25 stycznia 2023

loader

BRICS

28/06/2019 Reunião Informal do BRICS

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 – to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji).

Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021. Jak zwykle, na Konferencji głoś zabrali przywódcy wszystkich 5 państw należących do BRICS. A oto najważniejsze stwierdzenia zawarte w ich przemówieniach:
Narendra Modi: BRICS stał się wpływowym (liczącym się) głosem występującym w imieniu krajów rozwijających się (emerging countries) w świecie, ale powinien być on jeszcze bardziej wydajny (productive) w następnych 15 latach. Szczególnie ważne znaczenie ma współdziałanie państw członkowskich w ramach realizacji „BRICS Counter-Terrorism Action Plan” oraz ich wspólne stanowisko dot. wielobiegunowości (multilateralizmu) we stosunkach międzynarodowych;
Xi Jinping: zawarł w swoim przemówieniu wiele doniosłych propozycji dla dalszych działań BRICS, a mianowicie: promowanie rzeczywistego multilateralizmu, umacnianie globalnej solidarności w walce przeciwko Covid-19, umacnianie otwartości i wzrostu gospodarczego w oparciu o innowacje oraz promowanie wspólnego rozwoju, Bardziej konkretnie – państwa BRICS powinny: umacniać współpracę w zakresie ochrony zdrowia w duchu solidarności oraz w sferze szczepionek z uwzględnieniem jednakowego (równoprawnego) dostępu dla wszystkich, rozwijać współpracę gospodarczą w duchu wzajemnych korzyści, doskonalić współpracę polityczną i w dziedzinie bezpieczeństwa w duchu uczciwości i sprawiedliwości oraz rozszerza wymianę społeczną (między ludźmi) w dążeniu do wzajemnego uczenia się od siebie; (nota bene: do tej pory ChRL dostarczyła ponad miliard szczepionek dla przeszło 100 krajów i organizacji międzynarodowych i zamierza zwiększyć tę liczbę (szczepionek) do 2 miliardów do końca 2021 r. oraz przekazać jeszcze w tym roku 100 mln szczepionek dla bratnich krajów rozwijających się. Zaś dotacja chińska dla COVAX wyniosła 100 mln USD);
Władimir Władimirowicz Putin: wycofanie sił zbrojnych USA (i ich sojuszników) z Afganistanu może doprowadzić do nowego kryzysu w tym kraju i regionie. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie wpływać na bezpieczeństwo regionalne i globalne? W każdym jednak razie ten kryzys będzie wywierał wpływ i stanowił zagrożenie w stosunku do państw sąsiadujących z Afganistanem. Jednak Afganistan nie powinien kreować tego zagrożenia, stanowić źródło terroryzmu i obrotu narkotykami, zwłaszcza że sytuacja w świecie jest bardzo niespokojna (rather turbulent);
Cyril Ramaphosa (RPA): ocenił wysoko współpracę między państwami BRICS w walce z pandemią; niemniej jednak niezbędne jest zapewnienie równego dostępu obywateli do szczepionek, do diagnozy i do terapii oraz zwiększenie produkcji szczepionej w świecie i dbałości o sytuację obywateli, o dobrobyt społeczny oraz o odrodzenie gospodarcze;
Jair Bolsonaro (Brazylia): wyraził uznanie dla pomyślnej współpracy pomiędzy Indiami, Chinami i Brazylią w walce z pandemią, a także dla współdziałania Indii i Brazylii w sferze nauki i techniki oraz energii i ochrony zdrowia.
Na zakończenie Konferencji „na szczycie” uchwalono New Delhi Declaration. Jest to obszerny (74 punkty) i kompleksowy dokument obejmujący kluczowe zagadnienia i propozycje dotyczące samej BRICS i kwestii globalnych. Dotyczą one, m.in., multilateralizmu w stosunkach międzynarodowych, zreformowania ONZ, łącznie z Rada Bezpieczeństwa, rozwiązywania spraw sporych metodami pokojowymi a nie siłowymi. Uwypuklono potrzebę prowadzenia dialogu wewnątrz afgańskiego i wyrażono ostre słowa potępienia wobec aktów terroru, jakie miały miejsce wokół lotniska w Kabulu. Przewodnictwo BRICS w 2022 r. obejmą Chiny.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Jerzy Szaniawski: Przybywamy nawet wtedy, kiedy nas nie chcą

Następny

Świat gratuluje Lewemu Złotego Buta

Zostaw komentarz