28 maja 2024

loader

Autor: Andrzej Leszyk

Andrzej Leszyk

Gospodarka 48 godzin

Samorządy do raportu Gminy i powiaty w Polsce, zgodnie z prawem, obowiązane są do sporządzania rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. To PiS-owski pomysł, zmierzający do utrudnienia życia samorządom. Raport ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego tzn. wójta, starosty, marszałka, realizację lokalnych programów i strategii,…

Wojny nie służą gospodarce

Dostawcy uzbrojenia oczywiście zarabiają krocie, ale świat jako całość wyłącznie traci. Niestety, straty Rosji są wciąż za małe. Gdyby w latach 1970-2014 nie było konfliktów zbrojnych, światowa gospodarka byłaby teraz o około 12 proc. większa. Oprócz trwałego obniżenia produktywności, wojny uderzają też w bezpośrednie inwestycje…

Ochrona ochroną, ale kupujmy rozważnie

Nie ma już książek życzeń i zażaleń, lecz system ochrony konsumentów w Polsce działa podobno dosyć sprawnie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował swą ubiegłoroczną działalność. Wydał 988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów i nałożył prawie pół miliarda złotych kar (zapłaconych w minimalnym stopniu…

Gospodarka 48 godzin

Szybki marsz stóp Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego o 0,50 pkt proc., czyli do poziomu 2,75 proc. Wysokość pozostałych stóp jest następująca: stopa lombardowa 3,25 proc., depozytowa 2,25 proc., redyskontowa weksli 2,80 proc., dyskontowa weksli 2,85 proc. Uzasadniając nieprzerwany…

Bieda zagląda w oczy

Rząd powinien przedstawić naprawdę skuteczne rozwiązania, chroniące polskie rodziny przed wzrostem cen. Główny Urząd Statystyczny poinformował, iż inflacja za marzec 2022 r. osiągnęła poziom 10,9 procent. – Oczekujemy, że rząd ma plan na ochronę polskich rodzin, pracowników i emerytów przed skutkami najwyższej od 22 lat inflacji –…

Bez pieniędzy trudno pomagać

Przedstawiciele samorządów wskazują, że wojewodowie nie przekazali im odpowiednich środków na rekompensaty za pomoc uchodźcom. Polskie hotele przyjęły dziesiątki tysięcy osób, które przyjechały z ogarniętej wojną Ukrainy. Często do placówek kierowały je sztaby kryzysowe, zawiązywane w całym kraju. Wraz z prośbami o przyjęcie uchodźców szły zapewnienia,…

Sędziami teraz będziem my

Decyzje Trybunału pani Przyłębskiej są podobne do działań władz Rosji, które też chcą pozbawić obywateli ochrony przysługującej im dzięki Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał Konstytucyjny kierowany przez magister Julię Przyłębską wydał dwa rozstrzygnięcia odnoszące się do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.…

Gospodarka 48 godzin

Poczekają na pracę Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała imigrację obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Sytuacja ta oznacza konieczność dostosowania przepisów regulujących rynek pracy do obecnej sytuacji. Niestety obecnie dostęp do zawodów regulowanych jest dla obywateli Ukrainy bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy.…

Jak agresja Rosji wpływa na gospodarkę

Zakłócenia w dostawach i wymianie handlowej, rosnąca inflacja, spadek wartości złotego – to wszystko hamuje wzrost polskiego PKB. Wraz z inwazją Rosji na UAkrainę sytuacja gospodarcza Polski się skomplikowała, a jej prognozowanie stało się o wiele trudniejsze. Konflikt ten będzie wpływał negatywnie…

Sekundy przeliczane na pieniądze

Każdy incydent dobrze robi widowisku i sprawia, że oglądalność rośnie, a czas reklamowy staje się droższy. Jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie show-biznesu w ciągu ostatniego tygodnia zdecydowanie było rozdanie Oscarów 2022. Instytut Monitorowania Mediów informuje, że tzw. ekwiwalent reklamowy (AVE) materiałów…