23 września 2023

loader

Tag: uchwała

Gospodarka 48 godzin

Wszczęcie nie musi przerwać Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął 24 maja rozbieżności orzecznicze dotyczące zakresu kontroli sądowej decyzji podatkowych. NSA stwierdził, że sądy administracyjne mają prawo badania prawidłowości zastosowania przez organy podatkowe przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi…

Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Nauk Humanistycznych

Uczestnicy Nadzwyczajnego Kongresu Nauk Humanistycznych wyrażają sprzeciw wobec przepisów wykonawczych do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” prowadzących do marginalizacji nauk humanistycznych. Zdecydowanych zmian wymagają rozporządzenia dotyczące: 1. Wskaźników kosztochłonności badań naukowych. Kategorycznie domagamy się zmiany rozporządzenia zagrażającego…

Nie ma Róży bez kolców

Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zamościu podjęła uchwałę w sprawie tablicy upamiętniającą postać Róży Luksemburg. – Stojąc na stanowisku, iż całokształt tzw. polityki historycznej prawicy nacjonalistyczno-konserwatywnej wyrządza niepowetowane szkody społeczeństwu i Państwu, w podjętej uchwale Rada Miejska SLD ogranicza się…