Wojna na zakłamanie

Jak Trybunałem Przyłębskiej zablokował Ziobro fundusz wyborczy Morawieckiemu. Sucha informacja brzmiałaby tak:„Kontrolowany przez reżim Kaczyńskiego Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantujący każdemu prawo do rzetelnego procesu przed niezależnym sądem, jest niezgodny z Konstytucją RP”. I wywoływała…