3 lipca 2022

loader

Rolnicy piszą do premiera

CD 42 2.04.2002 Wies fot.Witold Rozbicki

Szanowny Panie Premierze!

My, rolnicy i mieszkańcy regionów wschodniej Polski, uczestnicy roboczego spotkania w gminie Rossosz, pow. Biała Podlaska, sprzeciwiamy się stosowanym przez Rząd praktykom decydowania o wsi bez jej wiedzy i zgody.

Nikt nas nie zapytał o zdanie gdy powstawał Krajowy Plan Odbudowy, gdy bez nas decydowano o podziale środków na odbudowę kraju i gospodarki po pandemii Covid-19.

Pytamy konkretnie: Jaka suma w ramach KPO jest przeznaczona na rolnictwo, a jaka na obszary wiejskie?

Nasza rolnicza organizacja 27 lutego 202o roku, przedstawiła Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panu Krzysztofowi Ardanowskiemu potrzebę pilnego przyjęcia ,,Ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym”.

Mowa o ustawie regulującej relacje rolnik – państwo w sferze ustrojowej, prawnej i ekonomiczne j, oraz po raz pierwszy określającej prawa i obowiązki rolnika i gospodarstwa rodzinnego wobec Państwa.

Tymczasem słyszymy medialne przechwałki o dobiegających końca pracach Rządu i Ministra Rolnictwa nad wymienioną ustawą, która pod wzgtędem treści i zakresu regulacji zasługuję na słowo ,,FARSA’’. Będzie to kolejny gniot prawny, powstający z pominięciem nas rolników i mieszkańców wsi. Apelujemy o powstrzymanie tych prac i rozpoczęcia ich od szerokich konsultacji społecznych nt. jej założeń i celów, jakie ma uzyskać.

Pański Rząd traktuję społeczność wiejską tak samo, jak Jego poprzednicy,
tj. bez dialogu władzy ze wsią. pańskie osobiste wizyty i spotkania nie mogą i nie zastępują ustawowo określonego dialogu.A spraw nierozwiązanych nie ubywa, a przybywa.

Dla przykładu – uszczelnienie KRUS, definicja aktywnego rolnika, własność państwowa w rolnictwie . Powołana przez Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela – Rada dialogu w rolnictwie – jest nadal martwa.

Dlatego prosimy o odpowledź na pytanie: czy pański Rząd jest zainteresowany uregulowaniem na poziomie ustawowym dialogiem Rządu ze wsią i rotnictwem?

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Rodzina nie cieszy, gdy jest…

Następny

Wyrazy współczucia…

Zostaw komentarz