24 stycznia 2023

loader

Poseł Lewicy upomina się o DPS-y

Przedstawiamy sejmowe wystąpienie posła Roberta Obaza, który w imieniu klubu Lewicy zadał pytania i zwracał uwagę na alarmującą sytuację w Domach Pomocy Społecznej. Przedstawiamy również apel posła Obaza do marszałek Sejmu o utworzenie podkomisji do spraw sytuacji w domach opieki społecznej w czasie epidemii wirusa Covid-19.

Pani Marszałek, Wysoka Izba, Panie Premierze

Nawiązując do wczorajszych wystąpień, gdzie raz po raz w różny sposób z tego miejsca politycy PiS akcentowali że miarą cywilizacji — miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury — jest jej stosunek do życia. Pytam Państwa między innymi o niepełnosprawnych, starszych i schorowanych pensjonariuszy DPS w Niedabylu, Tomczycach czy Skarżysku-Kamiennej. Pytam, bo prawem opozycji jest dziś pytać co rząd zrobił dla tych najsłabszych, często pozbawionych nie tylko zdrowia, ale też godności na jaką zasługuje każdy z nas!

Ostatnie informacje z Ministerstwa Zdrowia o rosnącej liczby zarażonych pensjonariuszy domów pomocy społecznej stawiają pod znakiem zapytania ich los, bezpieczeństwo, a nade wszystko zdrowie!
DPSy nie są zakładami opieki zdrowotnej dlatego też nie mogą skorzystać z zasobów posiadanych przez Agencje Rezerw Materiałowych nie tak dawno kontrolowanych przez posłów Lewicy!

W związku z tym pytamy:

Czy Ministerstwo Zdrowia podjęło działania służące włączeniu DPS-ów w katalog podmiotów objętych art. 46a pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Jakie działania zainicjowały Inspektoraty Sanitarne i Wojewodowie w zakresie profilaktyki, rozpoznawania objawów u pensjonariuszy i wdrożenia zabezpieczeń dezynfekcyjnych? Czy podjęto działania w celu wyposażenia tych placówek w wystarczającą ilość środków ochrony osobistej?

Jakie działania zainicjowano by mieszkańcy zgłaszający objawy mogące świadczyć o zarażeniu wirusem byli poddawani izolacji, oraz czy izolacja ma miejsce w obrębie placówki w której przebywają pensjonariusze, czy też szpitalnych?

Jakie działania zostały zainicjowane by w placówkach były opracowane i wdrożone procedury na okoliczność wysokiego stopnia absencji wśród personelu placówki?

Co zrobiły Wojewódzkie Inspektoraty Sanitarne lub wojewodowie aby personel w DPS był traktowany jak personel medyczny i poddawany systematycznie testom?

Wnoszę też o pilne zwołanie Komisji Polityki Senioralnej i powołanie podkomisji nadzwyczajnej ds. sytuacji Domów Pomocy Społecznej.
***

Szanowna Pani Marszałek!

Od kilku tygodni zmagamy się na terenie całego kraju ze stanem epidemii. Ostatnie informacje z Ministerstwa Zdrowia dotyczące rosnącej liczby zarażonych pensjonariuszy domów pomocy społecznej stawiają pod znakiem zapytania ich los i bezpieczeństwo. W tej chwili wykryto wirusa SARS Covid-19 już w 15 DPS-ach na terenie Polski. Warto przypomnieć, że placówki te nie są zakładami opieki zdrowotnej mimo to ich mieszkańcy w przeważającej ilości są osobami starszymi i schorowanymi które na co dzień korzystają z pomocy medycznej. Biorąc pod uwagę szczególny charakter tych placówek zwracam się do Pani jako Marszałka Sejmu RP o zwołanie posiedzenia komisji i zgodnie z art. 165 pkt.1 Regulaminu Sejmu o powołanie podkomisji nadzwyczajnej ds. Sytuacji Domów Pomocy Społecznej w czasie trwania pandemii wirusa SARS Covid-19.

Zakresem funkcjonowania podkomisji będzie badanie zainicjowanych działań przez Wojewódzkie Inspektoraty Sanitarne oraz wojewodów co do:

Wdrożenia profilaktyki w DPS-ach
Przygotowania personelu zatrudnionego w DPS-ach, co do rozpoznawania objawów zakażenia wirusem SARA Cov-19
Zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia dezynfekcyjnego w placówkach dla personelu i ich mieszkańców.
Zapewnieniu odpowiednich warunków izolacji mieszkańców w przypadku stwierdzonych zachorowań
Nadzorowania opracowanych i wdrożonych procedur na okoliczność wysokiego stopnia zachorowań/absencji wśród personelu placówek jakimi są domy pomocy społecznej
Innych spraw i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek jakimi są domy opieki społecznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich pensjonariuszom.

Liczę, na Pani przychylność w tej ważnej społecznie sprawie. Także oddaje się do dyspozycji jako poseł, który wychodząc z inicjatywą powołania podkomisji jest gotowy stanąć na jej czele do momentu zakończenia kryzysu epidemicznego na terenie kraju.

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Samozaoranie

Następny

Kazimierz Zarzycki nie żyje

Zostaw komentarz