24 stycznia 2023

loader

Kobietom lekko nie będzie

Na okoliczność 8 marca przetoczyła się dyskusja na temat nierównouprawnienia kobiet. Niższe zarobki, niższa aktywność zawodowa, mniejszy udział w zarządzaniu, itp.

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Wystarczy spojrzeć jak te sprawy wyglądają na świecie i od razu widać, że kobiety są równorzędnie traktowane w społeczeństwach, gdzie rządzą partie centrowe i lewicowe – generalizując oczywiście. W krajach konserwatywnych, z dużym wpływem kościoła, są spychane na pobocze. Polska obecnie jest takim krajem i aż dziw bierze, że rola kobiet i tak powoli jest coraz większa. Nie wszystko może stracone.

Zdecydowana większość obywateli, w tym także kobiet, głosuje na skrajną prawicę i centroprawicę. Nie można oczekiwać, że ci politycy, promujący tradycyjny model rodziny i wyznaczający kobiecie miejsce w kuchni i przy dzieciach, będą promowali ich emancypację. Głosujące na prawicę kobiety, choć mniej licznie niż mężczyźni, akceptują taki status. Skoro jesteśmy społeczeństwem konserwatywnym i pod wpływem wstecznego kościoła, to kobietom nadal lekko nie będzie.

Zaściankowi politycy to symbol naszego kraju. Niech kobiety głosując na nich nie liczą, że szybko zmieni się ich status społeczny. Nadzieja w młodym pokoleniu, które obecna władza, wszelkimi sposobami, chce ogłupić i uczynić posłusznym swojej i Kościoła woli. Jak to im się uda – kobiety nadal będą dodatkiem do męskiego świata.

Czesław Cyrul

Poprzedni

Kruszące wiertło w służbie Polsce

Następny

Dowa: tysiącletnia tradycja pasterska

Zostaw komentarz