Pożegnanie Grzegorza Ilki

W dniu 16 marca zmarł w Warszawie
Towarzysz Grzegorz Ilka

Ideowy socjalista.

Przed 1989 r. związany z lewicową opozycją antykomunistyczną; m.in. drukarz i redaktor prasy niezależnej – „Robotnika”, współzałożyciel i działacz „Ruchu Wolność i Pokój”. Zaangażowany w odrodzenie Polskiej Partii Socjalistycznej, aktywny na różnych szczeblach działalności parytyjnej. Od 1996 do 1997 rzecznik prasowy Jolanty Banach, Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet. Od 1997 do 2014 sekretarz prasowy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Współzałożyciel, w 1999 i do 2014 przewodniczący, a od 2014 wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Publicysta „Trybuny”

Odznaczony za Zasługi dla Ochrony Pracy i Krzyżem Wolności i Solidarność.

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje

członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej

Grzegorza Ilkę znałam „pośrednio” – współpracował z moimi znajomymi z OPZZ. Osobiście poznaliśmy się półtora roku temu, kiedy zaczęłam pracę w „Trybunie”. Widywaliśmy się na lewicowych wydarzeniach, debatach w Strefie Wolnego Słowa. Jego zasługi w walce o prawa pracownicze i prawa człowieka są nie do przecenienia. Grzegorz do ostatnich dni swojego życia marzył o odrodzeniu świetności Polskiej Partii Socjalistycznej. Pisał celne, zjadliwe teksty, w których punktował błędy rządzących i nieporadność opozycji. Szukał trzeciej drogi. Był pełen buntu na rzeczywistość, takim go wszyscy zapamiętamy. Na tych łamach będzie brakowało Twoich felietonów, Towarzyszu, nieś czerwony sztandar gdziekolwiek teraz jesteś.

Weronika Ksiażek