Jaja wychodzą z klatek

Jedna z największych firm świadczących usługi cateringowe, ISS World, podjęła globalne zobowiązanie wycofania z serwowanych potraw jaj i surowców jajecznych pochodzących z hodowli klatkowej. Do 2025 roku zmiany zostaną wprowadzone w ponad 65 krajach.

Decyzję o wycofaniu jaj z chowu klatkowego podjęło już w sumie ponad 120 firm. Według danych Stowarzyszenia Otwarte Klatki, organizatora kampanii „Jak one to znoszą”, większość wprowadzanych przez firmy polityk dobrostanu kur niosek zakłada wycofanie jaj klatkowych do 2025 roku. Do tej pory 4 specjalizujące się w cateringu firmy operujące na gruncie polskim podpisały podobne zobowiązanie: Compass Group, SODEXO, Impel Catering i Optidiet.
ISS jest liderem na rynku globalnym w zakresie dostarczania usług gastronomicznych zarówno firmom prywatnym jak i organizacjom z sektora publicznego. Firma zobowiązała się, że do 2025 roku posiłki serwowane milionom ludzi na całym świecie będą pozbawione jaj całych pochodzenia klatkowego i ich składników (proszku jajecznego czy masy jajowej).
Firma ISS World wyraziła swoje zaangażowanie w ścisłą współpracę z producentami kurcząt i jaj w celu zmniejszenia zagęszczenia hodowli, poprawy warunków życia zwierząt i wspierania rozwoju takich technik hodowli, transportu i uboju, aby zoptymalizować dobrostan zwierząt.
ISS World zaangażowane jest w inicjatywę ONZ Global Compact, a także współpracuje z organizacjami pozarządowymi, takimi jak te zrzeszone w ramach globalnej koalicji Open Wing Alliance, by promować lepsze warunki hodowli zwierząt, a także pozyskiwanie produktów pochodzących z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury w sposób etyczny i zrównoważony.
Joseph Nazareth, szef Grupy HSEQ & CR, powiedział: „ISS wierzy w prowadzenie działalności w sposób zrównoważony. Zrównoważony rozwój jest podstawą przyszłego wzrostu i naszym celem jest dawanie przykładu całej branży. Chcemy wywierać pozytywny wpływ na rynek, co jest szczególnie ważne ze względu na globalną skalę naszego działania. Poprawa dobrostanu i hodowli zwierząt w ramach naszego łańcucha dostaw to cel kluczowy dla ISS. Dokonaliśmy znacznego postępu w tej dziedzinie i teraz zdecydowaliśmy się na kolejny krok”.
– Bardzo cieszymy się z decyzji grupy ISS o wyeliminowaniu jaj pochodzenia klatkowego z łańcucha dostaw na całym świecie. Mocne stanowisko tak dużej firmy oznacza ogromne zmiany dla zwierząt, a także pokazanie kierunku tym firmom, które jeszcze się na ten krok nie zdecydowały – komentuje Marta Jarosiewicz, koordynatorka kampanii biznesowych ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Wycofywanie jaj „trójek” trudno już nazwać trendem – jest to powszechnie podejmowany krok, nie tylko przez producentów żywności, gastronomię czy sieci sklepów, ale też samych producentów jaj. – dodaje.
Decyzje tego rodzaju są efektem m.in. rozmów z przedstawicielami organizacji działających na rzecz zwierząt hodowlanych, zrzeszonych w koalicji Open Wing Alliance, w tym Stowarzyszenia Otwarte Klatki oraz Fundacji Alberta Schweitzera.