Łódzkie filmowe Recenzja

Analogiczny pomysł, tyle że w odniesieniu do wszelakiej produkcji filmowej rozwijanej w regionie łódzkim, rozwinięty został w „Przewodniku filmowym po województwie łódzkim”.

O tym, że pałac w Walewicach „zagrał” w „Marysi i Napoleonie” Leonarda Buczkowskiego czy że zamek w Oporowie posłużył za scenerię „Ducha z Canterville” Petelskich z cyklu „Opowieści niezwykłych”, że Łódź i okolice to sceneria „Ziemi Obiecanej” wiedziałem, ale dowiedziałem się z przewodnika, że liczne, bujne sceny „Sanatorium pod klepsydrą” Hasa zrealizowane zostały w miejscowości Klęk, a niektóre krajobrazy okołołódzkie zagrały Dzikie Pola w „Panu Wołodyjowskim” Jerzego Hoffmana, o samej filmowej Łodzi już nie wspominając. Ta pozycja wzbogaca cykl przewodników poświęconych polskim miastom, jako scenerii filmów (Warszawa, Trójmiasto, Łódź, Lublin). Nie mniej pasjonująca lektura jak przewodnik „stawkowy”.

„Przewodnik filmowy po województwie łódzkim. Scenariusz i reżyseria Maciej Kronenberg”, wyd. Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regionu, Łódź 2015, str. 348, ISBN 978-83-931044-5-1