2 grudnia 2023

loader

Gospodarka 48 godzin

Pierwszy i jedyny

Najnowszą rosyjską inwestycją jest otwarta dopiero co, bo w 2021 r. fabryka wełny mineralnej Technonicol w Wykrotach w woj. dolnośląskim. Co więcej, jest to pierwszy i jedyny rosyjski zakład przemysłowy zbudowany od podstaw na polskiej ziemi od ponad 20 lat – zwraca uwagę Business Insider. Grupa Technonicol działa na rynku materiałów budowlanych od 1992 r. W jej skład wchodzi 57 zakładów produkcyjnych w siedmiu krajach. Fabryka w Wykrotach to pierwszy zakład Technonicolu w Polsce i jedna z największych inwestycji w historii spółki. Inwestycja kosztowała około 290 mln zł. Technonicol zaplanował także kolejną inwestycję w Wykrotach. Drugie przedsiębiorstwo miałoby produkować materiały stosowane w systemach izolacji dachów, fundamentów, garaży podziemnych czy basenów. Jego uruchomienie planowano na 2023 r, ale nie wiadomo, czy w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę i sankcji nakładanych na Rosję, ten plan pozostaje realny.

 

USA wyprzedziły Europę

Styczniowa inflacja sięgnęła w USA 7,5 proc. rok do roku. W strefie euro inflacja netto wyniosła 2,3 proc. r/r). Produkt krajowy brutto w USA dawno już przekroczył przedpandemiczny poziom, zbliżając się w IV kwartale do trendu sprzed pandemii. Pierwszy kwartał 2022 r. zaczął się przy tym znakomicie – w styczniu bazowa sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 4,8 proc. miesiąc do miesiąca, a produkcja przemysłowa o 1,4 proc.  Tymczasem w strefie euro PKB osiągnął przedpandemiczny poziom dopiero w poprzednim kwartale, a w Niemczech brakuje do tego jeszcze 1,5 proc. – zwraca uwagę główny  ekonomista PZU Paweł Durjasz. Dlatego też amerykański Fed w lutym (jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę) ogłosił, że warunki do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych zostały już spełnione.

 

Czy będą wciąż ciąć?

Ekolodzy, loklani mieszkańcy i samorządy protestują przeciw wycince Lasu Młochowskiego pod Warszawą. Trwa zbieranie podpisów pod petycją „Las Młochowski dla ludzi, nie dla tartaków”, w której postuluje się zaprzestanie pozyskiwania drewna w celach gospodarczych przez Lasy Państwowe. Lasy Państwowe tną jednak dalej, co trwa już od kilku lat. Lokalni aktywiści chcą całkowitego wyłączenia Lasu Młochowskiego z funkcji gospodarczych. Las Młochowski należy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i ma status lasu ochronnego – pełni funkcje związane z ochroną gruntów, wód czy infrastruktury. Plan cięć na kolejne lata zaniepokoił mieszkańców, którzy zwracają uwagę, że część z prac zaplanowano bardzo blisko rezerwatu Zaborów, gdzie gniazdują dudki, dzięcioły czarne i zielone oraz rosną lilia złotogłów oraz gnieźnik leśny – czyli występują tam gatunki roślin i ptaków prawnie chronione – wskazuje Inicjatywa  Las   Młochowski. Także trzy z okolicznych samorządów gminnych: Nadarzyna, Podkowy Leśnej i Brwinowa, podzielają poglądy aktywistów i sprzeciwiają się   masowej   wycince   drzew   w   Lesie   Młochowskim. „W czasie tak szybko zmieniającego się klimatu, postępującej suszy i zanikania gatunków tym bardziej należy chronić lasy zbliżone do naturalnych” – podkreśla w uchwale np. Rada Gminy Nadarzyn.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

W gospodarce może się dużo zmienić

Następny

Realną pomocą będzie umorzenie długu