Polityka klimatyczna i zielona energia w Chinach

Agnieszka Wu-Skawińska
Polityka klimatyczna i zielona energia w Chinach

Zmiany klimatu powodują szereg problemów na świecie, w tym wzrost pustynnienia terenów, obniżenie areału terenów uprawnych, a także pojawianie się chorób przenoszonych przez organizmy, które wcześniej nie występowały w danym rejonie. Do katalogu problemów klimatycznych należy dołączyć zabezpieczenie produkcji i dostaw żywności oraz obawy przed wymuszoną migracją i destabilizacją społeczną. Z nierównomierną dystrybucją wody, suszami i powodziami borykają się również Chiny. W Europie natomiast, motywacją do przejścia na energię odnawialną są ogromne koszty importu surowców kopalnych.

O tym, czy Chiny mogą zostać „zielonym liderem” w kolejnej odsłonie cyklu Projekt Azja dr Marcin Jacoby rozmawiał z prof. Zbigniewem Karaczunem z SGGW i Oskarem Kulikiem z fundacji WWF Polska.
Eksperci zwrócili uwagę na potencjał Chin w zakresie odnawialnych źródeł energii i innowacji. Wskazali pozytywny trend, jakim jest wspieranie nauki, dzięki czemu chińscy naukowcy i doktoranci chętnie wracają ze studiów zagranicznych do Chin, bo wiedzą, że znajdą tam dobre zatrudnienie i będą szanowani. Innowacje przyczyniają się także do redukcji kosztów produkcji np. paneli fotowoltaicznych.
Deklaracja Chin dotycząca celu klimatycznego do 2060 roku spotkała się z pozytywnym odbiorem obrońców klimatu tym bardziej, że skuteczność realizacji chińskich zamierzeń w zakresie ochrony środowiska znalazła już odzwierciedlenie w XIII planie pięcioletnim.
Według założeń chińskiej polityki klimatycznej, do 2030 roku zużycie energii pierwotnej z niekopalnych źródeł energii osiągnie w Chinach poziom 25 proc., a łączna moc zainstalowana energii wiatrowej i słonecznej przekroczy 1,2 TW. Oskar Kulik w rozmowie dotyczącej Projektu Azja zauważył, że obecnie w Chinach co roku powstaje więcej nowych mocy niż jest łącznie zainstalowanych w Polsce.
Według szacunków chińskiej Narodowej Agencji Energetyki (NEA), po realizacji założeń XIV planu pięcioletniego, konsumpcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w społeczeństwie chińskim wzrośnie o około 2/3, a udziału zielonej energii w pozyskaniu energii pierwotnej przekroczy 50 proc.
W założeniach planu pięcioletniego znalazła się też budowa nowoczesnej sieci energetycznej, umożliwiającej efektywne wykorzystanie energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych i jej magazynowanie. Zhang Jianhua, prezes chińskiej Narodowej Agencji Energetyki (NEA), na konferencji prasowej w dniu 30 marca, w planach rozwojowych, obok energetyki wiatrowej i słonecznej wymienił inwestycje hydroenergetyczne, dostosowane do lokalnych warunków oraz magazynowanie w elektrowniach szczytowo-pompowych. Aby osiągnąć cele klimatyczne, chiński miks energetyczny uzupełni energetyka jądrowa.
Profesor Karaczun w rozmowie na temat polityki klimatycznej powiedział, że niezbędnym czynnikiem do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest „przedefiniowanie wartości rozwoju wzrostu”. Nie mniej, dokąd stabilność sytuacji gospodarczej na świecie uzależniona jest od produktu krajowego brutto, działania podejmowane przez Chiny na rzecz ochrony klimatu nie mogą przejść niezauważone.

Poprzedni

Kapsułki pamięci

Następny

Gospodarka 48 godzin

Zostaw komentarz