Gospodarka 48 godzin

Partyjne koncesje Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wskazało, że za parę dni wygasa koncesja na nadawanie kanału TVN7. Wniosek o wznowienie koncesji złożono w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ponad rok temu i do dziś nie zapadła żadna decyzja w tej sprawie. TVN7 spełnia wszelkie wymogi określone prawem,…