27 stycznia 2023

loader

Tag: ekonomia

Wspomnienia: Helena Chodkowska

Okres transformacji ustrojowej oznaczał zapotrzebowanie na uzyskanie wykształcenia w zakresie zarządzania i marketingu. Ważną rolę zarówno w wypracowanie koncepcji tego wykształcenia jak i jej wdrażania w praktycznym funkcjonowanie wyższych szkół niepaństwowych odegrała Helena Chodkowska (1947-2006). Na jej rozległą wiedzę i umiejętności składały się…

Praca

U jednego z nas, rozpoczęła się w domu dyskusja na temat niesprzątniętych książek, które w dużej ilości zajmowały znaczną część mieszkania. Podjęto próbę znalezienia innych miejsc niż podłoga i krzesła dla tych książek. Część książek została wywieziona do domu na wsi, gdzie również…

Kto za to zapłaci?

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, mówi przysłowie. Tym czymś złym jest gigantyczne marnotrawstwo środków publicznych na zbrojenia i inne wydatki wojskowe. Oto fragment książki prof. Kołodki „Świat w matni”. Skoro nie znajdzie się nieodzownych środków na restrukturyzację gospodarki w sposób chroniący ludzkość przed przegrzaniem…

Po co nam Polska?

Biorąc pod uwagę ogólny stan państwa polskiego, jakość panującej w nim kultury politycznej, poziom jego warstwy kierowniczej, poziom norm współżycia społecznego oraz szereg obiektywnych wskaźników ekonomicznych, demograficznych i społecznych, można by łatwo wyśmiać to pytanie, a nawet odpalić wprost, że większości z „nas” nie jest…

Dziadersa wybrane uwagi o przyszłości. Jak to jest

Opublikowałem dotąd w Trybunie kilka uwag i opinii o ciężkiej i owocnej pracy, którą wykonali ludzie w dekadach PRL. Pisałem o tym, bo pamiętam cały tamten czas, łącznie z okresem II Wojny Światowej. Pewnie jeszcze wrócę do tamtych czasów, ale teraz chciałbym napisać coś o czasach dzisiejszych…

Współpraca Pasa i Szlaku drogą nadziei

27 maja, na Węgrzech odbyła się inauguracja największej w kraju elektrowni słonecznej. Inwestorem 100-megawatowej elektrowni fotowoltaicznej, zlokalizowanej w pobliżu południowo-zachodniego miasta Kaposvar, jest China National Machinery Import and Export Corporation (CMC). Elektrownia, której budowa rozpoczęła się w czerwcu 2019 r., po podłączeniu do sieci…

Endogeniczna teoria podaży pieniądza

Poniższy tekst jest skierowany do wszystkich zwolenników ekonomii keynesowskiej oraz stanowi krytykę wymierzoną wprost do zwolenników ekonomii klasycznej, liberałów i libertarian, którzy chcą świadomie osłabić inwestycje sektora prywatnego poprzez spowolnienie akcji kredytowej, przywrócenie standardu złota i propagowanie idei, która oddala nas od tego…

Na styku Zachodu i Wschodu

O pocovidowej przyszłości globalizacji, dynamice rozwoju światowej gospodarki, zmianach w relacjach politycznych, fali ekstremizmu i perspektywach dla Polski prof. Grzegorz W. Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego w rozmowie z Pawłem Minkiną (Miesięcznik Finansowy BANK). Jakich zmian w procesie globalizacji możemy spodziewać się po okresie…

Wszystko dla ludzi

W klasycznym języku chińskim istnieje powiedzenie, wedle którego krajem rządzą stałe zasady, a ich podstawą są korzyści dla ludu. Komunistyczna Partia Chin (KPCh) oraz rząd chiński nie ustają w realizacji celu, jakim jest dążenie ludzi do życia w lepszych warunkach oraz przez cały czas podejmują wysiłki…

„Nie samym chlebem żyje człowiek…

…lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4b) Kilka uwag na temat artykułu prof. Tadeusza Klementewicza „Polak, katolik, obywatel – suweren. Ile pracownika w pracowniku?” („Trybuna” Nr 7-8 grudnia 2020r.) Zasadniczym problemem niniejszego tekstu jest to, że bardzo lubię i cenię…