Nasi kandydaci

Odpowiadając na pytania naszych Czytelników informujemy, że:
Piotr Kusznieruk, lider podlaskiego SLD i wydawca naszej „Trybuny”, kandyduje do Sejmu RP z listy Lewicy, z drugiego miejsca na liście w Białymstoku.
Piotr Gadzinowski, redaktor naczelny „Trybuny”, będzie kandydował do Sejmu RP z tej samej listy w mieście stołecznym Warszawie. Zapewne z ostatniego miejsca na liście.
Prosimy o przekazanie tej informacji sympatykom lewicy w naszym kraju.
Będziemy też was informować o innych autorach „Trybuny” kandydujących w najbliższych wyborach parlamentarnych.