… i inne nieszczęścia

Zbitka: katastrofy- PRL może się wydawać nieco ryzykowna, bo nie ma jakiejś prostej zbieżności, koincydencji między ustrojem a tego rodzaju zdarzeniami losowymi. Redaktor zbioru zwraca jednak uwagę, że w PRL informacje o katastrofach, kataklizmach i…