14 kwietnia 2024

loader

Tag: raport

Gospodarka 48 godzin

Po Sylwestrze Zakażeń Jak pokazały dane z trzeciego tygodnia stycznia, województwo małopolskie znalazło się na pierwszym miejscu w naszym kraju, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń w poprzednim tygodniu, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. To rezultat ostatniego „Sylwestra Marzeń” w Zakopanem. Niestety, marzenia o pokonaniu koronawirusa…

Co nagle, to po diable?

Rządy „zjednoczonej prawicy” doprowadziły do tego, że sądy w naszym kraju pracują coraz wolniej. W Polsce wydłuża się czas rozpoznawania spraw w sądach. Takie są efekty „reformy” wymiaru sprawiedliwości, wprowadzanej jakoby pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. W rzeczywistości nie ma tu mowy o jakimkolwiek reformowaniu (czyli…

Pod rządami PiS pogarszają się warunki życia dzieci

W światowym rankingu jakości życia dzieci Polska spadła o cztery miejsca w ciągu jednego roku. Pojawiło się na przykład zjawisko niedożywienia dzieci. Amerykańska organizacja pozarządowa Chrońmy Dzieci (Save the Children Federation) działająca od ponad 100 lat, publikuje od pewnego czasu co roku Global…

Mniejszości seksualne służą gospodarce

Sposób na bogactwo: poprawa praw i ochrony osób LGBT+ tylko o 10 proc. da wzrost produktu krajowego brutto o co najmniej 3100 euro na każdego Polaka. Raport organizacji Koalicja Open For Business wskazuje, że uwzględnianie sytuacji i potrzeb osób LGBT+ (ten plus oznacza tzw. osoby interpłciowe,…

Inflacja może być wyższa

Należy podchodzić z dużą ostrożnością do projekcji dynamiki inflacji przedstawionej w raporcie Narodowego Banku Polskiego. Marcowy raport o inflacji opublikowany przez Narodowy Bank Polski pokazuje wyraźnie, że z okresu pandemii będziemy wychodzili z wyższą niż wcześniej oczekiwano inflacją. Inflacja będzie kształtowała się powyżej…

Czy nasz kraj wyjdzie z kryzysu?

Rządzący nie mają programu gospodarczego, który pozwoli Polsce rozwijać się w takim tempie, żeby spłacać zadłużenie i budować trwałe podstawy wzrostu. Polska znalazła się na rozdrożu. Dotychczasowy model wzrostu polegający na imitacji krajów wyżej rozwiniętych wyczerpuje się. Nie jesteśmy w stanie dłużej utrzymywać przewagi…

Kraj niskich zarobków

Z obliczeń GUS wynika, że kompletnie nieprawdziwe były szacunki, mówiące, że z powodu zniesienia limitu trzydziestokrotności składek płaconych na ZUS, ucierpiałoby finansowo aż 370 tys. Polaków. Połowa zatrudnionych Polaków zarabia niespełna 3200 zł miesięcznie na rękę – wynika z szacunków Bankier.pl na podstawie najnowszych danych Głównego…

Witajcie w ciężkich czasach

Od trzech lat nasz kraj spada coraz niżej w światowym rankingu postępu społecznego. Kilka dni temu, 18 września, został opublikowany jak co roku, raport grupy badawczej sporządzony we współpracy z Deloitte, poświęcony postępowi społecznemu, oraz towarzyszący mu ranking 2019. Polska zajęła w nim 33.…

Już sami zaczęli się kontrolować

Marian Banaś, zaufany działacz prawicy, został prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Karierę publiczną zaczął od doradzania ministrowi spraw wewnętrznych Antoniemu Macierewiczowi w rządzie Jana Olszewskiego. Marian Banaś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego sprzed czterdziestu lat. Potem ukończył…

Są jeszcze sędziowie…

PiS-owska władza jest konsekwentna. Działalność w obronie Konstytucji i zasad trójpodziału władzy nie może pozostać bez kary. W 2017 r. w Polsce w ramach pakietu zmian prawnych dotyczących sądownictwa stworzono system dyscyplinarny, który miał zapewnić podporządkowanie sędziów woli politycznej. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”…