KPCh – sprawne przywództwo i dobre zarządzanie

Komunistyczną Partię Chin (KPCh) cechuje silne przywództwo i duże zdolności do zarządzania, mówi kluczowa publikacja opublikowana w czwartek 26 sierpnia.

Publikacja zatytułowana „KPCh: jej misja i wkład” została wydana przez Departament Promocji KC KPCh. Według publikacji utrzymanie autorytetu KPCh i scentralizowanego przywództwa doprowadziło do płynnego i stałego postępu w rewolucji, odbudowie i reformach, zapewniło pozycję KPCh jako partii rządzącej, a także zagwarantowało długoterminową stabilność kraju. W ciągu ostatnich stu lat, w każdym momencie historycznym, CPC była w stanie przeanalizować sytuację z ogólnej, obiektywnej i wybiegającej w przyszłość perspektywy, określić praktyczne cele i zadania, nakreślić polityczne plany i mapy drogowe.
Jak czytamy w publikacji, to solidne wytyczne partii umożliwiły jej prowadzenie prac w sposób dobrze zorganizowany i systematyczny. Partia od stu lat konsekwentnie buduje swoją organizację, zaostrza dyscyplinę i umacnia rządy prawa. Jednoczy dziesiątki milionów członków, organizuje setki milionów Chińczyków, zapewniając w ten sposób, że jej decyzje i plany są wdrażane w sposób terminowy, stanowczy i stanowczy.
KPCh jest silna, ponieważ zawsze wiedziała, jak ważne jest utrzymywanie zjednoczonego frontu. Łączyła wszystkie siły, które mogły być zjednoczone, mobilizując wszystkie pozytywne czynniki i gromadząc jak najwięcej potencjału dla wspólnych przedsięwzięć, czytamy w publikacji. KPCh może realizować swoje ogólne przywództwo nad sprawami państwowymi i we wszystkich sektorach społeczeństwa, ponieważ duża liczba urzędników wysokiego kalibru wykonuje swoje zadania najlepiej, jak potrafi.

Listy od przyjaciół

Do “Trybuny”
Pan Piotr Kusznieruk, Prezes Wydawnictwa i Pan Piotr Gadzinowski
Redaktor Naczelny “Trybuny”

Szanowni Państwo,

Jestem głęboko wdzięczny za nadesłany przez Państwa ciepły i szczery list z gratulacjami z okazji setnej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin.

Polska była jednym z pierwszych państw, które uznały i nawiązały stosunki dyplomatyczne z nowymi Chinami. Obywatele Chin i Polski pomagali sobie i wspierali się w różnych okresach historii. Łączy ich także głębokie uczucie i przyjaźń.

China Media Group pragnie wzmocnić praktyczną współpracę z Trybuną, skonsolidować tradycyjną przyjaźń między dwoma krajami poprzez bliższą wymianę międzyludzką oraz promować dalszy rozwój wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Chinami a Polską.

Shen Haixiong
Prezes i Redaktor Naczelny China Media Group

06.07.2021

Pan Piotr Kusznieruk, Prezes Wydawnictwa i Pan Piotr Gadzinowski
Redaktor Naczelny “Trybuny”

Szanowni Państwo,
Dziękuję za list Trybuny z 1 lipca do prezesa Shen i przekazuję jego odpowiedź.
Wydział Europejski CMG ma nadzieję na dalsze wzmocnienie wymiany i pogłębienie współpracy z Państwem oraz na promowanie dalszego, dogłębnego rozwoju przyjaznych stosunków między obiema stronami.
Na koniec, w imieniu Wydziału Europejskiego i swoim własnym, życzę Państwu i Waszym rodzinom dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jiang Qiudi
Prezes Wydziału Europejskiego CMG

06.07.2021

Spotkanie 100-lecia

O lipcowym spotkaniu Komunistycznej Partii Chin i Światowych Partii Politycznych wiele już napisano. Większość komentatorów skupiła się na ocenie przemówienia przewodniczącego Xi Jinpinga.
Niewiele osób, nawet tych pasjonujących się polityką, wie o licznym i aktywnym udziale polskich partii politycznych w tym historycznym wydarzeniu. O silnej, pluralistycznej polskiej obecności.

Koalicję rządzącą w Polsce reprezentowała na Spotkaniu delegacja „Prawa i Sprawiedliwości” kierowana przez posła Marka Suskiego i senatora Grzegorza Czeleja. Poseł Marek Suski jest w polskim parlamencie przewodniczącym parlamentarnej grupy polsko – chińskiej, a senator Grzegorz Celej jej wiceprzewodniczącym.
Opozycyjna Platforma Obywatelska reprezentowana była przez delegację kierowaną przez posła Tomasza Kostusia, wiceprzewodniczącego parlamentarnej grupy polsko- chińskiej.
Delegacja zasiadającego również w ławach opozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowana była przez przewodniczącego tej partii posła Władysława Kosiniaka- Kamysza.
Polska lewica miała na światowym spotkaniu trzy swoje reprezentacje.
Porozumienia Socjalistów pod przewodnictwem Andrzeja Ziemskiego, z udziałem znanego sinologa doktora Sylwestra Szafarza.
Polskiej Partii Socjalistycznej kierowanej przez senatora Wojciecha Koniecznego. Obecni też byli sekretarz PPS Czesław Kulesza i rzecznik prasowy PPS Cezary Żurawski.
Delegacji Nowej Lewicy przewodził poseł Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący partii, wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący parlamentarnej grupy polsko- chińskiej.
W składzie delegacji byli też poseł Arkadiusz Iwaniak, przewodnicząca regionu Mazowsze NL Magda Zdyra, eksperci Piotr Gadzinowski i Lidia Grzejszczyk.
Piotr Gadzinowski jest również redaktorem naczelnym opiniotworczego Dziennika „Trybuna” regularnie publikującego artykuły poświęcone problematyce Chin i Azji Południowo- Wschodniej.
W czasie wielogodzinnego, odbywającego się w formie telekonferencji Spotkania wypowiadali się przewodniczący Xi Jinping oraz prezydenci i premierzy państw ze wszystkich kontynentów naszego globu.
Przewodniczący polskich delegacji, podobnie jak z innych państw, mieli możliwość nagrania swych wypowiedzi i przekazania ich na potrzeby przygotowywanej przez organizatorów wideo relacji dokumentującej wydarzenie.
Historyczne Spotkanie było też komentowane na bieżąco przez znanych, światowych polityków.
Wieloletni poseł SLD na Sejm RP i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, były sekretarz stanu ds. zagranicznych, profesor Tadeusz Iwiński tak, na gorąco,je ocenił: „Troszkę znam Chiny, bo poczynając od 1990 roku miałem okazję odwiedzać ten kraj bodaj siedem razy. Ale nawet ostatnio, gdy stałem na czele delegacji SLD, było to rok przed przedostatnim zjazdem KPCh, wtedy na moją prośbę byliśmy m.in. w Hunanie,w tym w Shaoshan, to były jednak inne Chiny. Od tamtej wizyty dostrzegam dzisiaj ogromny postęp i chińską dynamikę rozwojową.
Dzisiaj, w sytuacji kumulacji ogromnych wyzwań globalnych rola ChRL wyraźnie wzrosła. Świetny okazał się pomysł zwołania konferencji partii politycznych z całego świata i zajęcia się w jej toku wymianą doświadczeń z procesu rządzenia.
Wszyscy mówcy akcentowali wielką rolę Komunistycznej Partii Chin. Posiada ona 95 mln członów, to jedna z dwóch największych partii w skali świata, obok rządzącej w Indiach Bharatiya Janata Party.
Na szczególną uwagę zasługuje docenienie przez mówców wyjątkowej roli Chin i KPCh w walce z pandemią Covid-19.C Zwłaszcza, jeśli chodzi o pomoc w zagwarantowaniu szczepionek i unikaniu tego, co jeden z mówców określił mianem „imperializmu szczepionkowego”.
To szczególnie ważne dla takich państw, jak w Afryce.
Konferencja uzmysłowiła znaczenie KPCh wśród partii politycznych całego globu.Właściwy był jej tytuł: ”KPCh i światowe partie polityczne. Doświadczenia w procesie rządzenia”.
Pozytywnie uderzała wysoka ranga zaproszonych gości. Prezydenci lub byli prezydenci: RPA, Kazachstanu, Rosji. Argentyny, Kuby, Zimbabwe, Filipin, Boliwii, Autonomii Palestyńskiej, Serbii, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu i wielu innych.
Mam nadzieję,że niedługo ukaże się książka z materiałami z tego bardzo ważnego wydarzenia.
Wszystkie uczestniczące w tym szczycie partie zaakceptowali wspólne Oświadczenie. Czytamy w nim:
„My, delegaci uczestniczyliśmy w dniu 6 lipca 2021 roku w szczycie KPCh i Światowych Partii Politycznych, zorganizowanym przez Komunistyczną Partię Chin w formie wideo konferencji. Koncentrując się na temacie „Dobrobyt Ludu: Odpowiedzialność Partii Politycznych”, podczas szczytu mieliśmy okazje na dogłębną wymianę poglądów.
W rezultacie osiągnęliśmy szeroko pojęty konsensus, a szczyt zakończył się pełnym sukcesem.
Jesteśmy świadomi, iż dzisiejszy świat przechodzi dogłębne i złożone zmiany, w czasie gdy tendencja globalizacji gospodarczej z każdym dniem wzrasta, nauka i technologia rozwijają się w niesamowitym tempie, a interakcje między cywilizacyjne stają się coraz częstsze. Dążenie do szczęścia ludzi ze wszystkich krajów jest ze sobą powiązane jak nigdy przedtem, ludzkość razem mierzy się z historycznymi możliwościami, jak i musi stawiać czoła ryzykownym wyzwaniom. Epidemia COVID-19 nauczyła nas, że ludzkość funkcjonuje w jednej wspólnej globalnej wiosce, która ewoluuje w ściśle powiązaną ze sobą społeczność, którą łączy wspólna przyszłość. Trudności i wyzwania stojące przed ludzkością można rozwiązać jedynie poprzez solidarność i współpracę. Partie polityczne są źródłami polityki narodu i zwolennikami interesów ludzi,a także odgrywają ważną rolę w życiu politycznym krajów. W tych historycznie nowych okolicznościach wspólną odpowiedzialnością i wspólnym celem partii politycznych jest zapewnienie dobrobytu ich własnemu narodowi w prawdziwym tego słowa znaczeniu oraz umożliwienie osiągniecie takiego stanu wszystkim ludziom, dążąc do harmonijnej wizji dobrobytu ogółu.
I.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zobowiązały się do budowania konsensusu w sprawie tych wartości. Należy dołożyć wszelkich starań, by promować wartości podzielane przez całą ludzkość, takie jak pokój, rozwój, sprawiedliwość, demokracja czy wolność. Należy podążać zgodnie z historycznym trendem demokratyzacji stosunków międzynarodowych, jak i podtrzymywaniem ścieżki multilateralizmu, tak aby stosunki opierały się na wspólnym gruncie, szacunku i wzajemnym uczeniu się. W interakcjach międzynarodowych należy kierować się zasadami szacunku, uczciwości, sprawiedliwości oraz korzystnej dla wszystkich stron współpracy. Należy wprowadzić wspólne, kompleksowe oraz oparte na współpracy podejście do bezpieczeństwa. Potrzeba skoncentrowanych wysiłków by zbudować otwarty, czysty i piękny świat, cieszący się trwałym pokojem, powszechnym bezpieczeństwem oraz wspólnym dobrobytem. W związku z tym społeczność międzynarodowa będzie czynić postępy w dążeniu do budowania wspólnej przyszłości oraz mobilizowania sił politycznych do ciągłego rozwoju i postępu dla ludzkości.
II.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zobowiązały się do promowania wspólnego rozwoju. W tym celu niezbędne jest aktywne wdrażanie Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, dostosowanie strategii rozwoju i koordynacja polityki makroekonomicznej. Równie istotnym jest wzmocnienie globalnej współpracy naukowej i technologicznej w zakresie innowacji, utrzymanie wielostronnego systemu handlowego, z zachowaniem przewodniej roli Światowej Organizacji Handlu, a także promowanie handlu oraz liberalizacja i optymalizacja środowiska inwestycyjnego. Ponadto, ważne jest również pogłębienie współpracy w zakresie budowy infrastruktury, zapewniając stabilne i sprawne działanie globalnego łańcucha produkcji, dostaw oraz systemu finansowego, podnosząc przy tym poziom globalnych połączeń między systemowych. Globalizacja gospodarcza ukierunkuje się wówczas na bardziej otwarty, inkluzywny, zrównoważony i korzystny dla wszystkich stron rozwój, przy wzmacnianiu jego globalnej sprawiedliwości, skuteczności i synergii.
III.
Proponujemy, aby partie polityczne państwa świata dokładały wszelkich starań do stworzenia na ziemi przyjaznego domu. W drodze do osiągnięcia „międzypokoleniowego ładu”, należy starać się urzeczywistniać wizję harmonijnego współistnienia człowieka i natury, nadając priorytety zachowaniu i ochronie przyrody, co przyniesie zmianę w kierunku ekologicznej, niskoemisyjnej, cyrkulacyjnej i zrównoważonej produkcji i stylu życia. Co więcej, aktywne wsparcie powinno przejawiać się w stworzeniu zróżnicowanego i symbiotycznego ekosystemu oraz zapewnianiu pomocy krajom rozwijającym się w zakresie finansowania, technologii i budowania potencjału. Dzięki temu, możliwa będzie globalna współpraca dotycząca ogólnoświatowych problemów środowiskowych, takich jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie mórz i ochrona gatunków. Możliwe będzie wówczas budowanie opartego na zasadach równości, rozsądku i wspólnych korzyści globalnego środowiska, tworzenie miejsca koegzystencji ludzi i natury.
IV.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów angażowały się w ochronę życia i zdrowia ludzi. Filozofia, zgodnie z którą ludzie i ich życie stoją na pierwszym miejscu, musi być wdrażana poprzez umieszczenie tych dwóch wartości na szczycie w hierarchii programów rozwoju oraz poprzez gwarancję uwzględnienia wszystkich czynników zdrowotnych w tworzeniu polityki. Mając na uwadze cel, jakim jest dostarczenie wszystkim usług zdrowotnych ujętych w cyklu życia człowieka, należy zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ludzi na bezpieczne, skuteczne, wygodne i przystępne cenowo usługi zdrowotne. Nauka i współpraca muszą zostać uznane za niezawodne środki służące do pokonania wirusa i uwolnienia się od chorób. Należy przeciwstawić się upolitycznieniu pandemii i stygmatyzacji związanej z wirusem. Kraje rozwijające się, mające wrażliwe systemy zdrowia publicznego, muszą otrzymać niezbędną pomoc w celu zwiększenia ich zdolności reagowania. W ten sposób ulegnie poprawie globalny system zarządzania zdrowiem publicznym, a wraz z nim – postęp w tworzeniu wspólnoty zdrowia wszystkich ludzi.
V.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów angażowały się w ułatwianie wymiany i wzajemnego przekazywania sobie wiedzy między cywilizacjami. Muszą być przestrzegane zasady równości, szacunku, otwartości i inkluzyjności, tak aby wznieść się ponad różnice między cywilizacjami i ideologiami i aby chronić różnorodności wszystkich kultur na świecie. Wszystkie cywilizacje muszą i mogą znaleźć należne im miejsce w intelektualnej skarbnicy ludzkości. Należy promować dialog i wymianę międzycywilizacyjną poprzez intensywne interakcje międzyludzkie i współpracę w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, sportu, turystyki i wśród ośrodków analitycznych. Należy zachęcać do nawiązania kontaktów między różnymi grupami społecznymi ze wszystkich krajów w celu lepszego zrozumienia i docenienia różnych cywilizacji oraz czerpania inspiracji. W ten sposób różne cywilizacje będą mogły w harmonii współistnieć z innowacyjnym rozwojem poszczególnych ich przedstawicieli.
VI.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich państw angażowały się w poprawę dobrobytu obywateli ich krajów. Kwestie, które bezpośrednio dotyczą ludności i wymagają natychmiastowej reakcji, muszą być skutecznie rozwiązywane poprzez wspieranie powoływania instytucji i rządów prawa w społeczeństwie, jak również poprzez poprawę polityki społecznej i usług publicznych oraz promowanie sprawiedliwości w sądownictwie i równości w podziale dochodów. Należy podjąć zdwojone wysiłki w celu zwalczania korupcji, wzmocnienia międzynarodowej współpracy antykorupcyjnej oraz promocji tworzenia uczciwych i kompetentnych rządów. Należy przyjąć różnorodne środki mające na celu poprawę warunków rozwoju dla osób ubogich, w tym politykę fiskalną i finansową, edukację i szkolenia oraz wsparcie konkretnych branż. W ten sposób ograniczanie ubóstwa będzie w większym stopniu samonapędzającym się mechanizmem, który jest dobrze ukierunkowany i zorientowany na wyniki. W międzyczasie należy poświęcić więcej uwagi i wnieść wkład we współpracę międzynarodową w zakresie ograniczania ubóstwa. Większy nacisk i wsparcie należy skierować na ograniczanie i łagodzenie ubóstwa we wszystkich krajach, a zwłaszcza w krajach rozwijających się.
VII.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zobowiązały się do podniesienia swojego poziomu zarządzania. Należy poświęcić odpowiednią uwagę związanym z budowaniem partii wyzwaniom, które pojawiają się w związku z falą cyfryzacji i stosowania technologii informatycznych. Odpowiedzią jest tu zwiększenie wymiany doświadczeń i współpraca w zakresie zarządzania oraz stałe poszukiwanie skutecznych sposobów na ulepszanie budowy partii w coraz to nowych okolicznościach. Skuteczność zarządzania społecznego musi zostać zwiększona, tak aby zapewnić jego całościowe i skoordynowane działanie. W związku z tym poprawi się zdolność sprawowania rządów z punktu widzenia uczestnictwa, rozważań i realizacji działań na rzecz dobrobytu obywateli. Większy wkład zostanie wniesiony w rozwiązanie problemów rozwojowych, przed którymi stoi ludzkość.
VIII.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zaangażowały się w opracowanie lepszych zasad globalnego zarządzania. Należy podtrzymać filozofię szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i wzajemnych korzyści. Należy wspólnie chronić porządku i systemu międzynarodowego opartego na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. Należy podnieść status i rolę prawa międzynarodowego w systemie globalnego zarządzania. Przepisy międzynarodowe muszą być skutecznie przestrzegane i stosowane w praktyce, tak aby w sferze międzynarodowej obowiązywała zasada praworządności. Należy podjąć wspólne wysiłki w celu zbadania możliwości ustanowienia systemów politycznych i instytucjonalnych dostosowanych do nowej rewolucji technologicznej i transformacji przemysłowej, tak aby innowacje technologiczne były dostępne oraz mogły być dzielone i wykorzystywane przez większą liczbę krajów i ich obywateli. W ten sposób proces reform systemu globalnego zarządzania stanie się bardziej sprawiedliwy, otwarty, przejrzysty i inkluzyjny, a prawa i interesy wszystkich krajów będą w pełni zagwarantowane.

Pragniemy podziękować Komunistycznej Partii Chin za jej działania, które sprawiły, iż ten szczyt był możliwy. Jako partie polityczne zobowiązujemy się do dalszego wzmacniania wymiany i współpracy z KPCh oraz do wniesienia naszej mądrości i siły, tak aby wzmocnić wzajemne zrozumienie i wspólny rozwój wśród ludzi pochodzących ze wszystkich krajów.

Więcej Chin w „Trybunie”

Otrzymaliśmy od naszych chińskich przyjaciół z CMG podziękowania za przesłany im List z gratulacjami z okazji setnej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin.
Nasi chińscy partnerzy wysoko ocenili naszą dotychczasową współpracę.
„China Media Group pragnie wzmocnić praktyczną współpracę z Trybuną, skonsolidować tradycyjną przyjaźń między dwoma krajami poprzez bliższą wymianę międzyludzką oraz promować dalszy rozwój wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Chinami i Polską”, zaproponował Shen Haixiong prezes i redaktor Naczelny China Media Group.
„Wydział Europejski CMG ma nadzieję na dalsze wzmocnienie wymiany i pogłębienie współpracy z Państwem oraz na promowanie dalszego, dogłębnego rozwoju przyjaznych stosunków między obiema stronami”, zadeklarował Jiang Qiudi prezes Wydziału Europejskiego China Media Group.
Drodzy Czytelnicy, już niebawem będziecie mogli przeczytać jeszcze więcej,jeszcze ciekawszych artykułów poświęconych Chinom.

Trybuna gratuluje

Pan Shen Haixiong,
Wiceminister Wydziału ds Promocji KC KPCh, Prezes i Redaktor Naczelny China Media Group

Proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje z okazji 100-lecia powstania Komunistycznej Partii Chin. Efekty polityki KPCh znane są na całym świecie. W Polsce imponują wasze sukcesy w eliminowaniu strukturalnej biedy, budowy nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i tworzenia innowacyjnej gospodarki.
Z zainteresowaniem analizujemy przygotowane przez kierownictwo KPCh wieloletnie plany rozwojowe chińskiej „zielonej gospodarki”, nowoczesnej edukacji, zapobiegania skutkom globalnej katastrofy klimatycznej.
Życzymy milionom członków KPCh dalszych sukcesów w modernizowaniu kraju, tworzenia zrównoważonego rozwoju, warunków dla szczęśliwego życia wszystkich obywateli Chińskiej Republiki Ludowej oraz satysfakcji w pracy zawodowej i życiu rodzinnym.
Mamy nadzieję, że nasza dotychczasowa współpraca w upowszechnianiu w Polsce rzetelnego obrazu współczesnych Chin, społeczeństwa łączącego nowoczesne rozwiązania ze starą, imponującą i inspirującą kulturą, będzie kontynuowana i pogłębiana.

Prezes Wydawnictwa
Piotr Kusznieruk

Redaktor Naczelny „Trybuny”
Piotr Gadzinowski

„Cztery kroki wytrwałości” na drodze socjalizmu o chińskiej charakterystyce

Jak powiedział Przewodniczący Xi Jinping „dopóki nie przymierzy się butów, nie wiadomo, czy będą pasować”. Dlatego też tylko obywatele danego kraju mogą wypowiadać się na temat drogi jego rozwoju. Ponad 70 lat temu, wraz z powstaniem Nowych Chin, weszliśmy na drogę socjalizmu o chińskiej charakterystyce.

Droga ta niesie idee i odkrycia kilku pokoleń członków KPCh oraz ucieleśnia walkę i poświęcenie setek milionów ludzi, pozwalając Chinom w krótkim czasie wykonać daleki skok od stanięcia na własnych nogach do stania się krajem bogatym i silnym, pozwalając liczącej 5 tysięcy lat cywilizacji starożytnego narodu odzyskać pełnię sił.
KPCh nieustannie prowadzi drogą socjalizmu o chińskiej charakterystyce.
Rola przywódcza KPCh na drodze socjalizmu o chińskiej charakterystyce jest podstawową jego cechą. To właśnie pod przywództwem KPCh obalony został imperializm, feudalizm i biurokratyczny kapitalizm i powstały Nowe Chiny. To właśnie pod przywództwem KPCh Chiny zaczęły aktywnie poszukiwać własnej ścieżki budowy socjalizmu i mimo iż rozpoczęły ją na słabych i biednych fundamentach zbudowały niezależny i stosunkowo kompletny system przemysłowy oraz system gospodarki narodowej.
To właśnie pod przywództwem KPCh Chiny zaczęły aktywnie rozwijać podstawowy system gospodarczy, oparty o własność publiczną i różnego rodzaju środki produkcji, stworzona została strategia stopniowego dojścia do poziomu społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu oraz modernizacji, tworząc i rozwijając socjalizm o chińskiej charakterystyce. Od XVIII Zjazdu Krajowego KPCh, Komitet Centralny Partii z towarzyszem Xi Jinpingiem na czele jednoczy i wiedzie całą partię i obywateli ze wszystkich grup etnicznych ku dalszemu wszechstronnemu rozwojowi socjalizmu o chińskiej charakterystyce. Marzenie 1,4 mld ludzi o życiu w społeczeństwie umiarkowanego dobrobytu zostało w pełni zrealizowane, a socjalizm o chińskiej charakterystyce wkroczył w nową erę.
Człowiek jest w centrum drogi socjalizmu o chińskiej charakterystyce.
Przewodniczący Xi Jinping powiedział: „Kraj to ludzie, a ludzie to kraj”, „Zaspokojenie tęsknoty ludzi za lepszym życiem jest naszym podstawowym celem”, w każdym działaniu zawsze stanowisko ludzi jest podstawowym stanowiskiem socjalizmu o chińskiej charakterystyce. Chiny, dążąc do realizacji odwiecznego pragnienia Chińczyków – wyjścia z ubóstwa, rozpoczęły twardą z nim walkę, w efekcie której 850 mln ludzi zostało wydźwigniętych z ubóstwa. Drastycznie zmienił się poziom życia Chińczyków – ich dochód rozporządzalny osiągnął 32 000 juanów, średnia długość życia mieszkańców przekracza 77,3 lat, a podstawowym ubezpieczeniem medycznym objętych zostało 1,3 miliarda ludzi. To realne owoce rozwoju socjalizmu o chińskich cechach, z których korzystają wszyscy Chińczycy. W obliczu nagłego wybuchu epidemii COVID-19, które miało miejsce w ubiegłym roku, Komitet Centralny Partii z towarzyszem Xi Jinpingiem na czele niezmiennie trzymał się zasady „ludzie i zdrowie na pierwszym miejscu”. Priorytetowa była pomoc medyczną, zebrano najlepszej jakości materiały i sprzęt medyczny potrzebny do leczenia najcięższych przypadków, jednocześnie wprowadzono ścisłe restrykcje, dzięki czemu Chiny stały się krajem, który najszybciej poradził sobie z epidemią i zapobiegły masowym zarażeniom w kolejnych ośrodkach. Było to właśnie działanie zgodne z zasadą głos ludzi jest głosem nadrzędnym.
Polityka reform i otwarcia pozostaje ważną częścią drogi socjalizmu o chińskiej charakterystyce.
Droga socjalizmu o cechach chińskich nie zdezaktualizowała się, jest otwarta i idzie z duchem czasu. W grudniu 1978 r. podczas 3. sesji plenarnej XI Komitetu Centralnego KPCh podniesiono kurtynę do przeprowadzenia reform wewnętrznych i otwarcia na świat zewnętrzny. W ciągu minionych 40 lat w Chinach dokonała się historyczna przemiana od zamknięcia, do połowicznego zamknięcia, do wszechstronnego otwarcia. W tym czasie ustanowione zostały specjalne strefy ekonomiczne, „planowa gospodarka towarowa”, polityka „państwo reguluje rynek, a rynek kieruje przedsiębiorstwami”, tworzony i doskonalony był socjalistyczny system gospodarki rynkowej. W ciągu ostatnich 40 lat reform i otwierania się, chińska gospodarka utrzymywała średnią roczną stopę wzrostu na poziomie ponad 9 proc. . W porównaniu z 1978 r. PKB (liczone na podstawie porównywalnych cen) wzrosło prawie 40-krotnie. Jest to trwały wpis w światową historię szybkiego wzrostu gospodarczego. Przewodniczący Xi Jinping powiedział: „Reformy i otwarcie to proces, który nigdy się nie kończy”. Kolejne pokolenia Chińczyków będą działać niestrudzenie nieustannie podnosząc je na nowy poziom.
Obustronnie korzystna współpraca pozostaje ważną częścią drogi socjalizmu o chińskiej charakterystyce.
Droga socjalizmu o chińskich cechach zawsze obejmuje zasady wzajemnego szacunku, równości, obopólnie korzystnej współpracy i wspólnego rozwoju oraz łączy interesy narodu chińskiego ze wspólnymi interesami ludzi wszystkich krajów. Chiny przez ponad 10 następujących po sobie lat odpowiadały za 30 proc. światowego wzrostu gospodarczego i przyczyniły się do redukcji ubóstwa na świecie o ponad 70 proc. . W obliczu globalnej epidemii COVID-19 Chiny dostarczyły pilnie potrzebnych materiałów do walki z epidemią do ponad 150 krajów i 13 organizacji międzynarodowych, m.in. 300 mln dawek szczepionek, ponad 280 mld masek, ponad 3,4 mld odzieży ochronnej oraz ponad 4 mld testów. Dążąc do budowy społeczności wspólnej przyszłości i osiągnąć wspólny rozwój, Chiny zaproponowały inicjatywę „Pas i Szlak”. W ciągu ostatnich siedmiu lat łączny wolumen handlu z krajami partnerskimi przekroczył 7,8 bln dolarów, a inwestycje bezpośrednie przekroczyły 110 mld dolarów, przynosząc liczne korzyści wielu europejskim firmom. Według raportu Banku Światowego, do 2030 r. dzięki inicjatywie „Pas i Szlak” 7,6 mln ludzi na całym świecie wydobędzie się ze skrajnego ubóstwa, a 32 mln ludzi z umiarkowanego ubóstwa. Droga socjalizmu o chińskiej charakterystyce jest historycznym i pragmatycznym wyborem dokonanym przez Chińczyków. Obejmuje ona długi czas, ma głębokie tło historyczne i wykazuje się potężną siłą napędową. Będziemy zatem niezmiennie trzymać się tej drogi. Warto pamiętać, że „istnieje wiele rzeczy, które się nie krzywdzą, drogi biegną równolegle i nie zwracają się przeciw sobie”. Chiny wspierają wszystkie kraje świata w ich wysiłkach czynionych dla poszukiwania ścieżki rozwoju, która odpowiada ich własnym uwarunkowaniom narodowym, w dzieleniu się wiedzą i dążeniu do wspólnego postępu, by na naszej planecie każdy mógł cieszyć się swoim indywidualnym pięknem, a ze wszystkich powstanie jedno, wspólne piękno!

Reforma i otwarcie Komunistycznej Partii Chin pomagają światu radzić sobie z wyzwaniami rozwojowymi

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) pomogła światu sprostać współczesnym wyzwaniom rozwojowym, powiedział Sylwester Szafarz, były konsul generalny RP w chińskim Szanghaju.

„Podczas mojej kadencji Konsula Generalnego Polski w Szanghaju wielokrotnie odwiedzałem tam miejsce pierwszego Kongresu Ludowego KPCh” – powiedział Szafarz w wywiadzie dla Agencji Xinhua, dodając, że kongres był „chwalebnym początkiem 100 lat temu”.
„Od czasu powstania w 1921 r. KPCh dokonała niezliczonych niezwykłych osiągnięć, z których najwybitniejszym jest reforma i otwarcie, które nadal przyczyniają się do wkładu Chin w stabilność i pomyślność światowej gospodarki” – powiedział.
Dodał, że KPCh, która będzie obchodzić swoje stulecie 1 lipca br., wciąż „idzie z duchem czasu i stale rozwija i aktualizuje politykę reform i otwarcia”. Szafarz pochwalił Chiny i CPC za dostarczenie światu szczepionek, materiałów antypandemicznych oraz doświadczeń z walki z COVID-19.
„Moim zdaniem to kontynuacja i najnowsze przejawy polityki reform i otwarcia” – powiedział.
„Ponadto, wola Chin do kontynuowania współpracy z innymi krajami w nieustannych wysiłkach na rzecz całkowitego pokonania pandemii COVID-19 jest przekonującym i jasnym świadectwem, że KPCh i chiński rząd naprawdę i w pełni rozumieją powagę globalnej sytuacji i są przygotowani do poprawy i przezwyciężenia kryzysu w jak największym stopniu i jak najszybciej” – powiedział.
Określając wysiłki KPCh w walce z pandemią jako „odważne zachowanie”, Szafarz powiedział, że „wcale mnie to nie zaskoczyło, ponieważ KPCh zawsze demonstrowała swoją odwagę i nieustraszonego ducha w całej swojej 100-letniej historii rozwoju”.
„Jednym słowem, uważam, że miano „bohaterska” jest najbardziej odpowiednim określeniem KPCh” – dodał Sylwester Szafarz.

Komunistyczna Partia Chin stała się najbardziej wpływową partią polityczną na świecie

Sylwester Szafarz, były Konsul Generalny RP, który przez kilka lat pracował w Szanghaju, posiada dogłębną wiedzę na temat Chin i Komunistycznej Partii Chin.

Powiedział on, że potencjał gospodarczy Chin oraz pozycja polityczna Komunistycznej Partii Chin w kraju i na świecie wynikają z trzech głównych czynników, a mianowicie: „pierwszym z nich jest posiadanie oryginalnego systemu polityczno – ideologicznego, który został wypracowany, udoskonalony i rozwinięty w wyniku niewyobrażalnych trudów, wyrzeczeń i chwalebnych zwycięstw; drugim czynnikiem jest bardzo udana i efektywna praktyczna realizacja różnych programów i poczynań politycznych, społecznych, gospodarczych i międzynarodowych oraz stabilność i pracowitość narodu ; zaś trzecim kluczowym czynnikiem jest nieprzerwane poparcie społeczne dla działalności partii i dla polityki rządu ChRL od 1949 roku do chwili obecnej – w interesach i dla dobra obywateli”.
S. Szafarz podkreślił również, iż przez ostatnie 100 lat, KPCh była i jest kierowana przez wybitnych, utalentowanych, odważnych, nowatorsko myślących i charyzmatycznych przywódców oraz zdecydowanych reformatorów najwyższego szczebla (z tzw. pięciu pokoleń przywódców). S. Szafarz jest pod silnym wrażeniem pozytywnego całokształtu dokonań partii i państwa chińskiego w minionym stuleciu, a w szczególności: zorganizowanie słynnego Długiego Marszu, wygranie wojny domowej, pokonanie japońskich agresorów i najeźdźców, proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej, zapewnienie pomyślnego rozwoju społeczno-gospodarczego, wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i sprowadzenie go do poziomu „zero” akurat w roku stulecia (to jest niezwykłe, wręcz spektakularne osiągnięcie), utworzenie silnego potencjału kosmicznego, uregulowanie sporów terytorialnych i rozwijanie konstruktywnych stosunków z sąsiadami, położenie nacisku na jakość, nowoczesność i innowacyjność w polityce wewnętrznej i zagranicznej, uniknięcie globalnej konfrontacji i promowanie pomyślnej współpracy ze wszystkimi krajami, organizacjami międzynarodowymi i, szczególnie, z wielkimi mocarstwami – w dążeniu do zbudowania nowego sprawiedliwego i pokojowego ładu międzynarodowego oraz wspólnej przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego, odgrywanie wiodącej roli i pomoc dla innych krajów w zwalczaniu zjawisk kryzysowych i pandemii, realizowanie oryginalnej koncepcji socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze i wiele innych”.
„Odwiedzałem kilkakrotnie miejsce/muzeum I Zjazdu Komunistycznej Partii Chin jako Konsul Generalny RP w Szanghaju. Właśnie tam nastąpił chwalebny początek długiego szlaku stulecia Komunistycznej Partii Chin. Od tego czasu, krok po kroku, partia przekształcała się w najsilniejszą, najbardziej wpływową i największą się siłę polityczną na świecie, liczącą dziś już ponad 90 milionów oddanych członków. W sumie, w ciągu minionych długich lat, jakie upłynęły od 1921 roku, KPCh zdobyła niezwykle bogate i różnorodne doświadczenia – w trosce o dobro Chińczyków i całej ludzkości”, stwierdził S. Szafarz.
„Dla mnie klucz do pomyślnej realizacji ww. epokowych zadań jest oczywisty: trafna teoria i praktyka rozwoju, humanizacja, czyli skupienie uwagi władz partyjnych i państwowych na potrzebach własnych obywateli i całej ludzkości – w duchu pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnie korzystnej współpracy. W tym rozumieniu – rozwój Chin (sławetny „China’s Rise”) nie jest jedynie rozwojem dla rozwoju, (swoistą „sztuką dla sztuki”) lecz procesem służącym obywatelom Chin i całej planety Ziemia. Stanowi to nadrzędny aspekt ww. socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze, która niewątpliwie nadchodzi. Życzę, aby była ona jeszcze pomyślniejsza od mijającego stulecia KPCh”, dodał Sylwester Szafarz.

Pierwsze sto lat

Kiedy studiowałem nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim niektórzy wykładowcy twierdzili, że kapitalizm jest już formacją schyłkową i niebawem doczekamy czasów kiedy „komunizm zwycięży”.

Takie prognozy w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku budziły niedowierzanie wielu studentów. Wtedy przecież zachodnie państwa kapitalistyczne udowodniły, że potrafią przezwyciężyć kolejny światowy kryzys, zwany „kryzysem naftowym”, a potem osiągały wzrost gospodarczy dzięki inwestycjom w rozwój nowych technologii.
Ich ówcześni ideologiczni i polityczni przeciwnicy – Związek Radziecki i państwa skupione w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – nie potrafili szybko i skutecznie zmodernizować swych gospodarek. Obciążonych dodatkowo wysokimi kosztami wyścigu zbrojeń pomiędzy USA i ZSRR.
Dlatego wówczas powszechnie wydawało się, że nie ma innego, bardziej skutecznego modelu rozwoju gospodarczego i społecznego niż kapitalistyczną gospodarka rynkowa oraz zachodni system demokracji parlamentarnej.
Chiny nie były wówczas uważane za atrakcyjny wzór do naśladowania. W tamtym czasie w Komunistycznej Partii Chin trwały spory o przywództwo po śmierci przewodniczącego Mao w 1976 roku i dyskusje o nowym programie rozwoju.
W Europie postrzegano Chińską Republikę Ludową jako lidera „Trzeciego Świata”. Państwo wielkie, o dużym potencjale rozwoju, ale nadal biedne i zacofanego technologicznie.
Chińczycy od tysięcy lat wzbogacali europejską cywilizację wieloma swymi wynalazkami. Były często zapożyczane i wykorzystywane przez nią. Na przełomie XIX i XX wieku, a zwłaszcza po upadu chińskiego cesarstwa w 1911 roku, chińscy reformatorzy zaczęli tworzyć pierwszą chińską republikę i kapitalistyczną gospodarkę.
Wtedy to oni zapożyczali zachodnie wzory aby szybko unowocześnić Chiny. Upodobnić chiński system polityczny i gospodarkę do dominujących wtedy na świecie zachodnich państw.
Inicjatorami takiej modernizacji byli zwykle chińscy absolwenci zachodnich uczelni. Dzięki nim pojawiły się w Chinach „zachodnie” ideologie, wśród nich marksizm.
Po Rewolucji Październikowej w Rosji marksizmem i wyrosłym z niego ruchem komunistycznym zainteresowali się radykalni chińscy intelektualiści, patriotyczni inteligenci i młodzież.
W efekcie w dniach 23-31 lipca 1921 roku obradował w Szanghaju Krajowy Kongres Założycielski Komunistycznej Partii Chin.
Początki były skromne. Partię powołało dwunastu delegatów reprezentujących marksistowskie organizacje z kilkunastu chińskich uprzemysłowionych miast.
Wsparcie dostali od powstałej w Moskwie Międzynarodówki Komunistycznej. Tam szybko dostrzeżono wielki, chiński potencjał rozwojowy. „Kwestia chińska” była potem tematem wieloletnich dyskusji i sporów w „Kominternie” oraz innych międzynarodówkach partii lewicowych.
Partia rekordzistka
Dzisiaj stuletnia historia i dorobek Komunistycznej Partii Chin to temat fascynujący politologów i wszystkich zainteresowanych tematyką polityczną.
Trudno bowiem znaleźć na świecie partię polityczną, która działa nieprzerwanie przez sto lat. Bez zmian swej nazwy, swych symboli. Częstą bowiem praktyką w systemach demokracji parlamentarnych są taktyczne zmiany nazw partii politycznych i ich symboli.
Czasem liderzy partyjni czynią tak aby uciec od odpowiedzialności za poczynione przez partię błędy. By na bazie starej stworzyć nową partię. I pod nową nazwą, z „czystym politycznym kontem” kontynuować działalność.
Komunistyczna Partia Chin nigdy takich politycznych gier nie stosowała i dlatego należy się jej szacunek.
W Europie podobnie długą, stuletnią tradycją mogą pochwalić się partie lewicowe działające w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji. Tam gdzie system demokracji parlamentarnej jest od lat ustabilizowany.
W Polsce, poza Polskim Stronnictwem Ludowym, nie ma partii politycznej, która mogłaby pochwalić się tak długim politycznym rodowodem jak partia chińskich komunistów.
W gronie światowych partii o wieloletnim rodowodzie, Komunistyczna Partia Chin może pochwalić się kolejnym, niezwykłym osiągnięciem. Nieprzerwanymi rządami państwem chińskim od 1949 roku.
To światowy polityczny rekord. Nie ma obecnie partii politycznej, która rządziłaby państwem nieprzerwanie przez 72 lata. Trudno też naleźć we współczesnej światowej historii partię, która może wykazać się dłuższym stażem nieprzerwanego zarządzania państwem od KPCh.
Ale nie tylko takimi „rekordami” może się KPCh dzisiaj poszczycić. Działalność każdej rządzącej partii politycznej oceniana jest przede wszystkim przez pryzmat rozwoju społecznego i gospodarczego zarządzanego przez nią państwa. Jej osiągnięć w czasie sprawowania władzy.
Chiński charakter
Komunistyczna Partia Chin zaczynała jako małą, kadrowa partia marksistowskich intelektualistów. Szybko jednak pozyskiwała swych członków i sympatyków. W 1927 roku została podstępnie zaatakowana przez nacjonalistów z Kuomintangu. Sprzyjające im wojska i bojówki wymordowały dziesiątki tysięcy członków i sympatyków KPCh.
Przez następne 22 lata KPCh i stworzona przez nią Robotniczo- Chłopska Armia Czerwona walczyła z armiami chińskich prowincjonalnych „warlordów”, wojskami nacjonalistów z Kuomintangu i japońskich okupantów.
Dzięki swej konsekwencji i determinacji KPCh zakończyła trwającą od ponad trzydziestu lat wojnę domową i zjednoczyła skłócone chińskie prowincje. Powołała Chińska Republika Ludową.
Powstała w 1949 roku ChRL była państwem zrujnowanym wojnami domowymi i japońską okupacją. Z zacofanym wiejskim społeczeństwem, często żyjącym jeszcze wedle feudalnych wzorów.
W ciągu siedemdziesięciu lat rządów KPCh ponad 800 milionów ludzi przestało żyć w stanie chronicznej biedy. W Chinach powstało nowoczesne, zamożne społeczeństwo.
Chiny przestały też być liderem biednego „Trzeciego Świata”. Powróciły do roli światowego lidera. Państwa współdecydującego o rozwoju naszego globu.
Stało się tak, bo chińscy komuniści dostosowali europejski marksizm do chińskich realiów. Do stale zmieniających się Chin i świata. Czerpiąc z marksistowskiego dorobku twórczo wzbogacili go o chińską kulturę polityczna. Spełniając tym wskazania samego Karola Marksa, który zawsze przestrzegał przed traktowaniem jego nauk jak skostniały, ”religijny” dogmat.
Podobnie rozwijała się KPCh. Zaczynała jako „europejska” instytucja polityczna, ale w trakcie swej działalności stale wzbogacała się o chińskie rozwiązania. Wyrosłe z chińskiej tradycji, uwzględniające chińską specyfikę.
Dzisiaj Komunistyczna Partia Chin ma własną, oryginalną strukturę organizacyjną. Posiada sformowany przez przewodniczącego Xi Jinpinga ambitny program wieloletniego rozwoju sięgający 2049 roku. Stulecia Chińskiej Republiki Ludowej.
Dzisiaj doświadczenia i dorobek KPCh analizowane są przez polityków i politologów na całym świecie. A niektóre z chińskich rozwiązań są kopiowane przez inne partie polityczne pragnące wprowadzić swe państwa na ścieżki szybkiego rozwoju.
Kiedy studiowałem nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim niektórzy wykładowcy twierdzili, że niebawem doczekamy czasów kiedy „komunizm zwycięży”. Dziś okazuje się, że jednak oni mili rację.
Czas pokazał, że „komunizm zwycięża”. Pod warunkiem, że jest to „komunizm” chiński.

100 lat Komunistycznej Partii Chin

W ciągu ostatniego stulecia KPCh rozrosła się z małej partii posiadającej mniej niż 60 członków do największej partii na świecie, liczącej obecnie ponad 91 milionów członków, prowadząc naród chiński do urzeczywistnienia ogromnego przeskoku – od wydźwignięcia i wzbogacenia się do zyskania siły i stworzenia „chińskiego cudu”, który zadziwia cały świat – mówi Piotrowi Gadzinowskiemu chargé d’affaires Ambasady Chin w Polsce Yao Dongye.

1 lipca przypada setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Rozumiem, że strona chińska będzie hucznie świętować rocznicę tego ważnego momentu w historii. Jak Pan sądzi, co jest głównym czynnikiem przez ostatnie stulecie przemiany Komunistycznej Partii Chin w ogromną partię liczącą ponad 91 milionów członków, która to partia nadal pozostaje żywotna i dynamiczna?
Sekretarz generalny Xi Jinping wskazuje, że „Komunistyczna Partia Chin, będąc największą partią polityczna na świecie, musi również na taką wyglądać”. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w liczbie członków Partii i wielkości samej organizacji, ale także w jej charakterze, obranych celach, ideałach i przekonaniach, jej woli, duchu i szerokich horyzontach. W ciągu ostatniego stulecia KPCh rozrosła się z małej partii posiadającej mniej niż 60 członków do największej partii na świecie, liczącej obecnie ponad 91 milionów członków, prowadząc naród chiński do urzeczywistnienia ogromnego przeskoku – od wydźwignięcia i wzbogacenia się do zyskania siły i stworzenia „chińskiego cudu”, który zadziwia cały świat. Myślę, że nie jest to zbieg okoliczności, ale rezultat zachowania przez Komunistyczną Partię Chin jej pierwotnego ducha oraz konsekwentnej realizacji jej misji.
Po pierwsze, pierwotna idea służenia ludziom pozostaje dalej aktualna. Na samym początku swojego istnienia KPCh za swój wyjściowy i nieustanny cel uczyniła pracę na rzecz zapewnienia szczęścia narodowi chińskiemu i jego odrodzenia. Zarówno w przeszłości, w okresach: rewolucji, budowy i reform, jak i obecnie – w zapobieganiu i kontrolowaniu epidemii oraz w walce z ubóstwem, KPCh zawsze robiła wszystko dla ludzi i silne ich wspierała. To jest właśnie ta ważna przyczyna, dla której KPCh cieszy się taką witalnością.
Po drugie, niezmienna pozostaje chęć do ciągłego uczenia się. Komunistyczna Partia Chin jest partią, która przywiązuje wielką wagę do nauki. Towarzysz Mao Zedong w odpowiedzi na „panikę związaną z kompetencjami członków partii” zaproponował ogólnopartyjny konkurs nauki. Sekretarz Generalny Xi Jinping zwrócił uwagę, że jeśli KPCh ma się rozwijać, to musi promować naukę. Ciągłe zdobywanie wiedzy jest bezcennym doświadczeniem KPCh, które pomaga w przezwyciężaniu trudności i łagodzeniu kryzysów, a także niewyczerpanym źródłem ciągłego postępu KPCh.
Po trzecie, niezmienna pozostaje odwaga do doskonalenia siebie. Najtrudniejszą do pokonania górą na świecie jest góra „własnego ja”. W ciągu ostatnich stu lat Komunistyczna Partia Chin posuwała się naprzód, ponieważ była w stanie badać siebie i dokonywać samoanalizy, a w każdym ważnym historycznym momencie – rewolucji, budowania, czy reform, poprzez doskonalenie siebie aktywnie korygowała swój kurs i działała na rzecz rozwoju najważniejszych kwestii. Jest to również najbardziej charakterystyczna cecha i największa zaleta KPCh.
Od czasu reform i otwarcia Chin kraj ten przeszedł radykalne zmiany i dokonał znaczących osiągnięć w zakresie rozwoju. Jakie siły, według Pana, były w stanie dokonać zmian w kraju liczącym pięć tysięcy lat historii i zamieszkałym przez jedną piątą ludności świata? Jaką rolę odegrała w tym Komunistyczna Partia Chin?
Zwykli ludzie w Chinach często mówią: „Bez Komunistycznej Partii Chin nie byłoby Nowych Chin”. Przez ponad 70 lat od powstania Chińskiej Republiki Ludowej na tym rozległym terytorium zaszły wielkie historyczne zmiany. Kraj przeszedł długą drogę od zamkniętego i zacofanego państwa do otwartych i postępowych Chin, ludzie z niedostatku zaczęli żyć w umiarkowanym dobrobycie, a gospodarka przeszła od stanu skrajnej biedy do stanu dostatku i siły, czego decydującym czynnikiem było właśnie przywództwo KPCh. Partia zawsze była skoncentrowana na ludziach, pochodziła z ludu, tam były jej korzenie, służyła mu. Partia reprezentuje podstawowe interesy jak największej liczby ludzi, przez co zdobywa serca i zdecydowane poparcie jak ogromnej rzeszy obywateli. To właśnie jest źródło siły Partii do przeprowadzania ludzi przez wszelkiego rodzaju przeciwności losu i niebezpieczeństwa. KPCh zawsze kładła nacisk na uwolnienie umysłu i poszukiwanie prawdy w oparciu o fakty, a nie kopiując z zagranicznych modeli. Podejmowała odważne próby i śmiałe przedsięwzięcia odwołując się do rzeczywistej sytuacji Chin, z powodzeniem badała drogę socjalizmu o chińskiej charakterystyce, która to ścieżka odpowiadała własnym warunkom narodowym kraju. Partia kierowała ogromnym statkiem o nazwie „Chiny”, który z powodzeniem przełamywał fale i posuwał się naprzód. Zawsze kładła nacisk na samodzielność i ciężką pracę, jednocząc i gromadząc majestatyczną siłę ponad miliarda Chińczyków, tworząc cud rozwoju rzadko spotykany na świecie i dokonując historycznych osiągnięć. Dziś wielki renesans narodu chińskiego ma przed sobą niespotykaną w historii świetlaną przyszłość.
Dane z wielu znanych międzynarodowych sondaży pokazują, że w Chinach występuje bardzo wysokie poparcie obywateli dla rządu, dlaczego Chińczycy tak bardzo ufają rządowi? Czy ma to związek z Komunistyczną Partią Chin jako partią rządzącą?
Myślę, że relacje między KPCh a narodem chińskim można najlepiej opisać, jako „uczucia, które łączą rybę wodę”. KPCh służy ludziom z całego serca i dzieli z nimi ten sam oddech, przeznaczenie i umysł. W ciągu stu lat od momentu jej założenia, Partia występowała naprzód, gdy naród chiński przeżywał wewnętrzne i zewnętrzne trudności, ciężko pracowała, gdy nowe Chiny wciąż czekały na swe odrodzenie, jak również z odwagą i determinacją przyjęła na siebie odpowiedzialność, gdy reformy i rozwój przechodziły przez burzliwe okresy, wszystko to, aby zapewnić narodowi chińskiemu dobrobyt. Jak mówi chińskie przysłowie: „Ani złoty, ani srebrny puchar nie dorównują dobremu słowu płynącemu z ust ludzi.” W przeszłości, podczas wojny rewolucyjnej, chińscy komuniści odcinali połowę swej kołdry, by podarować jej część zwykłym ludziom. Obecnie w okresie modernizacji i budowania, niezliczeni członkowie partii stoją czele walki z epidemią i ubóstwem, nie zważają na osobiste bezpieczeństwo i straty własne, ze wszystkich sił strzegą życia, zdrowia i interesów ludzi. To właśnie dlatego, że KPCh w swym sercu ma naród, że nieustanne podejmuje praktyczne działania dające ludziom poczucie spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa, naród chiński prawdziwie popiera KPCh i ufa rządowi pod przywództwem Partii. Myślę, że to właśnie jest serce ludu, to właśnie jest wybór ludzi i największa siła długoterminowych rządów KPCh.
Nie uszło mojej uwadze, że Chiny sformułowały czternasty plan pięcioletni, który zawiera propozycje budowy wszechstronnego, nowoczesnego państwa socjalistycznego. Jakie zmiany czekają Chiny w związku z wdrożeniem tego planu? Co będą one oznaczać dla reszty świata?
Dziękuję za zainteresowanie rozwojem Chin. Moim zdaniem, znaczenie czternastego planu pięcioletniego odzwierciedlają przede wszystkim cztery „nowości”. Po pierwsze, Chiny wchodzą w nowy etap rozwoju. Chiny rozpoczynają zupełnie nową podróż w kierunku stworzenia wszechstronnego i nowoczesnego państwa socjalistycznego, co jest kamieniem milowym w procesie rozwoju Chin. Po drugie, będą wdrażać nową koncepcję rozwoju. W czasie realizacji czternastego planu pięcioletniego, a nawet w dłuższym okresie, rozwój gospodarczy i społeczny Chin będzie opierał się na promocji wysokiej jakości rozwoju, z większym naciskiem na innowacje, koordynację, ekologię, otwartość i dzielenie się, tak aby owoce rozwoju przyniosły większe korzyści wszystkim. Po trzecie, zbudowanie nowego wzorca rozwoju, w którym cykl krajowy stanowi filar, a oba cykle wewnętrzny i międzynarodowy napędzają się wzajemnie tak, aby jeden drugiemu przynosił korzyści. Po czwarte, sprecyzowanie wymogów nowego rozwoju, to znaczy dokonanie bardziej oczywistego i znaczącego postępu w zapewnianiu wspólnego dobrobytu wszystkich ludzi, jako celu wizjonerskiego oraz ciągłe zwiększanie poczucia spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa ludzi.
Należy zauważyć, że Chiny zaproponowały nowy model rozwoju opartego na „podwójnym obiegu”. Jest to wybór proaktywny, mający na celu dostosowanie się do zmieniających się etapów rozwoju gospodarczego Chin i radzenie sobie z transformacjami w złożonym środowisku międzynarodowym. Przyjęcie obiegu krajowego za podstawę nie jest w żadnym wypadku działaniem nastawionym na zamknięcie lub ograniczenie powiązań gospodarczych ze światem. Jest raczej wyrazem otwartości, gdzie te dwa obiegi – krajowy i międzynarodowy, wzajemnie się wzmacniają. Gospodarka Chin jest już głęboko zintegrowana z gospodarką światową i za zamkniętymi drzwiami nie jest możliwy jej szybki rozwój, o czym świadczą doświadczenia chińskie w zakresie reform i otwarcia w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci.
Przewodniczący Xi Jinping powiedział: „Kiedy świat jest dobry, Chiny mogą być dobre. Kiedy Chiny są dobre, świat może być lepszy!” Jako druga, co do wielkości, gospodarka na świecie i największy kraj rozwijający się, Chiny od wielu lat z rzędu systematycznie i w największym stopniu przyczyniają się do światowego wzrostu gospodarczego. Wierzę, że wraz z realizacją czternastego planu pięcioletniego, struktura gospodarcza Chin będzie nadal optymalizowana, a Chiny wniosą nową witalność do gospodarki światowej i stworzą szersze możliwości rozwoju dla wszystkich krajów świata, a w tym i dla Polski.
W zachodnich mediach pojawiają się różne głosy i interpretacje chińskiej polityki zagranicznej, w tym oskarżenia o uprawianie „dyplomacji wilczych wojowników” i „dyplomacji szczepionkowej”, co Pan o tym sądzi? Czy Chiny naprawdę zamierzają konkurować ze Stanami Zjednoczonymi o dominację na świecie?
Nalepianie nam łatki uprawiania „dyplomacji wilczych wojowników” jest przejawem niezrozumienia chińskiej dyplomacji. Chiny zawsze prowadziły niezależną i pokojową politykę zagraniczną. Naszą tradycją dyplomatyczną nigdy nie była agresja, ale do chińskiego temperamentu nie należały również pokłony i służalczość. Kiedy inni przychodzą, by pod naszymi drzwiami popisywać się swoją potęgą, ingerować w nasze sprawy wewnętrzne i bez opamiętania rzucać obelgi i oszczerstwa pod naszym adresem, to nie możemy cofnąć się o krok, musimy stanąć we własnej obronie i stanowczo strzec naszych interesów narodowych i godności. Jest oczywiste, że pojęcie „dyplomacji wilczego wojownika” to w istocie kolejna wersja „teorii chińskiego zagrożenia”, kolejna „pułapką dyskursu”, której celem jest zmuszenie nas do nie oddawania uderzeń, nieodpowiadania na oszczerstwa i do porzucenia walki.
Jeśli chodzi o Pańskie pytanie dotyczące „dyplomacji szczepionkowej” to, niektórzy podnoszą, że Chiny próbują wykorzystać eksport szczepionek do rozszerzenia swoich wpływów geopolitycznych, co jest bardzo marnym argumentem. Chiny zawsze podkreślały, że szczepionki są przede wszystkim dobrem publicznym, dlatego objęły wiodącą rolę w działaniach na rzecz uzyskania szczepionek, będących globalnym dobrem publicznym oraz poprawy dostępności i przystępności cenowej tych preparatów w krajach rozwijających się. Chiny jak powiedziały tak zrobiły, a nawet zrobiły jeszcze więcej. Do tej pory Chiny dostarczyły społeczności międzynarodowej ponad 350 milionów dawek szczepionek, w tym w ramach pomocy szczepionkowej – do ponad 80 krajów i w ramach eksportu – do ponad 40 krajów.
Cywilizacja chińska jest oddana ideom pokoju i poprawiania ludzkiego losu, dobrosąsiedzkich stosunków oraz spokoju na świecie. Na przestrzeni dziejów Chińczycy odbyły siedem wielkich morskich podróży na Zachód, ale nigdy nie zastraszały innych swą siłą, nie zajęły również ani centymetra ziemi obcego kraju. Zamiast tego zasiały po drodze ziarna pokoju i przyjaźni. W chińskich żyłach nie płynie krew tyranów i wojennych watażków. W epoce nowożytnej, po trudnych doświadczeniach częstych wojen i cierpień ludzkich, naród chiński stał się bardziej świadomy wartości pokoju. Patrząc wstecz na uprzemysłowienie Chin w ciągu zaledwie kilku dekad, możemy zauważyć, że Chiny nie podążały przetartą przez niektóre kraje ścieżką agresji i ekspansji, aby osiągnąć swój wzrost. Zerwały z tradycyjnym modelem wielkiego mocarstwa, tj.: „silny kraj musi być hegemonem” i poświęciły się poszukiwaniu nowej drogi do osiągnięcia rozwoju i odrodzenia narodowego w sposób pokojowy, zapewniając ludzkości nowy wybór pozwalający na modernizację.
W odniesieniu do stosunków chińsko-amerykańskich, Radca Stanu i Minister Spraw Zagranicznych Wang Yi zaznaczył, że różnice czy sprzeczności między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie są sporem o władzę, status czy system społeczny, ale raczej o to, czy trzymać się multilateralizmu czy unilateralizmu i czy opowiadać się za współpracą, z której wszyscy czerpać będą korzyści, czy grą o sumie zerowej. Jako światowe mocarstwo Stany Zjednoczone powinny przyjąć bardziej tolerancyjną postawę wobec rozwoju innych krajów, powinny być bardziej świadome, że obywatele innych krajów mają takie samo prawo do dobrego życia jak Amerykanie. Mocno wierzymy, że harmonia i wzajemne korzyści to idee łączące drogi, którymi podążają Chiny i Stany Zjednoczone, i że w końcu nadejdzie dzień wspólnego rozwoju ludzkości. Chiny są gotowe do współpracy ze wszystkimi krajami świata w celu stworzenia dla ludzkości wspólnej przyszłości, której orędownikiem jest Przewodniczący Xi Jinping.