Chiny świętują 50. rocznicę przywrócenia członkostwa w ONZ

Tadeusz Jasiński
Chiny świętują 50. rocznicę przywrócenia członkostwa w ONZ

rpt

W tym roku przypada 100. rocznica założenia Komunistycznej Partii Chin (KPCh), a także 50. rocznica przywrócenia członkostwa Chin w ONZ.

Chiny są członkiem-założycielem ONZ i pierwszym sygnatariuszem Karty Narodów Zjednoczonych. 26 czerwca 1945 r. chińska delegacja, w tym przedstawiciel KPCh Dong Biwu, podpisała Kartę NZ. Około dziewięć lat później chiński premier i minister spraw zagranicznych Zhou Enlai przewodniczył chińskiej delegacji podczas konferencji genewskiej, gdzie zaprezentował pokojową politykę zagraniczną i zupełnie nowy styl dyplomatyczny Chińskiej Republiki Ludowej. Dlatego Genewę okrzyknięto kolebką wielostronnej chińskiej dyplomacji.
Aby przywrócić swoje członkostwo w ONZ, Chiny dokładały nieustannych starań i napisały niezapomniany rozdział w historii dyplomatycznej Chińskiej Republiki Ludowej. 25 października 1971 r. na 26. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przyjęło przytłaczającą większością głosów, rezolucję nr. 2758, która przywracała wszystkie należne prawa Chińskiej Republice Ludowej w ONZ. Otwarta została w ten sposób nowa karta w historii ONZ i nowy etap w stosunkach Chiny-ONZ.
W ciągu ostatnich 50 lat Chiny aktywnie dzieliły się swoimi poglądami i wysuwały propozycje na arenie ONZ, prezentując w ten sposób, żywy głos swojej dyplomacji, a chińscy przywódcy często przemawiali na forum ONZ.
Od 2012 roku przewodniczący ChRL Xi Jinping wygłosił wiele ważnych przemówień na platformach wielostronnej współpracy, w tym na forum ONZ, podczas których przedstawił szereg nowych pomysłów, propozycji i inicjatyw o chińskich charakterze, które były zgodne z międzynarodowymi aspiracjami i trendem czasu, a także proponowały ważne wytyczne dotyczące kontynuowania, praktykowania i rozwijania multilateralizmu.
W ciągu ostatnich 50 lat Chiny uczestniczyły w wielostronnych działaniach ONZ i jako duży kraj demonstrowały swoją odpowiedzialność, przystępując do ​​prawie wszystkich uniwersalnych organizacji międzyrządowych oraz podpisując ponad 600 konwencji międzynarodowych, które poprawiły pozycję Chin i rozszerzyły ich wpływy w ONZ oraz w społeczności międzynarodowej.
Chiny rzetelnie wypełniły swoje zobowiązania akcesyjne wchodząc do WTO i stale zwiększały stopień otwarcia, aby nadać impuls globalizacji gospodarczej i wzrostowi gospodarki światowej. Zainicjowały inicjatywę „Pasa i Szlaku”, aktywnie promowały współpracę Południe-Południe oraz dialog Północy i Południa. 10 lat przed terminem zrealizowały cel walki z ubóstwem wyznaczony w Agendzie ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz skutecznie utrwaliły i pogłębiły rezultaty wspólnego globalnego rozwoju. Poza tym prowadziły aktywne wysiłki Chin na rzecz rozszerzenia współpracy międzynarodowej w walce z pandemią COVID-19 i włączyły się w budowę globalnego systemu zdrowia publicznego, co wpływa istotnie na globalną reakcję na kryzysy zdrowia publicznego.
Jako przedstawiciel dyplomatyczny i praktyk dyplomacji wielostronnej miałem szczęście doświadczyć i byłem świadkiem udziału Chin w działaniach ONZ. Od Siedziby Głównej ONZ w Nowym Jorku po Biuro ONZ w Genewie, od negocjacji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ po wielostronne negocjacje dyplomatyczne w wielu dziedzinach, takich jak zachowanie pokoju, prawa człowieka, globalne zdrowie publiczne, międzynarodowy pokój i kontrola zbrojeń, nauka, sport, praca i handel. Osobiście odczuwam radość z wielostronnej dyplomacji chińskiej, prowadzonej od sukcesu do sukcesu. Poza tym obserwuję również historyczne zmiany zachodzące w stosunkach Chiny-ONZ i głęboko rozumiem święte obowiązki i misje na pierwszym froncie wielostronnej dyplomacji.
Chiny będą aktywnie prowadzić dyplomację wielostronną, stale praktykować multilateralizm i stanowczo chronić swoje narodowe interesy.

Autor jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym oraz Stałym Przedstawicielem Chińskiej Republiki Ludowej przy Biurze ONZ w Genewie i innych organizacjach międzynarodowych w Szwajcarii.)

Poprzedni

Piotr Jaroszewicz – historia niedokończona

Następny

Chiny prowadzą przemyślane rozwiązania w walce z pustynnieniem, które nawiedza świat

Zostaw komentarz