11 sierpnia 2022

loader

Chiny prowadzą przemyślane rozwiązania w walce z pustynnieniem, które nawiedza świat

Pic 2

Chiny zwracają szczególną uwagę na zapobieganie i odwrócenie trendu pustynnienia – „raka Ziemi” i starają się rozwiązać ten problem poprzez ulepszanie odpowiednich przepisów, wprowadzanie rozwiązań technologicznych, uruchamianie projektów ekologicznych, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści ekologicznych, ekonomiczno-społecznych, prowadzą przemyślane rozwiązania w walce z pustynnieniem.

Pustynia Kubuqi położona w północnym Ordos, w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach, jest siódmą co do wielkości pustynią w Chinach. Nazywana jest „morzem śmierci” ponieważ w przeszłości ten teren był bardzo trudny dla migracji ptaków. Pustynia wydawała się kiedyś nie do opanowania.
Obecnie jednak prawie jedna trzecia powierzchni pustyni staje się coraz bardziej zielona, ​​stale odbudowywana jest bioróżnorodność i wyraźnie poprawiają się warunki ekologiczne. Występowanie burz piaskowych i pyłowych w regionie zmniejszyło się o 95 procent w porównaniu z sytuacją sprzed 20 lat.
„Byłem pod wrażeniem zmian, które zaobserwowałem na pustyni Kubuqi, a z chińskich doświadczeń w walce z pustynią warto się uczyć” – powiedział doktor Bazardorj, badacz z Instytutu Spraw Międzynarodowych Mongolskiej Akademii Nauk.
Po przeprowadzeniu badań w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej oraz w prowincjach Hebei i Zhejiang w czerwcu 2019 r. Bazardorj napisał artykuł, w którym przedstawił odbiorcom w Mongolii, chińskie doświadczenia w walce z pustynnieniem na pustyniach Kubuqi, Maowusu i Hunshandake.
„Kontrola pustynnienia w Chinach to niewiarygodnie wielki program, pokazujący lata pracy tego kraju opartych na badaniach naukowych. Co ważniejsze, pokazuje właściwe decyzje państwa i jest wynikiem dobrej koordynacji oraz wspólnych wysiłków rządów, przedsiębiorstw i osób prywatnych. – powiedział doktor Bazardorj.
Chiny, na którego powierzchni występuje duża liczba pustyń, posiada dużą grupę mieszkańców dotkniętych pustynnieniem i gwałtownymi burzami piaskowymi, którzy obecnie również doświadczają pozytywnych zmian na wielu obszarach pustynnych w kraju. Jak pokazują zdjęcia robione za pomocą teledetekcji, niegdyś zielone kropki rozrzucone na żółtym piasku w północnych Chinach, zamieniają się obecnie w zielone obszary.
Azja odnotowała najwyższy przyrost netto powierzchni lasów w latach 2010–2020, a Chiny odnotowały najwyższy średni roczny przyrost netto powierzchni lasów w tym okresie, według danych Global Forest Resources Assessment, opublikowanych przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ONZ w 2020 roku.
Chiny kładą duży nacisk na ochronę zasobów leśnych, powiedział urzędnik FAO, dodając, że w Chinach obszary leśne zajmują powierzchnię 220 milionów hektarów, co stanowi 5 procent całej powierzchni światowej. Przez dziesięciolecia Chiny realizowały kluczowe projekty ekologiczne obejmujące takie zadania, jak oddawanie gruntów rolnych lasom i użytkom zielonym, budowa lasów osłonowych w północno-wschodnich, północno-zachodnich i północnych Chinach (program Three-North Shelter Forest), kontrola źródeł burz piaskowych w Pekinie i Tianjinie, a także kompleksowe powstrzymanie kamienistego
pustynnienia.
Chiny podpisały Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD) oraz uchwaliły i wdrożyły ustawę o zapobieganiu i kontroli pustynnienia, budując swego rodzaju zieloną barierę w swoim systemie prawnym.
W międzyczasie wiele wiodących przedsiębiorstw, specjaliści z dziedziny kontroli pustynnienia oraz większość społeczeństwa aktywnie przyczynili się do walki z pustynnieniem, zazieleniając więcej piaszczystych terenów.
Chiny stały się pierwszym krajem, który osiągnął zerowy poziom degradacji ziemi i mogą pochwalić się zmniejszeniem obszarów pustynnych i terenów piaszczystych, przyczyniając się do osiągnięcia celu, zerowego poziomu degradacji ziemi określonego w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
Statystyki pokazują, że ponad dwa miliardy ludzi z 167 krajów i regionów jest zagrożonych pustynnieniem. W ostatnich latach kraje i regiony położone wzdłuż „Pasa i Szlaku” pogłębiły wymianę i współpracę w zakresie zapobiegania i kontroli pustynnienia, dzięki czemu szerzej wdrożono zaawansowane chińskie technologie i modele postępowania w dziedzinie pustynnienia.
W grudniu 2019 r. w Autonomicznym Regionie Ningxia w północno-zachodnich Chinach zainaugurowano pierwsze na świecie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Wiedzą na temat Zwalczania Pustynnienia, założone wspólnie przez Chiny i Sekretariat UNCCD. W pierwszej sesji szkoleniowej dotyczącej kontroli pustynnienia, która odbyła się tuż po inauguracji, wzięło udział 21 przedstawicieli z 15 krajów.
Kontrola pustynnienia, kwestie dotycząca przetrwania i rozwoju, mają na celu pomoc ludziom dotkniętym pustynnieniem i mieszkającymi na piaszczystych terenach w poprawie warunków życia.
Pustynie i obszary dotknięte kamiennym pustynnieniem w Chinach zamieszkuje 80 procent dotkniętych biedą ludzi w całym kraju, a obszar ten obejmuje prawie dwie trzecie dotkniętych biedą chińskich powiatów. Są to nie tylko kluczowe obszary rekultywacji ekologicznej, ale także główne pola bitew w walce Chin z ubóstwem.
Poprzez ustanowienie innowacyjnego mechanizmu kontroli pustynnienia, który łączy wsparcie polityczne ze strony rządu, inwestycje przedsiębiorstw, udział w rynku rolników i hodowców, a także ciągłe innowacje technologiczne, Chiny wkroczyły na drogę zrównoważonego rozwoju, która przynosi efekty przedsiębiorstwom i dochody rolnikom przy jednoczesnej poprawie środowiska naturalnego.
Jak zaznaczył członek parlamentu Kambodży, leczenie pustyni Kubuqi połączyło walkę z ubóstwem z ochroną środowiska, co jest dobrym przykładem do naśladowania dla krajów Azji Południowo-Wschodniej. Dodał on, że ma nadzieję na wprowadzenie w swoim kraju chińskiej idei pozbycia się ubóstwa przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska, która wcielona zostanie w życie w oparciu o lokalne realia.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Chiny świętują 50. rocznicę przywrócenia członkostwa w ONZ

Następny

Pierwszy raz graliśmy o wszystko z Albanią

Zostaw komentarz