnie ulepszać efektywność wykorzystania zasobów i wnosić nasz chiński wkład w odpowiedź świata na globalne zmiany klimatyczne.
Po trzecie, uaktywnienie NOWEGO impulsu rozwoju.
Nowa rewolucja technologiczna przekształca wzorce rozwoju przemysłu, a Chiny, jak nigdy dotąd, potrzebują dla rozwoju gospodarczego i społecznego tej pierwszej siły napędowej, jaką są innowacje technologiczne. W ciągu ostatnich kilku lat nieustannie pojawiały się wspaniałe owoce technologicznej myśli chińskiej. Oficjalnie uruchomiono globalny system nawigacji satelitarnej Beidou-3, sonda Chang’e-4 jako pierwsza wylądowała na ciemnej stronie księżyca, w pełni rozpoczęto budowę sieci 5G. W rankingu zdolności innowacyjnych Chiny zajmują 14. miejsce na świecie, a postęp technologiczny spowodował wzrost gospodarczy z wartości 55,3 proc. do 59,5 proc.. W okresie realizacji czternastego planu pięcioletniego Chiny będą utrzymywać kluczową pozycję innowacji w ogólnym dążeniu do modernizacji, całkowicie wdrażać strategie odrodzenia kraju poprzez naukę i edukację, wzmacniania kraju poprzez utalentowane jednostki i rozwoju napędzanego innowacjami, dążąc równocześnie do znalezienia się w awangardzie technologicznej w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, informacja kwantowa, układy scalone, życie i zdrowie, technologia kosmiczna itp. W ww. dziedzinach powinniśmy poprawić jakość badań podstawowych, skupić się na oryginalnych innowacjach i zająć się kluczowymi technologiami. Jednocześnie będziemy ulepszać system i mechanizm innowacji naukowych i technologicznych, stymulować zdolności innowacyjne przedsiębiorstw, promować działalność innowacyjną ludzi, wzmacniać ochronę własności intelektualnej i przyspieszać budowę potęgi naukowej i technologicznej.
Po czwarte, stworzenie NOWEGO wzorca rozwoju.
Globalizacja gospodarcza jest kierunkiem historii, którego nie można zawrócić. Raz otwarta brama do Chin będzie rozchylać się jeszcze szerzej i powiększać swe światło. Chiny od trzech lat zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem wartości obrotów handlowych, stworzyły 21 stref wolnego handlu, stale kurczą się negatywne listy inwestycji zagranicznych, a budowa „Pasa i szlaku” przynosi wspaniałe osiągnięcia. W obliczu skutków epidemii, chiński handel zagraniczny w pierwszych trzech kwartałach tego roku doznawał spadków i odbijał się, a w rezultacie liczba pociągów China Railway Express osiągnęła rekordowy poziom. Trzecie targi China International Import Expo przyciągnęły wiele firm z listy Fortune 500 i liderów branż. Wysokiej jakości rozwój chińskiej gospodarki w przyszłości musi odbywać się w warunkach otwartych. Chiny będą trzymać wysoko sztandar współpracy, w której wszyscy odnoszą korzyści, będą dalej promować liberalizację i ułatwiania w handlu i inwestycjach oraz przyspieszać tworzenie nowego wzorca rozwoju, którego głównym elementem są napędzające się wzajemnie obiegi krajowy i międzynarodowy. Jednocześnie Chiny będą stanowczo utrzymywać wielostronny system handlowy i promować ulepszanie globalnego systemu zarządzania tak, aby stał się bardziej sprawiedliwy i rozsądny. Będą w szerszym zakresie, w wielu dziedzinach i na wyższym poziomie realizować otwarcie na świat zewnętrzny, sprawiając, że chiński rynek stanie się rynkiem światowym, wspólnym i przeznaczonym dla wszystkich.
Rozwój Chin jest szansą dla świata. Obecnie zarówno Chiny, jak i Polska znajdują w kluczowym momencie własnego rozwoju, siła naszych gospodarek tkwi we wzajemnym uzupełnianiu się, a współpraca przynosząca wzajemne korzyści nieustannie pogłębia się. Mimo negatywnego wpływu epidemii, w pierwszych 8 miesiącach tego roku polski eksport do Chin wbrew trendom wzrósł 14 proc.. W zeszłym miesiącu pierwszy załadowany produktami mlecznymi skład pociągu dotarł z Polski do Chin, uruchamiając tym samym nowe rozwiązanie dla międzynarodowego przepływu produktów mlecznych. Zachęcamy polskich przedsiębiorców do skorzystania z szansy, jaką niesie ze sobą rozpowszechnianie wzorca rozwoju dwóch obiegów oraz do jak najlepszego wykorzystywania platform i mechanizmów, takich jak China International Import Expo oraz Targi Kantońskie, by zwiększać swe siły na rynku chińskim. Chiny wspierają jeszcze pełniejsze uczestnictwo Polski w tworzeniu „Pasa i szlaku” oraz w formacie „17+1”, wykorzystywanie wszystkich dostępnych kanałów finansowania, takich jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych i Fundusz Jedwabnego Szlaku oraz są gotowe do wspólnej realizacji kluczowych projektów dla wzajemnej łączności. Chiny są również gotowe wspólnie z Polską podejmować wysiłki na rzecz dalszego wzmacniania zazębiających się możliwości rozwoju i dzielenia się szansami przez obie strony, a także do aktywnego rozszerzania współpracy w zakresie nowej infrastruktury, takiej jak 5G, duże centra danych, sztuczna inteligencja, gospodarka cyfrowa, inteligentne miasta, czysta energia i handel elektroniczny tak, by przynieść jeszcze większe korzyści obu krajom i narodom.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Szewczenko przebił Brzęczka

Następny

Wszyscy chcą dopaść Lecha

Zostaw komentarz